Vertegenwoordiging bij verkoop – TIPS ter beperking van schade.

Vertegenwoordiging: als u – beroepsmatig of incidenteel – namens een (beoogd) verkoper of koper optreedt, bijv. bij bedrijfsovername, dan weet u hoe ingewikkeld onderhandelingen kunnen verlopen. Stel dat u namens uw opdrachtgever, als vertegenwoordiger, akkoord heeft gegeven op een voorstel tot (ver)koop en uw opdrachtgever wilde dit (nog) niet, dan heeft u een groot probleem. Ondenkbeeldig? Nee, ik heb onlangs zo’n lastige kwestie te behandelen gekregen.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Vertegenwoordiging: de Wet

Er bestaat geen algemene wettelijke regeling waarin de vertegenwoordiging is geregeld. Wel is titel 3 van boek 3 BW gewijd aan de vertegenwoordiging krachtens volmacht: de bevoegdheid die de volmachtgever aan een ander verleent, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Volmachtsverlening kan stilzwijgend gaan en dat brengt risico’s met zich mee: hoe ver strekt nu de vertegenwoordigingsbevoegdheid? Het is zaak om afspraken goed vast te leggen!

Vertegenwoordiging: jurisprudentie: spelregels

Belangrijke spelregels voor vertegenwoordiging zijn (indirect) af te leiden uit de recente, interessante uitspraak van Hof Den Bosch LJN: BY9443 en de daarin genoemde eerdere uitspraken van de Hoge Raad LJN: AE2380 en LJN: BH9284, die voor geïnteresseerden via voornoemde LJN (thans ECLI) nummers zijn terug te lezen op rechtspraak.nl

TIPS voor vertegenwoordiging

Om te proberen te voorkomen dat u bij vertegenwoordiging, als vertegenwoordiger van een (beoogd) verkoper of van koper, (bij bedrijfsovername of anderszins) onbedoeld met “bereikte overeenstemming” wordt geconfronteerd, dient u een schriftelijke overeenkomst met uw opdrachtgever te sluiten, waaruit volgt dat u geen volmacht heeft om uw opdrachtgever bindend te vertegenwoordigen. Concreet:

  1. noem uw overeenkomst bemiddelingsopdracht bij (ver)koop;
  2. noem in de overeenkomst dat deze overeenkomst geen volmacht inhoudt tot sluiten van een (ver)koopovereenkomst of aangaan van andere rechtshandelingen;
  3. Meld dat u alleen bevoegd bent tot bemiddeling; u bent “slechts” een bode van (ver)koper;
  4. Meld dat u geen enkele bevoegdheid of volmacht heeft om uw opdrachtgever bindend te vertegenwoordigen;
  5. Meld dat verplichtingen alleen schriftelijk door opdrachtgever zelf kunnen worden aangegaan, middels ondertekening van bijv. een LOI of (ver)koopovereenkomst door opdrachtgever zelf;
  6. Neem onderaan uw e-mails een standaard disclaimer op, van een strekking conform punt 5 hiervoor.

Keerzijde

Daar waar u juist een bedrijfsovername of andersoortige deal tot stand had willen brengen, kan bijv. e-mailverkeer waarin voornoemde disclaimer is opgenomen door een wederpartij worden gebruikt om te ontkennen dat de bedrijfsovername of andersoortige deal tot stand is gekomen. Derhalve kan er bijv. voor worden gekozen om voornoemde e-maildisclaimer, vanuit dit perspectief, buiten beschouwing te laten en alleen uw bemiddelingsopdracht bij (ver)koop op voornoemde wijze in te richten. Immers deze overeenkomst hoeft richting derden pas op tafel te komen, wanneer u en uw opdrachtgever er belang bij hebben om er een beroep op te doen. Dan kan het een nuttig instrument zijn.

Berkel-Enschot, 22 oktober 2013.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: