Werkwijze Schets Advocatuur bij bedrijfsovername, contract en procederen.

Werkwijze Schets Advocatuur: 100% oplossingsgericht. Goed luisterend, analytisch, praktisch, creatief en enthousiast. Niet opgeven, maar oplossen. 100% inzet. Of het nu gaat om een bedrijfsovername met lastige onderhandelingen, het maken van een belangrijk commercieel contract of een stevige procedure: we gaan voor het beste resultaat, samen met de cliënt. Geen afstand, liever je dan u. Met als missie: het leveren van toegevoegde waarde aan de cliënt.

Zie ook wat vinden cliënten van Schets Advocatuur?

Werkwijze bij contract opstellen

Hoe de werkwijze is bij het opstellen of beoordelen van een commercieel contract, zie contract opstellen.

Heeft u vragen of wilt u overleg over een contract, vrijblijvend kennis maken kan altijd, via telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156 of via email: info@schetsadvocatuur.nl

Werkwijze bij bedrijfsovername

De werkwijze bij een bedrijfsovername kan – kort gezegd – als volgt worden beschreven:

  • gegarandeerd 100% dealgericht. Zie transacties en wat vinden cliënten van Schets Advocatuur? Inzet is altijd om samen met de cliënt en zijn adviseurs op constructieve wijze met de andere partij de bedrijfsovername te realiseren, tegen de best mogelijke condities;
  •  in het bedrijfsovername traject wordt voor 1 partij, koper of verkoper, opgetreden. Op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen kan ook voor beide partijen bij de (ver)koop van het bedrijf worden opgetreden, mits volledig transparant voor beide partijen en onder vooraf te maken duidelijke afspraken;
  • er wordt indachtig de wensen en bedoelingen van de cliënt gehandeld. Dat betekent dat continu overleg plaatsvindt, waarbij Schets Advocatuur adviseert, alvorens volgende stappen en beslissingen in het bedrijfsovername traject worden genomen;
  • contracten worden samen met de cliënt opgesteld en aangepast, totdat overeenstemming over het contract bedrijfsovername is bereikt.

Uit (promotie)onderzoek is gebleken dat de expertise van een ervaren en gespecialiseerde advocaat bedrijfsovername bij een bedrijfsovernameproces op alle fronten in het voordeel werkt van de partij met de advocaat met de meeste expertise in bedrijfsovername.

Voor informatie over vele onderwerpen inzake bedrijfsovername, zie blog.

Heeft u vragen of wilt u overleg over een bedrijfsovername, vrijblijvend kennis maken kan altijd, via telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156 of via email: info@schetsadvocatuur.nl

Werkwijze bij procederen

De werkwijze bij procederen kan – kort gezegd – als volgt worden beschreven:

  • we nemen met de cliënt de feiten en omstandigheden goed door, kijken naar het bewijs en bespreken de wensen en bedoelingen van de cliënt;
  • de zaak wordt zo mogelijk reeds tijdens het eerste gesprek met de cliënt of kort daarna geanalyseerd: hoe staat de zaak er (feitelijk) voor en wat betekent dit in juridische zin? We adviseren de cliënt eerlijk;
  • we kijken samen met de cliënt of het dossier kan worden aangevuld. Dit om de kans op winst in de rechtszaak zo hoog mogelijk te maken;
  • samen met de cliënt wordt de (verdere) processtrategie bepaald en afgesproken;
  • in nauwgezet overleg met de cliënt worden de best mogelijke processtukken gemaakt. Inzet is altijd winst. Dat hoeft geen betoog.

Zie verder ook procederen en het blog.

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen met Schets Advocatuur, gevestigd te Berkel-Enschot, (gemeente) Tilburg, via:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
–          email: info@schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.