Transitievergoeding bij bedrijfsovername – verkoper let op!

Transitievergoeding bij bedrijfsovername: let op! Vooral als u uw bedrijf kunt verkopen via een zgn. activa / passiva transactie. Waarbij u de activiteiten van uw onderneming overdraagt aan de koper. Inclusief personeel.
Althans dat is uw bedoeling.

Wat deed zich onlangs voor?

Samen met de accountant stond ik verkoper bij. Hij kon zijn onderneming verkopen aan een branchegenoot. Een landelijk bekende keten. We hadden overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn bedrijf. Via een activa / passiva transactie. Waarbij op grond van de wet het personeel van rechtswege mee over gaat naar de koper. Inclusief opgebouwde rechten van de medewerkers.

Partijen stonden op het punt de koopovereenkomst, huurovereenkomst etc. te ondertekenen. Toen kwam ineens de CFO van koper ten tonele. Die schreef dat hun keten nimmer personeel overnam. Het personeel van de onderneming van verkoper mocht solliciteren bij de onderneming van koper.
Daarbij diende het personeel dan maar te bezien of het zou worden aangenomen door de koper.
Op basis van de arbeidsvoorwaarden van koper, zonder opgebouwde anciënniteit. Met proeftijd … etc.

Niet de bedoeling van verkoper.

Transitievergoeding bij bedrijfsovername – positie verkoper

Naast de positie voor de werknemers speelde voor verkoper dat aldus, als alsnog gevolg zou worden gegeven aan de wens van de CFO van koper, de bestaande arbeidsovereenkomsten door verkoper, als werkgever van de werknemers, dienden te worden beëindigd.

Werknemers kunnen sinds 1 januari 2020 direct een transitievergoeding krijgen als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (bron: website UWV).

U voelt hem al aan: een flink aantal transitievergoedingen voor rekening van verkoper. De vergoeding is vanaf 1 januari 2024 maximaal € 94.000. Behalve als een werknemer meer dan € 94.000 per jaar verdient (bron: website UWV).
Daarmee was bij het bepalen van de koopprijs door verkoper (en koper) bepaald geen rekening gehouden … .

Uiteindelijk hebben we (de CFO van) koper gesommeerd tot nakoming van de met koper gesloten koopovereenkomst. Daaraan is gelukkig – terecht – gevolg gegeven.

Eind goed, al goed.

De lessen hieruit

Kunt u uw bedrijf verkopen en wilt u het personeel mee over laten gaan naar koper, laat u dan goed adviseren door een (arbeidsrecht) advocaat. Zorg ervoor dat u als werkgever niet de bestaande dienstverbanden met uw personeel, voor de overdracht van uw bedrijf, beëindigt, als dat niet uw bedoeling is.

Als uw onderneming wordt overgenomen, gaan uw medewerkers, als het goed (contractueel) wordt geregeld, op basis van de wet mee over (overgang van onderneming, art. 7:662 e.v. BW) naar de koper van uw onderneming.
De koper is daarmee de nieuwe werkgever van uw medewerkers. Als koper uw medewerkers na de overgang ontslaat, moet hij of zij een transitievergoeding aan uw ex-medewerkers betalen.
Hierbij tellen ook de jaren mee die uw medewerkers voor uw bedrijf hebben gewerkt.
Koper heeft namelijk alle rechten en plichten uit de overgenomen arbeidsovereenkomsten van uw medewerkers mee overgenomen.

Zie ook mijn andere blogartikelen op deze website:

Vragen over transitievergoeding bij bedrijfsovername: bel of mail gerust.

Dit blog artikel geeft de verkoper van een bedrijf tips over hoe om te gaan met financiële gevolgen van beslissingen aangaande personeel bij bedrijfsoverdracht. Vanuit de verkoper bezien.
Schets Advocatuur heeft veel ervaring met de juridische begeleiding van bedrijfsoverdracht.
U kunt daartoe de transactielijst en ook de aanbevelingen bekijken.
Of de kennisbank. Met tips over bedrijfsoverdracht / verkoop en koop van bedrijven en de vele facetten die daarbij komen kijken.

Denkt u aan een verkoop van uw bedrijf? U kunt mij bellen via: 06- 57644156. Mailen kan naar: info@schetsadvocatuur.nl

Ik ben u bij (de voorbereiding) van de bedrijfsoverdracht van uw bedrijf graag van dienst. Bedoeling is om uw traject goed te begeleiden en de eventuele risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Berkel-Enschot, 22 maart 2024
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: