Algemene modelovereenkomst tussenkomst in plaats van VAR

Wetsvoorstel: de VAR gaat waarschijnlijk verdwijnen per 1 april 2016

Opdrachtnemers kunnen bij het verdwijnen van de VAR geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of worden beoordeeld. Daarmee hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Alternatief voor VAR: voor wie is dit belangrijk?

Voor ondernemingen die regelmatig of structureel gebruik maken van hulppersonen bij de uitvoering van hun opdrachten, zoals ZZP’ers. Denk aan de situatie dat u opdrachten van bedrijven aanneemt en deze aldus regelmatig of structureel laat uitvoeren door derden zoals ZZP’ers. U bemiddelt in feite tussen opdrachtgevers en (feitelijk) uitvoerders van de opdracht. Als u wilt voorkomen dat uw rechtsverhouding tot deze hulppersonen kwalificeert als een (fictieve) dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) en u daardoor loonheffingen verschuldigd bent, is het belangrijk dat u met een juiste overeenkomst werkt tussen u als opdrachtgever en de ZZP’ers of zelfstandige ondernemingen en vervolgens ook naar de inhoud van die overeenkomst handelt.

En natuurlijk is dit belangrijk voor ZZP’ers en zelfstandige ondernemingen die regelmatig of structureel opdrachten van één bedrijf aannemen en willen voorkomen dat hun rechtsverhouding tot deze opdrachtgever kwalificeert als een (fictieve) dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) en daardoor onnodig loonheffingen problematiek ontstaat.

Keuzevrijheid: overeenkomst Belastingdienst of eigen overeenkomst

U kunt kiezen tussen een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, en een eigen overeenkomst die u niet aan de Belastingdienst hebt voorgelegd. U bent namelijk niet verplicht uw overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Voor het algemene modelovereenkomst tussenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld, zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_tussenkomst

Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen door de Belastingdienst gepubliceerde overeenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. Ook van deze overeenkomst zal de Belastingdienst dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Legt u de overeenkomst niet aan de Belastingdienst voor en is er geen VAR meer, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, leest u op de website van de Belastingdienst.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

Werd er voorheen met een VAR gewerkt en wordt er nu gewerkt volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

VAR weg – maatwerk

Gezien het waarschijnlijke verdwijnen van de VAR in 2016 en het grote belang om in voorkomend geval inhouding en betaling van loonheffingen te voorkomen en mede gelet het specifieke karakter van deze materie, is het zinvol hiervoor een goede overeenkomst op te laten stellen, die u door de belastingdienst laat controleren. Daarmee heeft u zekerheid over uw relatie tot uw hulppersonen en kun u zich verder concentreren op het ondernemen.

Berkel-Enschot, 17 december 2015
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: