Sommatiebrief – inhoud

De inhoud van een sommatiebrief lijkt zo eenvoudig. Maar wilt u naast de hoofdsom ook de wettelijke (handels)rente en incassokosten (kunnen) ontvangen, zorg dan voor de (juridisch) juiste inhoud van de brief.

Sommatiebrief – internet/voorbeelden

Op het internet zijn voorbeelden van een sommatiebrief te vinden. Deze voldoen niet allemaal aan de jurisprudentie, zeker niet in het licht van een vrij recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag d.d. 26-09-2017.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Sommatiebrief – jurisprudentie eind 2017

In de uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2017:2635 overweegt het Hof over de sommatietermijn:

Artikel 6:96 lid 6 BW houdt in, kort gezegd, dat [geïntimeerde] pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd kan worden nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning door [geïntimeerde] is ontvangen.

Indien in de aanmaning een te vroege dag van aanvang of van einde van die veertiendagentermijn is aangewezen, voldoet de brief niet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. In dat geval zijn geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. (Zie Hoge Raad, 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704).

Sommatiebrief – UITLEG jurisprudentie

Volgens het Hof voldoet de aanmaning dat een debiteur het verschuldigde “binnen 16 dagen na heden” moet betalen, bij gebreke waarvan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, dus NIET.

Deze in deze brief gestelde termijn (16 dagen na datering van de brief) voldoet niet aan het vereiste dat de ontvanger van de aanmaning een termijn moet worden gegund van veertien dagen, aanvangend de dag na ontvangst van de brief.

Het hof en wet gaan namelijk uit van de ontvangsttheorie. En het Hof vond dus ook dat, als de sommatiebrief niet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW voldoet, geen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd!

Sommatiebrief – juiste inhoud:

1. Verschuldigde hoofdsom noemen. Als bijlage bij voorkeur bewijs van bijv. de niet betaalde factuur.
2. Sommatie tot betaling hoofdsom uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de sommatiebrief.
3. Bij niet (tijdige) betaling zijn de buitengerechtelijke incassokosten ad EUR,– verschuldigd + idem sommatie tot betaling (zie punt 2).
4. Bij niet (tijdige) betaling is de wettelijke rente (berekend vanaf de vervaldatum/verzuim) verschuldigd + idem sommatie tot betaling (zie punt 2).
5. Bij niet (tijdige) betaling van hoofdsom/ buitengerechtelijke incassokosten/rente aankondigen dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incasso advocaat.

Om de dag van ontvangst van de sommatiebrief door debiteur te kunnen bewijzen, is mijn advies de brief steeds met (digitale) handtekening van ontvangst aan debiteur te verzenden (de sommatiebrief is eenvoudig te volgen met “track & trace”). Of evt. via email met ontvangst en – leesbevestiging aan debiteur.

Dit laatste kan mijns inziens alleen volstaan als de ontvangst en – leesbevestiging van de ontvanger, na ontvangst van de sommatiebrief/email, volgen en liefst ook nog “een teken van leven” van de debiteur in de vorm van zijn of haar reactie op de brief per email.

Sommatiebrief – hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten volgt uit art. 2 van het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten“:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering.
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering.
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering.
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering.
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Sommatiebrief – VIA advocaat

Enno Schets is lid van de VIA. De VIA staat voor Vereniging van incasso- en procesadvocaten. Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de VIA zijn door strikte opleidingseisen altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. Zij kunnen middelen hanteren die incassokantoren en deurwaarders niet mogen toepassen. Zie voor meer informatie over de VIA: http://www.via-incasso.nl/

Sommatiebrief – vragen?

Heeft u verder vragen over dit onderwerp sommatiebrief of over incasso van vorderingen, dan ben ik u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 2 maart 2018
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: