Verrekening – wanneer aan de orde?

Verrekening. Bij bedrijfsoverdracht komt het vaak voor dat koper een gedeelte van de koopsom schuldig blijft. Deze schuld wordt omgezet in een lening van verkoper aan koper. Verkoper draagt zo bij aan de financiering van de transactie. Deze lening wordt veelal achtergesteld bij de bankfinanciering.

Verkoper wil dit deel van de koopsom natuurlijk ontvangen. Anders had verkoper net zo goed direct betaling hiervan kunnen vragen.

Koper ziet dit soms anders. Heeft koper na de overdracht een claim, dan wil hij deze kunnen verrekenen. En wel met de te betalen schuld uit hoofde van de lening.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Verrekening – vereisten volgens de wet (art. 6:127 BW):

1. A heeft een vordering op B, B heeft een vordering op A.
2. De over en weer bestaande verbintenissen moeten tot gelijksoortige prestaties strekken.
3. A is bevoegd zijn schuld te betalen.
4. A is bevoegd de betaling van zijn vordering af te dwingen.

Verrekening: regelend recht

Artikel 6:127 BW is van regelend recht. Je kunt er dus via contract van afwijken. Maak daar gebruik van. Dit door de bevoegdheid tot verrekenen uit te sluiten. Of uit te breiden. Of te beperken. Afhankelijk van wie je bent (of adviseert): verkoper of koper.

Verrekening: vanuit de verkoper

Een verkoper van een bedrijf zal zijn/haar koopprijs geheel willen ontvangen. Dus de lening door koper betaald willen zien. Regel derhalve in de overeenkomst dat verrekening niet is toegestaan. Bijvoorbeeld niet met claims uit garanties, noch anderszins.

Lukt dat niet, bepaal dan dat verrekenen door koper alleen is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door verkoper. Of dat voor verrekening tenminste aan de wettelijke vereisten voor verrekening moet zijn voldaan.

Daarmee kan een verkoper voorkomen dat zijn achtergestelde lening een melkkoe voor koper wordt.

Verrekening: vanuit de koper

Een koper zal bij claims willen kunnen verrekenen. Koper heeft nog een schuld aan verkoper. Dit uit hoofde van de achtergestelde lening. Regel derhalve in de overeenkomst dat verrekenen hiermee is toegestaan. Dit met claims uit garanties of bij andere vormen van wanprestatie door verkoper.

Regel je niets, dan geldt de wet. Dan is het bijvoorbeeld de vraag of je (als koper) wel bevoegd bent de schuld te betalen. Bij achtergestelde leningen gaat de bank voor. En gelden vaak vergaande beperkingen of uitsluitingen inzake de bevoegdheid tot betaling van de achtergestelde lening aan verkoper.

Verrekening is een vorm van betaling. Stem derhalve bij een achtergestelde lening (vooraf) met de bank af of mag worden verrekend.

En als verkoper de door koper gestelde vordering betwist en deze niet opeisbaar is of niet (eenvoudig) rechtens afdwingbaar, dan kan de uitkomst zijn dat de gewenste verrekening door koper niet is toegestaan.

Verrekening: discussie of geschil

Verrekening is echt een onderwerp om goed te regelen. Doe je dat niet vooraf, dan is het voer voor discussie of geschil achteraf.

Heeft u verder vragen over dit onderwerp of over bedrijfsovername dan wel participatie in bedrijven, dan ben ik u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 21 december 2018
Auteur van dit artikel ©:
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: