Schets Advocatuur

Waarom Schets Advocatuur?

Schets advocatuur

Schets Advocatuur en kruisje-opsom staan voor gespecialiseerde juridische hulp. 100% cliëntgericht. Het vraagstuk van de cliënt oplossen. Meedenken. Kennis aanvullen waar die ontbreekt. Toegevoegde waarde leveren. 100% inzet. Gegarandeerd. Advocatuur PLUS dus.

Cliënten bevestigen deze toegevoegde waarde. Zie wat vinden cliënten van Schets Advocatuur?

Cliënten komen terug. Schets Advocatuur: een vertrouwd juridisch adviseur.

Wat levert de juridische hulp op?

 •       Uw vraagstuk wordt opgelost, op de best mogelijke wijze;
 •       U doet relevante kennis op, doordat altijd kennis wordt gedeeld;
 •       U wordt ontzorgd en kunt door met uw core business.

Wie helpt Schets Advocatuur?

Schets Advocatuur verleent gespecialiseerde juridische hulp kruisje-opsom aan ondernemingen, aan ondernemers, aan overheden en aan andere organisaties.

Waarbij helpt Schets Advocatuur?

 •  Contracten
  Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten
  Meer informatie over contracten
 • Bedrijfsovername en participeren in andere bedrijven
  Het adviseren en juridisch begeleiden van het verkoop – of kooptraject bij bedrijfsovername en het maken van de benodigde bedrijfsovername contracten. Het adviseren en juridisch begeleiden van participaties in andere bedrijven en het maken van de daarbij benodigde contracten.
  Meer informatie over bedrijfsovername en participeren
 • Procederen
  Het onderhandelen en voeren van rechtszaken zoals dagvaardingsprocedure, kort geding, beslag, hoger beroep, arbitrage.
  Meer informatie over procederen
 • Vennootschapsrecht
  Het behandelen van aandeelhoudersgeschillen, het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, bestuurdersaansprakelijkheid, advies rechtsvormen, ontbinding van rechtspersonen.
  Meer informatie over vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht/incasso
  Het adviseren en verlenen van rechtsbijstand bij niet nakoming van overeenkomsten en bij ontbinding/opzegging daarvan, het vorderen van schadevergoeding, verweer voeren tegen schadeclaims, geschillen over non concurrentiebeding en boetebeding, buitengerechtelijke incasso: sommeren, gerechtelijke incasso: procederen, beslag.
  Meer informatie over verbintenissenrecht/incasso
 • Huurrecht bedrijfsruimte
  Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, indeplaatsstelling huurder, huurprijsaanpassing, incasso huurachterstand, ontruiming.
  Meer informatie over huurrecht bedrijfsruimte

Vraag of afspraak?

Schets Advocatuur

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
–          email: info@schetsadvocatuur.nl