Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren: regelmatig kom ik tegen dat bedrijven algemene voorwaarden (AV) hebben, maar daarop helaas geen beroep kan worden gedaan. En dat is zeker spijtig, omdat je in algemene voorwaarden belangrijke zaken regelt die geld opleveren of juist kunnen besparen. Denk aan door debiteur te betalen incassokosten, een eigendomsvoorbehoud (waardoor je je spullen kunt terughalen) of de beperking van aansprakelijkheid in geval van een claim. Kortgezegd: het juist regelen hiervan werkt!

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Alle reden dus om de spelregels voor het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden nog eens kort op een rijtje te zetten. Waarbij NIET geldt: “less is more, maar juist “more is more”. Hoe meer u van deze regels in uw bedrijfsvoering opvolgt, hoe groter de kans dat uw algemene voorwaarden onder alle omstandigheden van toepassing zijn.

Zie voor algemene informatie ook deze pagina van de KvK.

Hoe de AV van toepassing verklaren?

 1. Stel de algemene voorwaarden voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand;
 2. kan dit niet, maak dan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij bekend waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen (bij uzelf en bij de KvK) en dat deze op verzoek zullen worden toegezonden;
 3. wordt een verzoek tot toezending van de algemene voorwaarden gedaan, stuur ze dan ook toe;
 4. elektronisch gesloten overeenkomsten: de algemene voorwaarden dienen voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking te worden gesteld (bijv. via email). Dit dient zodanig te gebeuren dat:
 • de gebruiker de algemene voorwaarden kan opslaan en
 • de algemene voorwaarden voor de gebruiker toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming ( bijv. een downloadbutton op de bezochte website). Is dit niet mogelijk,
 • vermeld dan waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek worden toegezonden.

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren: advies

Vermeld uw algemene voorwaarden overal, wees hiermee niet zuinig. Dus bijvoorbeeld:

 • op de achterzijde van uw briefpapier en facturen,
 • op een duidelijke plaats op uw website,
 • bij bestellingen via uw website zodanig dat eerst de algemene voorwaarden dienen te worden geaccepteerd, alvorens kan worden besteld,
 • onderaan uw email (met verwijzingstekst naar uw algemene voorwaarden, link ernaar en/of met uw algemene voorwaarden als bijlage bijgevoegd),
 • depot van uw algemene voorwaarden bij de KvK en
 • door vermelding in elke overeenkomst, juist boven de handtekeningen. Voeg een set algemene voorwaarden als bijlage bij elke overeenkomst en laat de andere partij voor ontvangst daarvan tekenen.

Wees hierin consequent: het kost weinig moeite en in voorkomend geval kan de betekenis van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden erg groot zijn.

Berkel-Enschot, 20 juni 2016
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: