Website juridische aspecten bij het maken er van.

Website juridische aspecten: bij het maken van een website zijn meestal de ondernemer als opdrachtgever en de websitebouwer als opdrachtnemer betrokken. De ondernemer heeft ideeën over hoe zijn onderneming en merk digitaal neer te zetten. En levert soms teksten, afbeeldingen en logo’s aan en geeft instructies aan de websitebouwer. De websitebouwer gaat hiermee aan de slag, maakt zijn (eigen) creatieve keuzes en levert de website (in concept) op.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

En juist dit proces van samenwerking kan problemen geven, als op voorhand geen goede afspraken zijn gemaakt! Het kan leiden tot claims van de websitebouwer en tot vervelende procedures. Een voorbeeld.

Website juridische aspecten, uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2014:4617

Een websitebouwer wilde via een rechtszaak het gebruik van de gebouwde website op het internet verbieden, op grond van inbreuk van haar auteursrecht. De ondernemer (opdrachtgever) had niet alle facturen betaald. De ondernemer stelde dat het auteursrecht bij haar lag, omdat zij de teksten, afbeeldingen en logo’s had aangeleverd en instructies aan de websitebouwer had gegeven.

De rechtbank verwierp dit verweer, maar stelde uiteindelijk de ondernemer toch in het gelijk. Dit omdat deze met medeweten en instemming van de websitebouwer de website in gebruik had genomen door deze op het internet te plaatsen. De rechtbank vond dit een impliciete licentie (toestemming tot gebruik van de website) van de websitebouwer, die verder daartoe geen voorwaarde tot betaling (van alle facturen) in enige licentieovereenkomst met de ondernemer als opdrachtgever was overeengekomen.

In mijn beleving een geluk bij een ongeluk voor de ondernemer. Als de websitebouwer niet had ingestemd met publicatie van de website, was dit alles waarschijnlijk slecht uitgepakt voor de ondernemer als opdrachtgever: dan had hij/zij de website niet kunnen gebruiken (terwijl al wel € 2000 was aanbetaald!).

Welke belangrijke lessen vallen hieruit te leren?

Website juridische aspecten: website laten maken – Tips

1. Houd rekening met auteursrecht. Het auteursrecht biedt een ieder die werken maakt auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker/auteur mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gemaakt. Zoals hierboven al aangegeven, ook sprekend uit eigen ervaring, levert de ondernemer als opdrachtgever bij de bouw van zijn/haar website zelf (ook) teksten, afbeeldingen en logo’s aan de websitebouwer aan en geeft instructies aan de websitebouwer.

Dit wil echter niet (altijd) zeggen dat het auteursrecht/de eigendom hiervan bij de ondernemer ligt. In voornoemde rechtszaak oordeelde de rechtbank bijvoorbeeld dat de websitebouwer zijn eigen creatieve keuzes had gemaakt. En daardoor kennelijk het auteursrecht van de teksten etc. had verworven.

Ligt het auteursrecht van bijv. teksten en logo van de onderneming niet (meer) bij de ondernemer zelf, dan kan dat vervelende consequenties hebben. Een websitebouwer kan later, voor gebruik hiervan, een vergoeding eisen of bij evt. verkoop van de onderneming (met website/logo) ontstaan problemen, omdat een derde (nl. de websitebouwer!) eigenaar is van deze belangrijke “assets” van de te verkopen onderneming.

Een Tip hiertoe voor de ondernemer als opdrachtgever is om uitsluitend zelf teksten, logo etc. aan te leveren. En geen aanpassingen daarin door de websitebouwer toe te staan. Het auteursrecht zal dan in beginsel bij de ondernemer rusten. Spreek zo nodig duidelijk en schriftelijk af dat het auteursrecht hiervan bij de ondernemer als opdrachtgever rust en blijft rusten.

2. Regel overdracht van het auteursrecht. Bij twijfel of ingeval met name de websitebouwer teksten, afbeeldingen en logo heeft afgeleverd (of beide partijen tezamen): regel schriftelijk in een contract dat bij en door betaling van de facturen van de websitebouwer het auteursrecht overgaat van de websitebouwer op de ondernemer als opdrachtgever. Zou dit niet lukken:

Website juridische aspecten: nog een Tip

3. Regel tenminste een exclusieve, eeuwigdurende licentie. Regel schriftelijk in een contract dat bij en door betaling van de facturen van de websitebouwer een exclusieve, eeuwigdurende licentie op het auteursrecht van de websitebouwer wordt verkregen.

Website juridische aspecten: bedrijfsoverdracht, domeinnaam en website

Voor bepaalde ondernemingen is de website een belangrijke “asset”. Voor webwinkels of ondernemingen met substantiële verkoop via hun website is de website wellicht de belangrijkste “asset”.

In het kader van het due diligence onderzoek is het dan ook belangrijk voor de beoogd koper om te onderzoeken:
– Of de domeinnaam eigendom is van de te kopen doelvennootschap. Zo nee, dan dient de domeinnaam bij akte aan de doelvennootschap of aan koper te worden overgedragen, voor of bij closing;
– Of het auteursrecht van de website, logo, afbeeldingen etc. van de doelvennootschap bij de doelvennootschap berust, dan wel alsnog aan de doelvennootschap dient te worden overgedragen. Dan wel dat daartoe door de doelvennootschap bijvoorbeeld een exclusieve, eeuwigdurende licentie dient te worden verkregen, voor of bij closing;
– Of via de website geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht of andere IE rechten van derden.

Dit onderwerp kan deel uitmaken van (nadere) onderhandelingen over de koopprijs (afhankelijk van het belang van de website voor de onderneming en de beoogde transactie). Dit onderwerp behoeft ook in de garantiesfeer en evt. vrijwaringssfeer voldoende aandacht, bij het opmaken van de concept koopovereenkomst door de beoogd koper.

Website juridische aspecten– verdere Tips

4. Verkoop/transacties via de website: gebruik bij verkoop/transacties via de website algemene voorwaarden. Zorg voor een “pop up” met deze algemene voorwaarden (ter aanvaarding daarvan), alvorens de bestelling door de gebruiker van de website kan worden geplaatst. Zorg er verder in zijn algemeenheid voor, ook bij puur informatieve websites (zonder verkoop/transacties), dat de bezoeker de algemene voorwaarden kan downloaden en uitprinten;
5. Gebruik van informatie van andere websites: kopiëren, plakken en knippen is niet zonder risico. Ook hier komt het auteursrecht om de hoek kijken. Op websites, afbeeldingen etc. van andere websites rust eveneens auteursrecht, waardoor gebruik er van in beginsel niet is toegestaan. Tips:
– maak/bedenk eigen, originele teksten;
– er bestaan databanken met afbeeldingen, die vrij zijn van auteursrecht;
– wilt u toch werk van anderen gebruiken of bewerken, vraag dan steeds de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbende.

Website juridische aspecten – tenslotte

Het laten maken van een (nieuwe) website is een mooi, creatief proces. Let wel op bovengenoemd aspecten en andere zaken, zoals wetgeving ten aanzien van consumenten(transacties), privacywetgeving bij gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website etc. Een website behoort het visitekaartje van een onderneming te zijn en bij voorkeur ook nog voor omzet te zorgen. Het dient geen bron van claims te worden!

Bij een beoogde bedrijfsovername dient naar mijn mening voorafgaand onderzoek naar de website, bijbehorende domein(naam), logo, afbeeldingen, merk etc. onderdeel te zijn van het due diligence onderzoek. Dit om verrassingen achteraf te voorkomen. Een vrij kleine moeite, want je zult als koper niet graag geconfronteerd willen worden met een claim van een derde. Waardoor je bijvoorbeeld de hele website, huisstijl etc. zou moeten aanpassen. Als nieuwe eigenaar van een onderneming heb je wel andere dingen aan je hoofd.

Berkel-Enschot, 30 september 2014.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: