UBO-register: nuttige informatie hierover is op deze webpagina bij de KvK te vinden.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner: de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming. Het betreft de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van – of uiteindelijke zeggenschap hebben over de onderneming, stichting of vereniging.

Bestuurders en vennoten van ondernemingen hebben tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om hun UBO(s) in te schrijven in het UBO-register.

Zie verder ook deze website van de Rijksoverheid 

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De registratieplicht geldt voor de navolgende entiteiten:

 • (niet-beursgenoteerde) BV’s en NV’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

Bij een B.V. of N.V. gaat het bijvoorbeeld om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Bij een vennootschap onder firma betreft het vennoten die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof.

Voor wie geldt de registratieplicht UBO-register niet?

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • enkele historische rechtspersonen.

UBO-register – doelstelling

Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering.

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Welke gegevens van het UBO-register worden openbaar?

Om personen en organisaties in staat te stellen om te bepalen met wie zij zaken (willen) doen, worden navolgende gegevens openbaar:

  • voornaam en achternaam;
  • geboortemaand en -jaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens zijn niet openbaar, doch alleen in te zien door de bevoegde autoriteiten.
Het openbare gedeelte van het UBO-register is door te zoeken op naam van de onderneming of rechtspersoon, niet op naam van de UBO.
Wil je het register inzien, dan dien je je eerst te registreren.
De UBO krijgt inzage: hoe vaak is de eigen informatie bekeken?

Sancties bij niet of fout registreren

Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete krijgen. In bijzondere situaties kunnen gevallen overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie.

Bron: voornoemde websites.

Heeft u naar aanleiding van deze tips vragen of wilt u inzake het UBO-register (juridische) begeleiding, dan kunt u mij vrijblijvend bellen of mailen.
Ik ben u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 3 maart 2022
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: