Rechtsgebieden overzicht van Schets Advocatuur

Rechtsgebieden: waarbij helpt Schets rechtsgebieden Schets AdvocatuurAdvocatuur?

Rechtsgebieden: Schets Advocatuur verleent gespecialiseerde juridische hulp  kruisje-opsom op het terrein van:

 1. het (brede) ondernemingsrecht en
 2. het huurrecht (bedrijfsruimte).

Bij het (brede) ondernemingsrecht moet u denken aan bij het opstellen en beoordelen van (commerciële) contracten, bedrijfsovername, af en toe procederen op het terrein van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht (boek 2 BW) in het kader van het (brede) ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersovereenkomsten), soms nakoming etc. vorderen van contracten voor ondernemers en ondernemingen, ofwel incasso voor ondernemingen.

Bij het huurrecht bedrijfsruimte gaat het vooral om het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten betreffende bedrijfsruimte, dan wel advies daarover.

De rechtsgebieden: ondernemingsrecht en huurrecht (bedrijfsruimte)

Schets Advocatuur is dagelijks actief binnen de rechtsgebieden: het (brede) ondernemingsrecht en het huurrecht (bedrijfsruimte), waaronder navolgende werkzaamheden vallen:

Contracten voor ondernemingen/ondernemers

Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

 • Maatschapsovereenkomst
 • Vennootschap onder firma overeenkomst
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Participatieovereenkomst
 • Verkoopovereenkomst activa/passiva
 • Verkoopovereenkomst aandelen BV
 • Managementovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Inkoopovereenkomst en inkoopvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Service level agreement
 • Productieovereenkomst
 • Aanneemovereenkomst
 • Leveranciersovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst etc.

>> Meer informatie over contracten

Bedrijfsovername

We adviseren en begeleiden het juridische deel van het verkoop – of kooptraject bedrijfsovername. We maken de benodigde bedrijfsovername contracten op (zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring, (ver)koopovereenkomst etc.). Zie de transactielijst en aanbevelingen van cliënten. Ook worden juridische due diligence onderzoeken bij bedrijfsovername gedaan of begeleid. We behandelen vastgelopen trajecten bij bedrijfsovername en vorderen nakoming van bedrijfsovername overeenkomsten. Tenslotte worden schadeclaims na bijv. afgebroken onderhandelingen inzake bedrijfsovername behandeld.

 • Bedrijfsovername (koop en verkoop onderneming)
 • Participatie
 • Management buy-out/buy-in
 • Due diligence onderzoek etc.

>> Meer informatie bedrijfsovername

Ondernemingsrechtelijke zaken – procedures

Soms procedures voeren op het terrein van het ondernemingsrecht. Zaken waar ondernemers en ondernemingen tegenaan lopen. Denk aan afbreken onderhandelingen over contracten en nakoming vorderen, rechtszaken daarover zoals dagvaardingsprocedure, kort geding, beslag, hoger beroep, arbitrage.

 • Onderhandelen
 • Dagvaardingsprocedure
 • Hoger beroep
 • Beslag
 • Verhaal van vonnissen
 • Kort geding
 • Arbitrage etc.

>> Meer informatie over procederen

Vennootschapsrecht (boek 2 BW) in het kader van het ondernemingsrecht

Vennootschapsrecht (boek 2 BW) in het kader van het (brede) ondernemingsrecht. Schets Advocatuur behandelt regelmatig aandeelhoudersgeschillen en stelt aandeelhoudersovereenkomsten op. Schets Advocatuur adviseert over bestuurdersaansprakelijkheid en geeft advies over rechtsvormen aan ondernemers/ondernemingen.

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen
 • Advies rechtsvormen
 • Ontbinding van rechtspersonen etc.

>> Meer informatie over vennootschapsrecht

Ondernemingsrecht: incasso voor ondernemingen

Nakoming etc. vorderen van contracten voor ondernemers en ondernemingen. Advies en rechtsbijstand bij niet nakoming overeenkomst en bij ontbinding/opzegging overeenkomst, schadevergoeding vorderen, verweer voeren tegen schadeclaims, geschillen over non concurrentiebeding en boetebeding, buitengerechtelijke incasso: sommeren, gerechtelijke incasso: procederen, beslag.

 • Niet nakoming, ontbinding/opzegging (duur)overeenkomst
 • Schadevergoeding vorderen
 • Verweer voeren tegen schadeclaims
 • Geschillen over non concurrentiebeding
 • Geschillen over boetebedingen
 • Buitengerechtelijke incasso: sommeren
 • Gerechtelijk incasso: procederen, beslag etc.

>> Meer informatie over verbintenissenrecht/incasso

Huurrecht bedrijfsruimte

Denk aan indeplaatsstelling begeleiden, huurprijsaanpassing begeleiden, incasso huurachterstand, ontruiming.

 • Opstellen huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling begeleiden
 • Huurprijsaanpassing begeleiden
 • Incasso huurachterstand etc.

>> Meer informatie over huurrecht bedrijfsruimte

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak over deze rechtsgebieden kan vrijblijvend contact worden opgenomen met Schets Advocatuur via:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
–          email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook contactpagina.