Advocatenkantoor Oisterwijk of directe omgeving daarvan? Schets Advocatuur!

Advocatenkantoor Oisterwijk? Zoekt u als ondernemer een advocatenkantoor in Oisterwijk of in de directe  omgeving daarvan, dan is Schets Advocatuur, gevestigd te Berkel-Enschot, u graag van dienst. Schets Advocatuur werkt voor cliënten in heel Brabant. En ook (ver) daarbuiten, zodat ondernemers en ondernemingen uit Oisterwijk zeker welkom zijn.

Mr. Enno Schets van Schets Advocatuur werkt inmiddels meer dan 27 jaar uitsluitend voor ondernemers en ondernemingen. Daarbij is veel ervaring, expertise en kennis opgebouwd op met name de navolgende terreinen:

 • Bedrijfsovername (verkoop en koop van bedrijven).
 • Participatie (verkoop en koop van belangen in bedrijven).
 • Het opstellen en beoordelen van commerciële overeenkomsten.
 • Incasso van vorderingen.
 • Procederen over deze onderwerpen bij de rechter.

Zoekt u als ondernemer een advocatenkantoor Oisterwijk en wilt u bijvoorbeeld uw business uitbreiden middels een bedrijfsovername of deelneming in een ander bedrijf, dan wel middels een contractuele vorm van samenwerking, neem dan contact op met Schets Advocatuur: wij helpen u graag!

Advocatenkantoor Oisterwijk – De voordelen van Schets Advocatuur

 • Directe en korte lijnen.
 • Kwaliteit.
 • Praktische instelling, zonder omwegen naar de oplossing toe.
 • Geen grote kantoren uurtarief.
 • Nichekantoor: specialisatie en ruime ervaring op enkele terreinen.
 • Pro actief en goed gevoel voor menselijke verhoudingen.
 • Nauw samenwerkend met goede collega advocaten en andere deskundigen.

Advocatenkantoor Oisterwijk – bedrijfsovername, contracten en procederen

Schets Advocatuur levert toegevoegde waarde op met name de navolgende onderwerpen.

 • bedrijfsovername.
 • Contracten voor bedrijven.
 • procederen rondom contracten.

Advocatenkantoor Oisterwijk – Contracten

Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

 •       Overeenkomst koop en verkoop van activa/passiva.
 •       Overeenkomst koop en verkoop van aandelen BV.
 •       Geheimhoudingsovereenkomst.
 •       Intentieovereenkomst.
 •       Overeenkomst van geldlening.
 •       Overeenkomst van achtergestelde lening.
 •       Escrow overeenkomst.
 •       Akten van verpanding.
 •       Participatieovereenkomst.
 •       Aandeelhoudersovereenkomst.
 •       Managementovereenkomst.
 •       Opdracht.
 •       Overeenkomst vennootschap onder firma.
 •       Overeenkomst van maatschap.
 •       Productieovereenkomst.
 •       Overeenkomst aanneming van werk.
 •       Algemene voorwaarden.
 •       Overeenkomst inkoop.
 •       Inkoopvoorwaarden.
 •       Agentuurovereenkomst.
 •       Distributieovereenkomst.
 •       Franchiseovereenkomst.
 •       Samenwerkingsovereenkomst.
 •       Service level agreement etc.

Advocatenkantoor Oisterwijk – Bedrijfsovername en participatie

Ruime kennis, ervaring en specialisatie is aanwezig op het terrein van bedrijfsovername en participatie. Zie het blog hierover, de lijst transacties en de aanbevelingen hierover.

In nauwe samenwerking met de ondernemer en eventueel met zijn adviseur(s), denk aan accountant, corporate finance adviseur etc., begeleiden we de bedrijfsovername of participatie. We beoordelen of stellen de overeenkomsten en akten op. Denk bijvoorbeeld aan geheimhoudingsovereenkomst, intentieovereenkomst, overeenkomst van geldlening en zekerheden. En denk aan managementovereenkomst, (ver)koopovereenkomst aandelen of activa, participatie – of aandeelhoudersovereenkomst etc.

 •       Verkoop en koop van aandelen of activa (/passiva).
 •       Het nemen of verlenen van een belang in een bedrijf (participatie).
 •       Due diligence/boekenonderzoek juridisch.
 •       Management buy out/buy-in.
 •       aandeelhoudersovereenkomst etc.

Advocatenkantoor Oisterwijk – Geschilbeslechting en procederen

Bij incasso kunt u denken aan het indienen van een faillissementsaanvraag. Andere voorbeelden van rechtszaken waarbij voor cliënten in rechte wordt opgetreden zijn bodemprocedures, kort geding, hoger beroep en bijvoorbeeld beslaglegging.

Advocatenkantoor Oisterwijk – Vraag of afspraak?

Zoekt u een advocatenkantoor in de omgeving, dan kan voor een vraag of afspraak vrijblijvend contact worden opgenomen met Schets Advocatuur via:

 • telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
 • email: info@schetsadvocatuur.nl
 • zie ook contactpagina

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: