Vennootschapsrecht: Schets Advocatuur helpt u hierbij.

Schets Advocatuur is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht waartoe behoort het vennootschapsrecht voor ondernemingen, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders, investeerders en ondernemende mensen.

In welke rechtsvorm gaat de onderneming gedreven worden?  B.V., eenmanszaak of bijvoorbeeld in de vorm van een personenvennootschap? Verder ziet het vennootschapsrecht bijvoorbeeld op de inrichting van de onderneming en vennootschap: welke bevoegdheden krijgt het bestuur intern en naar buiten toe (vertegenwoordiging) en wie beslist (uiteindelijk) binnen de vennootschap: bestuur of aandeelhouder? Deze kwesties, de verhouding tussen bestuurders onderling en de verhouding tussen bestuurders en aandeelhouder(s) zijn te regelen in statuten, directiereglement en in een aandeelhoudersovereenkomst.

Denk bij vennootschapsrecht ook aan zaken als de Flex BV, aandelentransacties, activa transacties, samenwerkingsovereenkomsten, aansprakelijkheid van bestuurders en de wijze waarop een bestuurder zich hiertegen kan indekken.

Zie wat vinden cliënten van Schets Advocatuur? en de publicaties op het blog over vennootschapsrecht.

Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is de tak van het ondernemingsrecht, die de werking van vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling, horen daarbij.

Een vennootschap is een organisatievorm met als doel het realiseren van winst voor de aandeelhouders van de BV of voor de vennoten van de vennootschap onder firma. Het is derhalve een ondernemingsvorm, waarbij de onderneming al dan niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, al naar gelang de gekozen rechtsvorm. Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen. Zoals hieronder is aangegeven zijn daarvan diverse, namelijk met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

 • De maatschap;
 • De vennootschap onder firma (VOF/vof);
 • Commanditaire vennootschap (CV/cv).

Vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid:

 • De naamloze vennootschap (NV/nv);
 • De besloten vennootschap (BV/bv);
 • De coöperatie:
   • met beperkte aansprakelijkheid (BA/ba);
   • met uitgesloten aansprakelijkheid (UA/ua);
   • met wettelijke aansprakelijkheid (WA/wa).

Voorbeelden van diensten die we verrichten zijn:

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Advies rechtsvormen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen
 • Ontbinding van rechtspersonen etc.
advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: