Kosten van Schets Advocatuur

Kosten: het onderstaande overzicht biedt de uitgangspunten voor het maken van een prijsafspraak. Bellen, om alternatieve voorstellen of combinaties van onderstaande mogelijkheden te bespreken, is altijd mogelijk. Vrijblijvend kennismaken en bespreken natuurlijk ook.

Vaste prijs

Voor bepaalde contracten geldt een vaste prijs. Ook bij andere contracten en bij procederen kan, indien de werkzaamheden vooraf goed zijn te begroten, met een vaste prijs per opdracht of per onderdeel daarvan worden gewerkt.

Abonnement / bedrijfsjurist

Een prima oplossing bij regelmatige juridische vragen of vraagstukken is ons abonnement. U belt of mailt gewoon wanneer u een vraag of probleem heeft en u krijgt een praktisch, bruikbaar advies. Een vaste prijs per maand, altijd voordeliger dan uurtje – factuurtje. Bij behoefte aan regelmatig sparren of overleg, bij het periodiek willen toetsen van contracten, stukken of correspondentie kan het abonnement dus DE oplossing zijn. Niet telkens een factuur, maar vooraf weten wat het kost. We begroten de werkzaamheden, maken daarop een afspraak en tegen een vast bedrag per maand wordt juridische hulp verleend.

Uurtarief

Als een uurtarief wordt afgesproken, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Wij hanteren een uurtarief vanaf € 255,– exclusief 21% BTW.

Dit uurtarief voor een gespecialiseerd en ervaren advocaat ligt doorgaans lager dan dat van de grote advocatenkantoren, met wie de transacties (zoals bedrijfsovername, participatie, contracten etc.) veelal worden gedaan. Een direct voordeel voor de cliënt.

Geen kantoorkosten

We rekenen geen kantoorkosten. In geval van een procedure worden naast het honorarium wel de werkelijke kosten in rekening gebracht. Denk aan griffierecht, kosten dagvaarding, uittreksel Kamer van Koophandel/GBA, reiskosten etc.

Uitsluitend de werkelijk gewerkte tijd wordt gedeclareerd

Dat lijkt logisch, maar is niet overal gemeengoed, helaas. Schets Advocatuur hoeft geen omzettargets te halen. Er wordt niet in dagdelen of in urenblokken gefactureerd. We doen geen ongevraagd werk, het werk geschiedt altijd in overleg met de opdrachtgever en we houden exact de gewerkte tijd bij. Tot op de minuut: alleen de werkelijk gewerkte tijd wordt in rekening gebracht. Deze gewerkte tijd wordt altijd gespecificeerd en met de factuur aan de cliënt toegezonden. Tussentijds wordt een update van gewerkte tijd verstrekt, om de klant op de hoogte te houden. Volledige transparantie dus.

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: