Forumkeuze: ken uw eigen contract – let op gekozen rechter!

Forumkeuze: het is belangrijk om met een goed contact en idem algemene voorwaarden te werken. Of met branchevoorwaarden die op de juiste manier van toepassing zijn verklaard.

Wordt dit aldus gedaan, dan is het vervolgens belangrijk om de inhoud van uw contract en gebruikte (algemene) voorwaarden te kennen (of erop na te slaan). Bijvoorbeeld als u gaat procederen.

Anders kan u bijvoorbeeld de verkeerde rechter kiezen en verklaart deze zich onbevoegd.

Dit geval deed zich voor in de uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1774

Forumkeuze: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1774

In deze zaak tussen twee wegenbouwers is het de vraag of via algemene voorwaarden een arbitraal beding is overeengekomen. De rechtbank vindt van niet. Het hof vindt van wel. De gewone rechter bleek daardoor onbevoegd. Een gevolg van de gemaakte forumkeuze.

Forumkeuze: overeenkomst arbitrage?

Of tussen partijen een overeenkomst tot arbitrage was gesloten (aldus sprake is geweest van forumkeuze) heeft het Hof beantwoord aan de hand van uitleg van de overeenkomst en de wils-vertrouwensleer. Het Hof:

Met de (basis)overeenkomst van 6 juni 2013 en met de tekst in de overeenkomst onder “D. Toepasselijke voorwaarden” werd beoogd alle voor de opdracht overeengekomen voorwaarden één op één door te contracteren, waaronder de branchevoorwaarden (UAV-GC 2005).

Vervolgens is er geen (afwijzende) reactie gekomen op (de inhoud van) deze overeenkomst/voorwaarden (inclusief het arbitragebeding), doch is men begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Omdat in de overeenkomst is verwezen naar de UAV-GC 2005, waarvan deel uitmaakt het arbitragebeding, daarmee neergelegd in een geschrift, dat geacht moet worden door wederpartij te zijn aanvaard, is voor het bewijs van de arbitrageovereenkomst voldaan aan de eisen van artikel 1021 Rv.

Forumkeuze: beslissing Hof

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en beslist dat de rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de vordering van eisende partij.

Berkel-Enschot, 29 november 2019
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: