Tag along: voor elke aandeelhouder is het belangrijk om zijn of haar belangen te beschermen en controle te houden over zijn of haar investeringen.

Een essentiële bepaling die de rechten van minderheidsaandeelhouders beschermt, is de tag along clausule. Hierna ook “volgrecht” genoemd.

Voor de Engelse vertaling van het begrip, zie deze pagina: to follow someone or something.

Wat is een tag along clausule?

De tag along clausule is een contractuele bepaling, meestal opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst of participatieovereenkomst, die een aandeelhouder, veelal de minderheidsaandeelhouder, het recht geeft om zijn/haar aandelen te verkopen onder dezelfde voorwaarden als de meerderheidsaandeelhouder(s).

Het stelt de (minderheids)aandeelhouder in staat om “mee te liften” met de meerderheidsaandeelhouder(s), wanneer hij of zij besluit zijn of haar aandelen te verkopen.

Het doel van deze volgrecht clausule

Het primaire doel van een tag along clausule is om de minderheidsaandeelhouder te beschermen tegen achterblijven in het geval van verkoop door een meerderheidsaandeelhouder.

Door deze clausule op te nemen in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen minderheidsaandeelhouders ervoor zorgen dat ze het recht hebben om hun aandelen samen met de meerderheidsaandeelhouder te verkopen.

Daardoor wordt voorkomen dat de minderheidsaandeelhouders in de vennootschap achterblijven met hun belang / investering.

Hoe werkt een tag along clausule?

De clausule bepaalt doorgaans dat als een meerderheidsaandeelhouder een bod van een derde ontvangt om zijn aandelen te kopen, hij hetzelfde bod moet doen aan de minderheidsaandeelhouders.

De minderheidsaandeelhouders hebben dan de keuze om het aanbod te accepteren en hun aandelen te verkopen of om het aanbod af te slaan en hun investering te behouden. Deze bepaling voorkomt effectief dat alleen een meerderheidsaandeelhouder profiteert van een mogelijkheid tot verkoop.

Beperkingen mogelijk

Voor de minderheidsaandeelhouder is het belangrijk om eventuele beperkingen en uitzonderingen op het volgrecht te beoordelen. Dit kunnen omstandigheden zijn zoals een overdracht binnen familie of gelieerde (binnen concern) ondernemingen, verkoop aan bepaalde gekwalificeerde investeerders of de uitsluiting van bepaalde soorten aandelenoverdrachten.

De minderheidsaandeelhouder dient de stukken waarin het volgrecht is opgenomen, goed te (laten) bestuderen. Denk aan de aandeelhoudersovereenkomst en/of participatieovereenkomst. Vaak uitgebreide, lastig te lezen documenten.

Onderhandelen over de volgrecht clausule

Tijdens de onderhandelingen over het kopen / verkrijgen van aandelen is het aldus cruciaal voor minderheidsaandeelhouders om de voorwaarden van de tag along clausule goed te bekijken.

Factoren kunnen zijn het drempelpercentage dat de clausule activeert, de duur van het tag along recht en de mechanismen voor het uitoefenen van het recht.

Inzicht in deze details zal minderheidsaandeelhouders helpen om de voordelen van bedoelde clausule te maximaliseren.

Kijk ook op welk niveau het tag along recht wordt aangeboden. En in welke entiteit wordt deelgenomen. Normaliter dient op aandelen van deze entiteit het volgrecht te worden geboden.

Heeft de minderheidsaandeelhouder een tag along recht verkregen, wees dan alert op wat er gebeurt tijdens het aandeelhouderschap.

Een herstructurering of investering kan gevolgen hebben voor de positie van de minderheidsaandeelhouder. Is dat het geval, dan kan het nodig zijn het tag along recht opnieuw met de meerderheidsaandeelhouder overeen te komen.

Laatst heb ik een zaak voor een cliënte, een minderheidsaandeelhouder, behandeld. Er was een buitenlandse investeerder toegetreden. De aandelen in de Nederlandse vennootschap waren verkocht / ingewisseld voor aandelen in een buitenlandse entiteit. Voor de Nederlandse entiteit was de tag along prima geregeld. Bij genoemde transactie was dezelfde bepaling niet overgenomen aangaande de buitenlandse entiteit.
Gelukkig hebben we dat alsnog achteraf kunnen regelen. Omdat het de bedoeling is om alle aandelen op korte termijn aan een derde te verkopen.
Gevolg is dat cliënte haar aandelen kan mee verkopen, in geval van verkoop van haar aandelen aan de derde.

Volgrecht clausule: vragen / advies ter zake nodig?

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen? Of wilt u juridisch advies over – of begeleiding bij een deelneming / participatie in een bedrijf, denk aan het beoordelen van de aandeelhoudersovereenkomst en/of participatieovereenkomst, dan kunt u mij bellen of mailen.
Ik ben u graag van dienst.

Berkel-Enschot, 09 maart 2023
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: