Disclaimer

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schets Advocatuur mag deze informatie niet worden gebruikt, vermenigvuldigd of worden verspreid.

Schets Advocatuur publiceert informatie op deze website. Deze informatie is in algemene zin geschreven en ziet niet op individuele vraagstukken of zaken; betreffende informatie op deze website is derhalve niet te beschouwen als juridisch advies voor individuele en/of specifieke vraagstukken of zaken.

Hoewel aan de inhoud en samenstelling van deze informatie op de website van Schets Advocatuur de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt Schets Advocatuur geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de informatie, zoals gepubliceerd op de website van Schets Advocatuur. Gelieve voor advies of rechtsbijstand bij individuele vraagstukken of zaken contact op te nemen met Schets Advocatuur.