Incasso advocaat Berkel-Enschot: Schets Advocatuur realiseert incasso van uw vorderingen – buitengerechtelijk en gerechtelijk incassotraject

Incasso advocaat Berkel-Enschot: het incassotraject kent een buitengerechtelijke fase. En als het niet lukt om buitengerechtelijk te incasseren, dan is Schets Advocatuur als incasso advocaat bevoegd om namens u gerechtelijke maatregelen bij de rechtbank te nemen. Schets Advocatuur heeft meer dan 30 jaar ervaring met succesvolle incassering van business to business vorderingen.

Incasso advocaat Berkel-Enschot – specialisatie in incasso en procederen

Enno Schets van Schets Advocatuur is langdurig lid geweest van de VIA (t/m 2022), een vereniging van advocaat-specialisten in procederen en incasso en is sinds 1991 advocaat. Hij heeft aan diverse incasso afdelingen van advocatenkantoren leiding gegeven. En heeft veel ervaring in buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso van vorderingen.

Schets Advocatuur is een eerlijk en betrouwbaar adres voor incasso van uw vorderingen. Op de praktijk van Mr. Enno Schets als incasso advocaat Berkel-Enschot wordt structureel toezicht gehouden door de Orde van Advocaten.

We doen wat we beloven, leggen afspraken schriftelijk vast en komen deze afspraken natuurlijk na. Geen verrassingen achteraf dus!

Incasso advocaat Berkel-Enschot- buitengerechtelijk traject incasso

We versturen als incasso advocaat Berkel-Enschot eerst sommatiebrieven naar debiteur, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Veelal leiden deze brieven al tot betaling. Zo nee, dan wordt er telefonisch contact met debiteur opgenomen, aangedrongen op betaling, informatie ingewonnen. En eventueel onderhandeld. Indien betaling ineens niet kan, wordt een betaling in termijnen overeengekomen.

Als incasso advocaat Berkel-Enschot ben ik bevoegd om bij elke rechtbank te procederen. Ook bij vorderingen die het bedrag van € 25.000,= te boven gaan. Incassobureaus en deurwaarders zijn hiertoe niet bevoegd. Advocaten zijn ook bevoegd om – als incasso middel – bij rechtbanken een verzoek tot faillietverklaring van een debiteur in te dienen. Deurwaarders en incassobureaus hebben ook deze bevoegdheid niet. Zij dienen hiertoe een advocaat in te schakelen. Wij hebben dus als incasso advocaat Berkel-Enschot de beste mogelijkheden om uw vordering te innen en kunnen derhalve – waar nodig – het volledige traject behandelen. Van intake, buitengerechtelijke incasso, tot gerechtelijke incasso en begeleiding van de executie van behaalde vonnissen.

Incasso advocaat Berkel-Enschot – gerechtelijk traject incasso

De meeste vorderingen worden geheel of ten dele buiten de rechter om geïncasseerd. Indien dat niet gebeurt, dan gaan we als incasso advocaat Berkel-Enschot in overleg om te bezien of en zo ja, wat de beste route is via de rechtbank om uw vordering te incasseren. We kennen daarbij 4 mogelijkheden:

  1. bodemprocedure. Een bodemprocedure is een schriftelijke procedure bij de rechtbank. Daartoe wordt een dagvaarding aan de debiteur betekend via mij, als incasso advocaat Berkel-Enschot. Daarna krijgt de debiteur een termijn van 6 weken om verweer te voeren, via een schriftelijke reactie (conclusie van antwoord). Daarop gelast de rechtbank meestal een zgn. comparitie van partijen. Dit zodat de rechtbank inlichtingen kan inwinnen. Ook probeert de rechtbank dan of partijen de zaak via een regeling kunnen oplossen. Zo nee, dan wordt de procedure schriftelijk vervolgd en komt er uiteindelijk een vonnis.
  2. beslaglegging, die ik voor u als incasso advocaat Berkel-Enschot kan verzorgen. Het gaat om een zgn. conservatoir beslag. Conservatoir beslag wordt via een verzoekschrift aan de rechtbank voorgelegd. Nadat verlof is verleend tot het leggen van beslag, gaat het stuk naar de deurwaarder toe die beslag legt op bijvoorbeeld een bankrekening, woning of voorraden. Daarna kan ik als incasso advocaat Berkel-Enschot in overleg met u besluiten om te gaan praten met debiteur (teneinde een betalingsregeling te treffen). Dan wel wordt de bodemprocedure gestart. Wordt uw geldvordering toegewezen, dan kan verhaal worden gezocht op de voordien beslagen eigendommen van debiteur.

Incasso advocaat Berkel-Enschot – vervolg gerechtelijk traject incasso

  1. incasso kort geding. Middels een spoedprocedure, het kort geding, kan ook via mij als incasso advocaat Berkel-Enschot een vonnis worden behaald. Het gaat om een voorlopige voorziening. Waarna volgens de wet normaliter nog wel weer een bodemprocedure behoort te volgen. Vaak volstaat echter het kort geding vonnis, omdat de debiteur besluit uw vordering te betalen. Om een kort geding te kunnen voeren, is wel een zgn. spoedeisend belang vereist. Hetgeen bij geldelijke vorderingen helaas niet altijd het geval is, zodat niet alle geldvorderingen voor een kort geding in aanmerking komen.
  2. faillissementsaanvraag. Ik noem deze optie tot incasso als laatste, maar veelal is dit een eerste optie die we in ogenschouw nemen. Een relatief goedkoop middel, dat als pressiemiddel tot incasso goed kan werken indien een debiteur nog kan betalen en vooral niet failliet wil gaan. We maken als incasso advocaat Berkel-Enschot een verzoekschrift tot faillietverklaring op en sturen dat naar debiteur toe. Om het verzoek ingediend (en evt. door de rechtbank toegewezen) te krijgen, dient er bij debiteur sprake te zijn van een toestand van te hebben opgehouden te betalen. En daarnaast dienen er meerdere schuldeisers te zijn, die aldus niet worden betaald.

Samengevat gaat het bij incasso om relevante kennis, ook van het verbintenissenrecht, timing en zorgen dat je de juiste keuze maakt. Schets Advocatuur heeft deze kennis en vaardigheden in huis. Ook is het op juiste wijze zoeken van contact met de debiteur belangrijk, om te zorgen dat hij of zij gaat betalen. Waar gewenst bewaken we het voortbestaan van de relatie. We werken respectvol jegens debiteuren. Uitgangspunt is betaling van uw vordering, op een betaalbare wijze. Geprobeerd wordt alle of een deel van de incassokosten door debiteur te laten betalen.

Incasso advocaat Berkel-Enschot – zorg voor goede algemene voorwaarden

Leg in algemene voorwaarden  vast dat de debiteur de contractuele rente en buitengerechtelijke/gerechtelijke incassokosten betaalt. Anders is de wet van toepassing, geldt de wettelijke handelsrente en komt doorgaans een klein deel van de werkelijke proceskosten voor vergoeding in aanmerking. Zorg er ook voor dat de algemene voorwaarden op juiste wijze van toepassing worden verklaard. Anders werken ze niet en heeft u er niets aan. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Wij kunnen als incasso advocaat goede algemene voorwaarden voor u opstellen en u adviseren over het juiste gebruik daarvan.

Incasso van uw vordering nodig? Bel gerust.

Voor vragen over incasso of om een afspraak over incasso te maken, kan altijd vrijblijvend worden gebeld of gemaild. De gegevens van Schets Advocatuur zijn:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;

–          email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie hiertoe ook de contactpagina.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: