Vesting van aandelen is vooral een middel voor een investeerder om de bestaande aandeelhouder(s) aan boord te houden. Met name de eerste jaren na de investering. Denk aan de founders / oprichters van een start up. Deze founders hebben de kennis, de energie en vaak het netwerk, waarmee zij hun business hebben opgezet. Denkt een founder ineens, kort na de investering, eraan om iets totaal anders te gaan doen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de door de investeerder gedane investering.

Vesting van aandelen beschermt dus met name de investeerder. Hoe? Door de founder in haar of zijn portemonnee te treffen, indien zij of hij eerder vertrekt dan beoogd. Inzet van de vesting van aandelen is om dat vervroegde vertrek zo (financieel) nadelig te maken dat de founder niet (eerder) vertrekt.

Hoe werkt het?

De oprichters / founders hebben eerder al de BV opgericht. Zij hebben het volledige aandelenkapitaal verdeeld, bijvoorbeeld bij vier oprichters elk 25%. Elke aandeelhouder heeft aldus zijn eigen aandelenbelang. Bij toetreding door de investeerder krijgen de founders elk een contractuele verplichting om via vesting van aandelen een deel van hun aandelen aan te bieden en over te dragen. Indien zij binnen de zgn. vestingperiode van bijv. 5 jaar vertrekken.

Het schema bij vesting van aandelen kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien:

Vertrek binnen jaar 1: 25% aanbieden
Vertrek tussen jaar 1 en 2: 20% aanbieden
Vertrek tussen jaar 2 en 3: 15% aanbieden
Vertrek tussen jaar 3 en 4: 10% aanbieden
Vertrek tussen jaar 4 en 5: 5% aanbieden

Na het 5e jaar bestaat er geen aanbiedingsplicht meer.

We noemen deze systematiek van vesting van aandelen “reversed vesting”.

Vesting van aandelen –  bent u founder / aandeelhouder?

Bent u oprichter/aandeelhouder van uw bedrijf, dan is vesting van aandelen echt een onderhandelingspunt. Wat mij betreft. Zaak om goed en kritisch naar deze regeling te kijken. Hoe ziet de regeling er precies uit en wat zijn de (financiële) gevolgen?

Bent u investeerder?

Bent u (beoogd) investeerder in een bedrijf, dan is vesting van aandelen een mogelijkheid om te proberen de oprichters aan het bedrijf te binden.

Alternatief voor vesting van aandelen

Een alternatief voor vesting van aandelen is wat mij betreft een goede good en bad leaver regeling. Die kan zo worden uitgeschreven dat de bestaande aandeelhouders bij vroegtijdig vertrek een lagere prijs voor hun aandelen ontvangen. Denk ook aan een lock up periode, binnen welke het contractueel is verboden te vertrekken / aandelen over te dragen. Ook uit te schrijven in de managementovereenkomst.

Ik zie wel bepalingen inzake vesting van aandelen, waarbij zelfs bij een good leaver betaling van de nominale waarde inzake de “unvested” aandelen is overeengekomen.
De “unvested” aandelen zijn de aandelen die nog geen “vested shares” zijn geworden, omdat de founder / oprichter (nog) niet lang genoeg bij de vennootschap is aangebleven.
Stel dat dit belang nog 40% van het oorspronkelijk gehouden aandelenbelang betreft. Dan verkrijgt de – bij good leaver – vertrekkende aandeelhouder daarvan slechts de nominale waarde.
Terwijl er dan sprake is van good leaver, dus bijvoorbeeld vertrek met wederzijds goedvinden, bij ziekte of in geval van overlijden.

Persoonlijk vind ik dat nogal wat.
De founder / oprichter zal al een aantal jaren hard aan de opbouw van zijn onderneming hebben gewerkt. Waarde hebben gecreëerd. Die zij of hij dan in geval van een good leaver niet krijgt uitbetaald.

Wat mij betreft is normaliter een zekere balans op zijn plaats. Het kan best zijn dat in onderhandelingen die gewenste balans uiteindelijk niet helemaal, bezien vanuit de founder / oprichter, kan worden gevonden. Anders komt wellicht de financiering niet rond. Maar maak er tenminste wel een bespreekpunt van.
Wees er alert op.
Kijk naar de specifieke (financiële) gevolgen van de contractuele regeling inzake vesting van aandelen.

Heeft u naar aanleiding van deze tips vragen of wilt u juridische begeleiding bij de investering in uw / een bedrijf of als investeerder, dan kunt u mij vrijblijvend bellen of mailen.
Ik ben u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 1 februari 2022
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: