Uiterste betaaltermijn – nieuwe wet

Op 1 juli 2017 is de Wet uiterste betaaltermijn in werking getreden. Grote ondernemingen hanteren veelvuldig betaaltermijnen van meer dan zestig dagen naar mkb en zelfstandige ondernemers. Voornoemde wet beoogt deze lange betaaltermijnen van grote ondernemingen aan banden te leggen.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Uiterste betaaltermijn – inhoud wet

Ingevolge de Wet uiterste betaaltermijn kan in een overeenkomst tussen een grote onderneming (als afnemer) en een mkb onderneming of zelfstandig ondernemer (als leverancier of dienstverlener) geen langere betaaltermijn dan 60 dagen worden overeengekomen. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-170.html

Uiterste betaaltermijn – handelen in strijd met de wet

Indien grote bedrijven alsnog overeenkomsten met betaaltermijnen langer dan 60 dagen afsluiten, dan gelden deze als nietig. En wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen.

Uiterste betaaltermijn – gevolgen handelen in strijd met de wet

Indien de afnemers/grote bedrijven de factuur eerst na 30 dagen betalen, is van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd. Dit gerekend over de periode na overschrijding van de termijn van 30 dagen.

Uiterste betaaltermijn – bestaande overeenkomsten

Voor bestaande overeenkomsten geldt overgangsrecht van 1 jaar. De huidige regeling blijft derhalve ten aanzien van bestaande overeenkomsten tot 1 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regeling (dus tot 1 juli 2018) gelden. Op dit moment geldt voor bestaande overeenkomsten nog een standaardtermijn van dertig dagen. Deze mag worden uitgebreid naar zestig dagen.

Gelet op het bovenstaande is voor grote ondernemingen die diensten of leveringen afnemen van mkb ondernemingen of van zelfstandig ondernemers verstandig om bestaande overeenkomsten en algemene voorwaarden aan deze nieuwe wet aan te passen.

Indien deze contracten dan ook nog in de praktijk worden nagekomen, worden mkb ondernemingen en zelfstandig ondernemers daarmee zeer geholpen. Omzet is immers pas daadwerkelijk omzet indien deze is betaald.

Berkel-Enschot, 18 juli 2017
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: