Rechtsgebieden: waarbij helpt Schets Advocatuur?

Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

 • Maatschapsovereenkomst
 • Vennootschap onder firma overeenkomst
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Participatieovereenkomst
 • Verkoopovereenkomst activa/passiva
 • Verkoopovereenkomst aandelen BV
 • Managementovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Inkoopovereenkomst en inkoopvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Service level agreement
 • Productieovereenkomst
 • Aanneemovereenkomst
 • Leveranciersovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst etc.

>> Meer informatie over contracten

Vennootschapsrecht (boek 2 BW) in het kader van het (brede) ondernemingsrecht. Schets Advocatuur behandelt regelmatig aandeelhoudersgeschillen en stelt aandeelhoudersovereenkomsten op. Schets Advocatuur adviseert over bestuurdersaansprakelijkheid en geeft advies over rechtsvormen aan ondernemers/ondernemingen.

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen
 • Advies rechtsvormen
 • Ontbinding van rechtspersonen etc.

>> Meer informatie over vennootschapsrecht

We adviseren en begeleiden het juridische deel van het verkoop – of kooptraject bedrijfsovername. We maken de benodigde bedrijfsovername contracten op (zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring, (ver)koopovereenkomst etc.). Zie de transactielijst en aanbevelingen van cliënten. Ook worden juridische due diligence onderzoeken bij bedrijfsovername gedaan of begeleid. We behandelen vastgelopen trajecten bij bedrijfsovername en vorderen nakoming van bedrijfsovername overeenkomsten. Tenslotte worden schadeclaims na bijv. afgebroken onderhandelingen inzake bedrijfsovername behandeld.

 • Bedrijfsovername (koop en verkoop onderneming)
 • Participatie
 • Management buy-out/buy-in
 • Due diligence onderzoek etc.

>> Meer informatie bedrijfsovername

Nakoming etc. vorderen van contracten voor ondernemers en ondernemingen. Advies en rechtsbijstand bij niet nakoming overeenkomst en bij ontbinding/opzegging overeenkomst, schadevergoeding vorderen, verweer voeren tegen schadeclaims, geschillen over non concurrentiebeding en boetebeding, buitengerechtelijke incasso: sommeren, gerechtelijke incasso: procederen, beslag.

 • Niet nakoming, ontbinding/opzegging (duur)overeenkomst
 • Schadevergoeding vorderen
 • Verweer voeren tegen schadeclaims
 • Geschillen over non concurrentiebeding
 • Geschillen over boetebedingen
 • Buitengerechtelijke incasso: sommeren
 • Gerechtelijk incasso: procederen, beslag etc.

>> Meer informatie over verbintenissenrecht/incasso

Soms procedures voeren op het terrein van het ondernemingsrecht. Zaken waar ondernemers en ondernemingen tegenaan lopen. Denk aan afbreken onderhandelingen over contracten en nakoming vorderen, rechtszaken daarover zoals dagvaardingsprocedure, kort geding, beslag, hoger beroep, arbitrage.

 • Onderhandelen
 • Dagvaardingsprocedure
 • Hoger beroep
 • Beslag
 • Verhaal van vonnissen
 • Kort geding
 • Arbitrage etc.

>> Meer informatie over procederen

Denk aan indeplaatsstelling begeleiden, huurprijsaanpassing begeleiden, incasso huurachterstand, ontruiming.

 • Opstellen huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling begeleiden
 • Huurprijsaanpassing begeleiden
 • Incasso huurachterstand etc.

>> Meer informatie over huurrecht bedrijfsruimte

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.