Schets Advocatuur

Waarom Schets Advocatuur?Schets advocatuur

Schets Advocatuur en kruisje-opsom staan voor gespecialiseerde juridische hulp. 100% cliëntgericht. Het vraagstuk van de cliënt oplossen. Meedenken. Kennis aanvullen waar die ontbreekt. Toegevoegde waarde leveren. 100% inzet. Gegarandeerd. Advocatuur PLUS dus.

Cliënten bevestigen deze toegevoegde waarde. Zie wat vinden cliënten van Schets Advocatuur?

Cliënten komen terug. Schets Advocatuur: een vertrouwd juridisch adviseur.

Wat levert de juridische hulp op?

 •       Uw vraagstuk wordt opgelost, op de best mogelijke wijze;
 •       U doet relevante kennis op, doordat altijd kennis wordt gedeeld;
 •       U wordt ontzorgd en kunt door met uw core business.

Wie helpt Schets Advocatuur?

Schets Advocatuur verleent gespecialiseerde juridische hulp kruisje-opsom aan ondernemingen, aan ondernemers, aan overheden en aan andere organisaties.

Waarbij helpt Schets Advocatuur?

Rechtsgebieden: Schets Advocatuur verleent gespecialiseerde juridische hulp op het terrein van:
– het (brede) ondernemingsrecht en
– het huurrecht (bedrijfsruimte).

Bij het (brede) ondernemingsrecht moet u denken aan bij het opstellen en beoordelen van (commerciële) contracten, bedrijfsovername, af en toe procederen op het terrein van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht (boek 2 BW) in het kader van het (brede) ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersovereenkomsten), soms nakoming etc. vorderen van contracten voor ondernemers en ondernemingen, ofwel verbintenissenrecht/incasso.

Bij het huurrecht bedrijfsruimte gaat het vooral om het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten betreffende bedrijfsruimte, dan wel advies daarover.

De rechtsgebieden: ondernemingsrecht en huurrecht (bedrijfsruimte)

Schets Advocatuur is dagelijks actief binnen de rechtsgebieden: het (brede) ondernemingsrecht en het huurrecht (bedrijfsruimte), waaronder navolgende werkzaamheden vallen:

 •  Contracten voor ondernemingen/ondernemers
  Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten
  Meer informatie over contracten
 • Bedrijfsovername en participeren in andere bedrijven
  Het adviseren en juridisch begeleiden van het verkoop – of kooptraject bij bedrijfsovername en het maken van de benodigde bedrijfsovername contracten. Het adviseren en juridisch begeleiden van participaties in andere bedrijven en het maken van de daarbij benodigde contracten.
  Meer informatie over bedrijfsovername en participeren
 • Ondernemingsrechtelijke zaken – procedures
  Het onderhandelen en voeren van rechtszaken zoals dagvaardingsprocedure, kort geding, beslag, hoger beroep, arbitrage.
  Meer informatie over procederen
 • Vennootschapsrecht (boek 2 BW) in het kader van het ondernemingsrecht
  Het behandelen van aandeelhoudersgeschillen, het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, bestuurdersaansprakelijkheid, advies rechtsvormen, ontbinding van rechtspersonen.
  Meer informatie over vennootschapsrecht
 • Ondernemingsrecht: incasso voor ondernemingen
  Het adviseren en verlenen van rechtsbijstand bij niet nakoming van overeenkomsten en bij ontbinding/opzegging daarvan, het vorderen van schadevergoeding, verweer voeren tegen schadeclaims, geschillen over non concurrentiebeding en boetebeding, buitengerechtelijke incasso: sommeren, gerechtelijke incasso: procederen, beslag.
  Meer informatie over verbintenissenrecht/incasso
 • Huurrecht bedrijfsruimte
  Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, indeplaatsstelling huurder, huurprijsaanpassing, incasso huurachterstand, ontruiming.
  Meer informatie over huurrecht bedrijfsruimte

  Enno Schets is lid van:

  DCFA

   

  De Dutch Corporate Finance Association (DCFA) is een landelijke vereniging voor financiële professionals en stelt zich ten doel kennis te delen en een netwerk te creëren voor managers en ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met Corporate Finance en fusies & overnames als specialisme. Zie voor meer informatie over de DCFA: http://www.dcfa.nl/

  Enno Schets is tevens geassocieerd lid van:

  BOBB

  De Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) is een beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. De leden van de BOBB delen kennis en ervaring over het bedrijfsovernameproces. Het begeleiden van het proces rondom koop en verkoop is immers een vak, een specialiteit. De specialiteit van de leden van de BOBB. Zie voor meer informatie over de BOBB: https://www.bobb.nl/

  Op het gebied van bedrijfsovername is Enno Schets gastauteur op de grootste overnamesite van Nederland, Bedrijventekoop.nl: https://www.bedrijventekoop.nl/

  Enno Schets is tenslotte lid van de VIA.

  Logo VIA

 

 

 

De VIA staat voor Vereniging van incasso- en procesadvocaten. Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de VIA verstaan hun vak, gaan recht op uw doel af en besparen u geld, tijd en veel ergernis. Een VIA advocaat biedt maatwerk op dossierniveau.
Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de VIA zijn door strikte opleidingseisen altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. Zij kunnen middelen hanteren die incassokantoren en deurwaarders niet mogen toepassen. Zie voor meer informatie over de VIA: http://www.via-incasso.nl/

Enno Schets van Schets Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Ondernemingsrecht;
– Huurrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Vraag of afspraak?

Schets Advocatuur

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
–          email: info@schetsadvocatuur.nl