Claim koop bedrijf – tijdig indienen en tijdig verjaring stuiten!

Claim koop bedrijf: indien een koper van een bedrijf een claim heeft onder een garantie en/of op grond van non conformiteit, dan is van belang om:

–          de kennisgeving daarvan binnen bekwame tijd na de ontdekking aan de verkoper te doen (art. 7:23 lid 1 BW);

–          de daarop gebaseerde rechtsvordering binnen 2 jaar na voornoemde kennisgeving in te stellen (art. 7:23 lid 2 BW, verjaringstermijn van 2 jaar); dan wel

–          tenminste tijdig stuiting van voornoemde verjaringstermijn van 2 jaar te bewerkstelligen. Daarover gaat de uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2015:363 (zie hierna), met verstrekkende gevolgen voor koper!

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

In de praktijk is een koper van een onderneming vaak druk en stuurt bij klachten een brief (kennisgeving). Verkoper voert verweer en de tijd verstrijkt, bijv. door nadere onderhandelingen, stilzitten koper of wat dan ook. Als je dan als koper geen rekening houdt met (het stuiten van) de korte verjaringstermijn van 2 jaar, dan is het over en uit. Daarover gaat de uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2015:363.

Rechtbanken en hun targets

Voor een koper van een bedrijf met een forse claim is het natuurlijk een bijzonder hard gelag als zijn vordering bij de rechtbank vanwege verjaring onderuit gaat. Rechtbanken zijn overbelast en hebben targets. Als een zaak vrij eenvoudig kan worden afgedaan op een formeel verweer (van verjaring in dit geval), zal men dat niet snel nalaten, zo is mijn ervaring en die van diverse collega advocaten. Dus zaak om te weten hoe hiermee (praktisch) om te gaan.

Zie ECLI:NL:RBOVE:2015:363 – wat valt eruit te leren?

Kort gezegd betreft het een overnamegeschil voortvloeiend uit een koopovereenkomst van 5 februari 2008 inzake de verkoop van 100% van de aandelen. Bij brief van 3 april 2008 komt koper met een viertal verwijten (niet uitgekomen verwachtingen dan wel bedrog). De daarop gevolgde procedure is ruim na 3 april 2010 ingesteld, dus ruim 2 jaar na voornoemde brief.

Wat beslist de rechtbank:

–          er is sprake van koop van een 100% aandelenpakket, dus de facto van (ver)koop van de gehele onderneming;

–          de klachten van koper zijn als klachten omtrent non conformiteit (art. 7:23 BW) te kwalificeren;

–          er geldt dus een verjaringstermijn van 2 jaar (art. 7:23 lid 2 BW);

–          hoewel partijen de werking van art. 7:23 BW contractueel hadden uitgesloten, geldt dit artikel wel, want dit artikel kan volgens verkopers (en de rechtbank) NIET contractueel worden uitgesloten (omdat ingevolge het bepaalde in art. 3:322 lid 3 BW) van (deze) verjaring geen afstand kan worden gedaan voordat de verjaring is voltooid;

–          er is gebleken dat de procedure ruim na 2 jaar na de brief van 3 april 2008 is ingesteld en in de tussenliggende periode is de verjaring niet gestuit;

–          Gevolg: vordering koper wordt niet toegewezen.

Claim koop bedrijf: wat valt er nog meer uit te leren?

Belangrijk zich als koper te realiseren is dus niet alleen tijdig (kort na het ontdekken van de klachten) te klagen, maar ook tijdig de lopende verjaringstermijn op wettelijk juiste wijze te stuiten. Dit dient ook te gebeuren (zeker bij de koop van een 100% aandelenpakket, op basis van voornoemde uitspraak) indien in de koopovereenkomst langere termijnen zijn opgenomen voor het indienen van claims en ook indien partijen de werking van art. 7:23 BW contractueel hebben uitgesloten!

En let op: na stuiting van een verjaringstermijn, bijv. per 21 juni 2016, gaat per 22 juni 2016 een nieuwe verjaringstermijn lopen. Deze dient tijdens het lopen van deze verjaringstermijn opnieuw op wettelijk juiste wijze te worden gestuit, enz. Met 1 keer stuiting ben je er dus niet, met name niet bij korte verjaringstermijnen, mochten de klachten van koper niet voordien zijn opgelost.

Voor algemene informatie over een bedrijf overnemen, zie deze pagina van de KvK.

Claim koop bedrijf: tips

Tip: agendeer wanneer de verjaringstermijn (weer) dreigt te verstrijken en stuit deze tijdig.

Tip voor adviseurs: geef kopers van een onderneming pro actief een advies van deze strekking mee nadat de transactie is afgerond. Dat lijkt misschien niet het juiste moment, maar zal in voorkomend geval (achteraf) zeker gewaardeerd worden.

Berkel-Enschot, 21 juni 2016
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: