Rechtsgebieden overzicht van Schets Advocatuur

Rechtsgebieden: waarbij helpt Schets rechtsgebieden Schets AdvocatuurAdvocatuur?

Rechtsgebieden, in het kort: Schets Advocatuur verleent gespecialiseerde juridische
hulp  kruisje-opsom bij het opstellen en beoordelen van contracten, bij bedrijfsovername, procederen, vennootschapsrecht, verbintenissenrecht/incasso en huurrecht bedrijfsruimte. En daarnaast zijn we u graag van dienst bij bepaalde kwesties op het terrein van faillissementsrecht en intellectuele eigendom.

De rechtsgebieden

Schets Advocatuur is specialist binnen de volgende rechtsgebieden:

Contracten

Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

 • Maatschapsovereenkomst
 • Vennootschap onder firma overeenkomst
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Participatieovereenkomst
 • Verkoopovereenkomst activa/passiva
 • Verkoopovereenkomst aandelen BV
 • Managementovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Inkoopovereenkomst en inkoopvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Service level agreement
 • Productieovereenkomst
 • Aanneemovereenkomst
 • Leveranciersovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst etc.

>> Meer informatie over contracten

Bedrijfsovername

We adviseren en begeleiden het juridische deel van het verkoop – of kooptraject bedrijfsovername. We maken de benodigde bedrijfsovername contracten op (zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring, (ver)koopovereenkomst etc.). Zie de transactielijst en aanbevelingen van cliënten. Ook worden juridische due diligence onderzoeken bij bedrijfsovername gedaan of begeleid. We behandelen vastgelopen trajecten bij bedrijfsovername en vorderen nakoming van bedrijfsovername overeenkomsten. Tenslotte worden schadeclaims na bijv. afgebroken onderhandelingen inzake bedrijfsovername behandeld.

 • Bedrijfsovername (koop en verkoop onderneming)
 • Participatie
 • Management buy-out/buy-in
 • Due diligence onderzoek etc.

>> Meer informatie bedrijfsovername

Procederen

Denk aan onderhandelen, rechtszaken zoals dagvaardingsprocedure, kort geding, beslag, hoger beroep, arbitrage.

 • Onderhandelen
 • Dagvaardingsprocedure
 • Hoger beroep
 • Beslag
 • Verhaal van vonnissen
 • Kort geding
 • Arbitrage etc.

>> Meer informatie over procederen

Vennootschapsrecht

Schets Advocatuur behandelt aandeelhoudersgeschillen en stelt aandeelhoudersovereenkomsten op. Schets Advocatuur adviseert en procedeert over bestuurdersaansprakelijkheid en geeft advies over rechtsvormen.

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen
 • Advies rechtsvormen
 • Ontbinding van rechtspersonen etc.

>> Meer informatie over vennootschapsrecht

Verbintenissenrecht/incasso

Advies en rechtsbijstand bij niet nakoming overeenkomst en bij ontbinding/opzegging overeenkomst, schadevergoeding vorderen, verweer voeren tegen schadeclaims, geschillen over non concurrentiebeding en boetebeding, buitengerechtelijke incasso: sommeren, gerechtelijke incasso: procederen, beslag.

 • Niet nakoming, ontbinding/opzegging (duur)overeenkomst
 • Schadevergoeding vorderen
 • Verweer voeren tegen schadeclaims
 • Geschillen over non concurrentiebeding
 • Geschillen over boetebedingen
 • Buitengerechtelijke incasso: sommeren
 • Gerechtelijk incasso: procederen, beslag etc.

>> Meer informatie over verbintenissenrecht/incasso

Huurrecht bedrijfsruimte

Denk aan indeplaatsstelling begeleiden, huurprijsaanpassing begeleiden, incasso huurachterstand, ontruiming.

 • Opstellen huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling begeleiden
 • Huurprijsaanpassing begeleiden
 • Incasso huurachterstand etc.

>> Meer informatie over huurrecht bedrijfsuimte

Intellectuele eigendom

 • Licentieovereenkomst etc. 

Faillissementsrecht

Bij onderstaande kwesties is Schets Advocatuur u graag van dienst:

 •       Aanvragen faillissement
 •       Verweer tegen ingediend faillissementsverzoek
 •       Begeleiden van failliete ondernemer/koper bij doorstart onderneming
 •       Advies over (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid of om dit te voorkomen
 •       Begeleiden ondernemer in periode voorafgaand aan (eventueel) faillissement
 •       Procederen tegen curator etc.

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak over deze rechtsgebieden kan vrijblijvend contact worden opgenomen met Schets Advocatuur via:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
–          email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook contactpagina.