Faillissementsaanvraag als incassomiddel – de VOF

De faillissementsaanvraag als incassomiddel of het dreigen daarmee kan een effectief incassomiddel zijn. Kortgezegd moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (met opeisbare schulden). Daarnaast moet er ook sprake zijn van een toestand van te hebben opgehouden te betalen (bij de debiteur), dit volgens art. 1 Faillissementswet. Omdat een debiteur ingevolge een faillissement zijn onderneming verliest, is de kans doorgaans vrij groot dat debiteur betaalt. Of een betalingsregeling zal treffen (dit tenzij debiteur echt niet kan betalen).

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Maar hoe zit dit bij een Vennootschap onder Firma (VOF) als debiteur? Worden ook de vennoten (privé) met hun privévermogen getroffen door een eventueel faillissement van de VOF? Zo ja, dan vergroot dat de werking van de faillissementsaanvrage als pressiemiddel om uw vordering betaald te krijgen. Maar wat moet u daarvoor doen?

In het algemeen zal iemand namelijk niet graag privé failliet verklaard willen worden. Het is daarnaast goed mogelijk dat, anders dan de VOF, de vennoten in privé wel in staat zijn om uw schuld te voldoen. Dat treft dan want de vennoten van een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – de VOF

Vaste rechtspraak (tot vorig jaar) van de Hoge Raad hield in dat het faillissement van een VOF ook het faillissement van de vennoten van de VOF met zich mee bracht.

Uitspraak Hoge Raad 2015

Bij arrest van 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad echter dit standpunt herzien (ECLI:NL:HR:2015:251). De Hoge Raad stelt eerst dat de VOF als een afzonderlijk rechtssubject wordt gezien dat zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt; de VOF heeft ook een afgescheiden vermogen. Vervolgens noemt de Hoge Raad een aantal argumenten op om uiteindelijk terug te komen op de regel dat het faillissement van een VOF steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten ten gevolge heeft.

Ofwel: deze uitspraak heeft tot gevolg dat een faillissementsaanvraag van de VOF voortaan enkel het faillissement van de VOF tot gevolg zal hebben. Tenzij u navolgende Tips opvolgt:

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – Tips

  1. Neem als schuldeiser in het verzoekschrift faillissementsvraag voor iedere vennoot van de VOF een apart verzoek op tot het uitspreken van hun faillissement. Dit naast de faillissementsvraag voor de VOF;
  2. Wilt u als schuldeiser het faillissement van de vennoten van een VOF daadwerkelijk door de rechtbank uitgesproken zien (en niets slechts de faillissementsaanvraag als incassomiddel gebruiken), houd er dan rekening mee dat de rechter ook zal onderzoeken (en moeten vaststellen) dat ten aanzien van elke vennoot afzonderlijk aan de voorwaarden voor faillietverklaring is voldaan. Doorzetten van de faillissementsvraag heeft dan mijns inziens alleen zin, indien daaraan wordt voldaan. Dus kort gezegd ten aanzien van elke vennoot afzonderlijk sprake is van meerdere schuldeisers (met opeisbare schulden) en van een toestand van te hebben opgehouden te betalen.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – Alternatieven

Kan niet aan de criteria van een faillissementsaanvraag als incassomiddel worden voldaan of wilt u het faillissement van debiteur niet daadwerkelijk uitgesproken krijgen (bijv. omdat u dat waarschijnlijk ook geen betaling van uw vordering oplevert), dan kunnen andere opties worden benut. Bijvoorbeeld beslaglegging op privé vermogensbestanddelen van de vennoten, omdat deze dus hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF.

Zelf vennoot van een VOF?

Bent u zelf vennoot van een VOF, houd dan rekening met voornoemde Tips, indien een schuldeiser niet alleen het faillissement van de VOF uitgesproken wil zien doch ook van u als vennoot privé. Is door een schuldeiser niet aan genoemde criteria (zie Tips) voldaan, voer dat dan als verweer bij de rechtbank, ten tijde van de zitting waarin de faillissementsaanvraag wordt behandeld. Dit om te proberen te voorkomen dat u privé failliet wordt verklaard.

Berkel-Enschot, 19 juli 2016
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: