Huurovereenkomst bedrijfsruimte: Schets Advocatuur is u graag van dienst!

Schets Advocatuur is gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte voor ondernemingen, ondernemers en ondernemende mensen, waaronder het opstellen van diverse soorten huurovereenkomsten bedrijfsruimte.

Huur overeenkomst bedrijfsruimte

Schets Advocatuur treedt zowel op voor huurders als voor verhuurders. We maken en beoordelen elke huur overeenkomst bedrijfsruimte. Daarbij kijken we goed naar de wensen en bedoelingen van de klant. En welk soort bedrijfsruimte wil de klant gaan huren? We kijken naar het toepasselijke huurrechtregime, omdat dit veel verschil kan maken voor de (contractuele) mogelijkheden bij het maken van het huurcontract bedrijfsruimte. Wenst de klant een flexibele huur overeenkomst bedrijfsruimte (korte huurperiode, evt. tussentijds opzegbaar, korte opzegtermijn) of juist een langere huur overeenkomst bedrijfsruimte, met termijnbescherming van 5 + 5 jaar?

Zie wat vinden cliënten van Schets Advocatuur? en zie de publicaties op het blog hierover.

Huur overeenkomst bedrijfsruimte

Voorbeelden van diensten die we verrichten zijn:

  •       Opstellen huur overeenkomst bedrijfsruimte
  •       Indeplaatsstelling begeleiden
  •       Huurprijsaanpassing begeleiden
  •       Incasso huurachterstand
  •       Advies bij tijdelijke leegstand etc.

Overeenkomst: voorzieningen, onderhuur

Zaken die voor de klant misschien vanzelfsprekend lijken, bekijkt Schets Advocatuur, in het belang van de klant, kritisch: voor wiens rekening en risico komen onderhoud en vervanging van voorzieningen als CV installatie en airco? Dit kan namelijk kostbaar worden. En dienen deze voorzieningen aan het einde van de huur te worden verwijderd? Hoe is het in de huur overeenkomst bedrijfsruimte of in de (veelal) bijbehorende algemene bepalingen geregeld? Hoe zit het met onderhuur? Is dit verboden of mag dit, eventueel onder voorwaarden?

Indeplaatstelling huur overeenkomst bedrijfsruimte

Een zittend huurder van art. 7:290 BW bedrijfsruimte kan groot belang hebben bij indeplaatstelling van zijn positie als huurder van de bedrijfsruimte door een opvolgend huurder. Een verhuurder kan hiertegen zijn. Komen verhuurder en huurder hier niet in onderling overleg uit, dan kan de huurder op grond van de wet indeplaatsstelling vorderen bij de rechtbank. Welke criteria gelden hiervoor bij huur overeenkomst bedrijfsruimte? Schets Advocatuur heeft met indeplaatstelling bij  huur overeenkomst bedrijfsruimte langjarige ervaring. De aanwezige kennis op het terrein van bedrijfsovername komt hierbij goed van pas.

Huur overeenkomst: huurprijsaanpassing

Partijen zijn vrij om elke huurprijs bij het aangaan van het huurcontract bedrijfsruimte overeen te komen. Partijen kunnen vragen de rechter de huurprijs nader vast te stellen, wanneer de huurprijs niet overeenkomt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Deze huurprijsaanpassing kan niet op elk moment worden gevorderd, maar veelal – kort gezegd – na afloop van de overeengekomen of wettelijke duur van de huur overeenkomst bedrijfsruimte. De vordering tot nadere huurprijsaanpassing dient verder aan enkele voorwaarden te voldoen.

Huur overeenkomst: opleveringsproblematiek

Een belangrijk aandachtspunt voor zowel huurder als verhuurder is de oplevering bij aanvang van de huur overeenkomst bedrijfsruimte en bij het einde daarvan. Zaken als casco verhuur of niet spelen hierbij een rol en of de voorzieningen tot het gehuurde behoren of juist niet (met als gevolg dat onderhoud en vervanging van die voorzieningen voor rekening en risico van huurder of juist verhuurder van de bedrijfsruimte komen).

Tijdelijke verhuur bij Leegstand gebouwen

Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd om de tijdelijke verhuur van woonruimte in een leegstaand gebouw te vergemakkelijken. Tijdelijke verhuur kan een oplossing zijn voor gebouwen waarbij eigen gebruik, bedrijfsmatige verhuur of verkoop niet spoedig mogelijk is. Volgens de Leegstandwet is tijdelijk te verhuren: woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis).

Zie ook de publicatie op het blog hierover.

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: