Overeenkomst opzeggen – eerst nadenken, dan doen!

Overeenkomst opzeggen: beoordeel eerst uw situatie.

Het onmiddellijk opzeggen van (zakelijke) overeenkomsten kan u duur komen te staan. Denk aan schadevergoeding. Zo onnodig, want met enige oriëntatie vooraf is dat meestal te voorkomen.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Bijgaand een aantal Tips om u op weg te helpen.

Overeenkomst opzeggen? Tips:

  1. Schriftelijke overeenkomst aanwezig en/of algemene voorwaarden van toepassing? Check de inhoud hiervan: hoe moet worden opgezegd? Aangetekende brief, brief, email? Duur van de opzegtermijn? Volg deze afspraken op bij overeenkomst opzeggen;
  2. Wat zegt de wet? De wet heeft een aantal overeenkomsten “benoemd”, waarvoor speciale wettelijke regels gelden voor overeenkomst opzeggen: wijze opzegging, opzeggingsgronden, duur opzegtermijn en gevolgen van opzegging. Denk bijv. aan huurovereenkomst winkelruimte, agentuurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Bij twijfel: kijk dit na in het Burgerlijk Wetboek of laat dit even nakijken;
  3. Overeenkomst bepaalde tijd: deze zijn in beginsel niet tussentijds opzegbaar, tenzij is afgesproken dat deze tussentijds mogen worden opgezegd; neem in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht en is er een grond voor opzegging, noem deze dan in de schriftelijke opzegging;
  4. Overeenkomst onbepaalde tijd: deze zijn in beginsel wel opzegbaar; neem een redelijke opzegtermijn in acht en is er een grond voor opzegging, noem deze dan in de schriftelijke opzegging;
  5. Mondelinge afspraak: kan, als het een bij wet benoemde overeenkomst is, ook worden beheerst door de wet, bijv. als deze afspraak kwalificeert als een huurovereenkomst winkelruimte, agentuurovereenkomst of arbeidsovereenkomst. In dat geval gelden voor overeenkomst opzeggen de wettelijke spelregels: zie punt 2 hiervoor;
  6. Duurovereenkomst: overeenkomsten die vele jaren lopen, worden in juristenland “duurovereenkomsten” genoemd.

Overeenkomst opzeggen? Wat zegt de Hoge Raad?

De Hoge Raad heeft zich in zijn arrest van 28 oktober 2011 (LJN BQ9854) gezegd dat een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is, indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging.

De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat, dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

Overeenkomst als consument met een bedrijf? Let op de Wet van Dam: ingevolge deze wet kan de consument op elk gewenst moment de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Overeenkomst opzeggen, verdere spelregels:

–          Is er een dringende reden voor opzegging, dan kan soms een (tussentijds) “niet opzegbare overeenkomst” wel voor opzegging in aanmerking komen;

–          Zeg altijd schriftelijk op (bij voorkeur via een aangetekende brief (= bewijs));

–          Hanteer een redelijke opzegtermijn. Uitgangspunt: hoe langer de overeenkomst heeft geduurd, hoe langer de opzegtermijn (tenzij er dringende redenen bestaan voor opzegging). Een gehanteerde vuistregel voor de duur van de opzegtermijn is wel 1 maand per jaar dat de overeenkomst heeft geduurd;

–          Soms dient een voldoende zwaarwegende grond voor overeenkomst opzeggen te bestaan; heeft u een dergelijke zwaarwegende (opzeggings)grond, meld deze dan in de opzeggingsbrief en onderbouw deze opzeggingsgrond met feiten, omstandigheden en bewijs. Denk bijv. aan ernstige wanprestatie van de andere partij.

Een alternatief voor overeenkomst opzeggen kan zijn de buitengerechtelijke ontbinding, bij voorkeur via een aangetekende brief, op grond van wanprestatie, evt. gevolgd door een ontbindingsprocedure via de rechter.

Houd er rekening mee dat sommige overeenkomsten niet buitengerechtelijk kunnen worden ontbonden (of opgezegd), bijv. door een verhuurder van middenstandsbedrijfsruimte. Opzegging of buitengerechtelijke ontbinding door verhuurder leidt dan niet tot het einde van de huurovereenkomst. Als de huurder niet binnen zes weken na de opzegging instemt met beëindiging, dan dient verhuurder een vordering bij de kantonrechter in te stellen.

Bij twijfel omtrent de mogelijkheden inzake overeenkomst opzeggen is het zinvol om van tevoren advies in te winnen, dit ter voorkoming van onnodige schade.

Berkel-Enschot, 21 februari 2014.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: