Tips voor continuïteit van uw bedrijf

Tips voor continuïteit van uw bedrijf: hoewel we inmiddels gelukkig uit de coronacrisis geraken, zijn de gevolgen voor vele ondernemers en ondernemingen ernstig en onzeker. Het verschilt per branche. Een virus als oorzaak of mede veroorzaker van zakelijke en financiële problemen.

Bedenk echter dat ook indien u als ondernemer / DGA deze crisis goed bent doorgekomen, het zinvol is te kijken hoe u wel of niet de continuïteit van uw bedrijf heeft gewaarborgd. Indien u door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval weg valt.

Ik noem een aantal voorbeelden van items, als tips voor continuïteit van uw bedrijf, waar u aan kunt denken als het gaat om de continuïteit van uw bedrijf:

 1. Kan uw onderneming in de praktijk doordraaien, ook als u daartoe zelf niet meer in staat bent? Heeft u een medebestuurder of manager (zaakvoerder/derde), die dit kan en daartoe is of kan/dient (te) worden gevolmachtigd?
 2. Hoe heeft u het bestuur en vertegenwoordiging van uw bedrijf, ook bij “belet en ontstentenis”, statutair of anderszins geregeld?
 3. Voor de praktijk: stel werkinstructies op – ten minste voor uw kritische processen – en leg deze vast in een digitaal (en bereikbaar) bestand, met regelmatige back up.
 4. Cash flow / debiteurenbeheer: loopt dit door als u daartoe zelf niet meer in staat bent? Wie ziet daar op toe?
 5. Geheime of vertrouwelijke informatie inzake de systemen van de onderneming (denk aan wachtwoorden etc.): waar worden die bewaard en wie heeft zo nodig toegang?Zorg voor een beleid voor toegangsbeveiliging, teneinde o.a. de beschikbaarheid te waarborgen.
 6. Heeft u verder gedacht aan beveiliging van uw informatie vanwege toenemende cybercrime?
 7. Zorg voor goede back-upmaatregelen (volledig en geautomatiseerd). Staat de server in Nederland, Europa of daarbuiten?
 8. Heeft u als ondernemer / DGA uw pensioen geregeld? Of is uw onderneming uw pensioen? In het laatste geval: begin dan tijdig met het verkoop klaar maken van uw onderneming en de (voorbereiding van de) verkoop.
  Zie daartoe mijn uitgebreide blog artikel: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.
 9. Opvolging: wat gebeurt er met de aandelen of activa in geval van langdurige ziekte of overlijden? Kan dit ten koste gaan van de onderneming, continuïteit en werkgelegenheid?
  Is dit geregeld en zo ja hoe?
 10. Waar zitten uw belangrijke activa (denk aan onroerend goed, IE rechten etc.): in de werkmaatschappij of in een aparte holding BV?
  Denk tijdig aan een eventuele herstructurering omwille van spreiding van risico’s.
 11. Inter company leningen: zijn deze beschermd met zekerheidsrechten, zoals via bijvoorbeeld pandrecht?
 12. Hoe gaat het momenteel met uw belangrijkste toeleveranciers? Voldoende stevig de afgelopen Corona periode doorstaan of is het tijd om ook alternatieven in kaart te brengen?
 13. Zorg voor een doordacht plan waarin u op voorhand deze en andere voor u en uw onderneming relevante items in kaart heeft gebracht.

Heeft u naar aanleiding van deze tips voor continuïteit van uw bedrijf vragen of wilt u begeleiding bij het borgen van de continuïteit van uw bedrijf, dan ben ik u graag van dienst. Zie ook deze KvK pagina.

Berkel-Enschot, 18 juni 2021
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Dit blog artikel is met aandacht geschreven, doch is algemeen van karakter en van informatieve aard. Deze algemene informatie kan niet of verminderd van toepassing zijn, zulks afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. Dit blog artikel dient derhalve niet als concreet juridisch advies te worden beschouwd. Elke situatie staat op zich en behoeft normaliter maatwerk. Schets Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit blog artikel.

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: