WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

WIA: werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen werknemers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA.

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:
• werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
• werknemers die volledig (dit is 80% arbeidsongeschikt of meer), maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:
• werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%) zijn

Voor het WGA-risico kunnen werkgevers kiezen tussen:
1. de publieke WGA-verzekering via het UWV of voor
2. de private WGA-verzekering ofwel het WGA-eigenrisicodragerschap.
In dit tweede geval wordt voor het WGA-risico vaak een (gedeeltelijke) WGA-eigenrisicodragersverzekering afgesloten bij een private verzekeraar.

WIA: overname van een onderneming

Bij de overname van een onderneming via een activa transactie maakt het een groot verschil of er sprake is van private of publieke financiering van het over te nemen WGA-risico.

Er zijn daarbij verschillende opties denkbaar:

• Indien een publiek verzekerd bedrijf met (ex) medewerkers, die een WGA uitkering krijgen, in zijn geheel wordt overgenomen door een ander publiek verzekerd bedrijf, dan gaat deze schade over op de verkrijger. Als de verkrijger ook publiek is verzekerd, dan worden de loonsommen en WGA- uitkeringen van de bedrijven samengevoegd. Als het overgenomen bedrijf geen WGA-schade heeft, dan wordt alleen de loonsom van de samengevoegde onderneming groter. Dat betekent dat de eventuele WGA-schade van het overnemende bedrijf verhoudingsgewijs lager wordt en daarmee ook de premie die de onderneming moet betalen. De totale schadelast wordt immers procentueel lager als gevolg van de hogere loonsom van de samengevoegde bedrijven. Andersom kan natuurlijk ook. De WGA-schade kan door de bedrijfsovername verhoudingsgewijs toenemen, zodat de samengevoegde onderneming een hogere WGA-gedifferentieerde premie gaat betalen.

• Is het over te nemen bedrijf privaat verzekerd en dus eigenrisicodrager, dan blijft deze schade gedekt op de WGA-eigenrisicodragersverzekering van het bedrijf dat wordt gekocht/overgenomen.

• Als een privaat verzekerd bedrijf / eigenrisicodrager een ander privaat verzekerd bedrijf / eigenrisicodrager overneemt, dan blijft de polis van de kopende/overnemende partij in stand. Deze verzekering zal dan normaliter vanaf de overnamedatum het WGA-risico van de werknemers van het overgenomen bedrijf dekken. Werknemers en (ex)-werknemers van de overgenomen partij die al een WGA-uitkering hadden of in de WGA-wachttijd zaten op het moment van overname, vallen onder het uitlooprisico van de WGA-eigenrisicodragersverzekering van de verkoper.

• Het privaat verzekerd bedrijf/ eigenrisicodrager die een publiek verzekerd bedrijf overneemt, loopt een risico. Vanaf het moment van overname vallen alle zieke werknemers en werknemers waarvan de WGA-uitkering korter dan 10 jaar duurt, onder het risico van de koper/overnemende werkgever. Deze koper/werkgever zal de WGA-uitkeringen van die werknemers uit eigen zak moeten betalen. Het UWV dekt het uitlooprisico niet en de private verzekeraar dekt het inlooprisico niet. Dus alle WGA uitkeringen die het UWV doet aan (ex) werknemers van de verkopende partij kunnen nog gedurende tien jaar voor rekening komen van de kopende partij.

Bij alle bedrijfswijzigingen is het belangrijk om in de gaten te houden of het loonheffingennummer bij de Belastingdienst wijzigt. Bij wijziging van dit nummer ontstaat namelijk een nieuw keuzemoment voor de WGA-financiering. Als een werkgever geen keuze maakt is hij automatisch publiek verzekerd. Ook als hij voor de wijziging nog privaat verzekerd/eigenrisicodrager was en dit eigenlijk had willen blijven. Wat de beste keuze is, is op voorhand niet te zeggen. Dit is afhankelijk van zeer veel factoren zoals loonsom, lopende WGA schade e.d.

Uit het vorenstaande blijkt dat het beoordelen welke risico’s er worden gelopen bij bedrijfsovername en bedrijfswijzigingen complex is en grote financiële consequenties kunnen hebben. Laat u niet achteraf verrassen met financiële tegenvallers maar laat u, voordat u een overname doet of bedrijfswijziging doorvoert, bijstaan, bijvoorbeeld in het kader van het due diligence (boekenonderzoek) door een deskundige op dit gebied.

PeRiscoop is in deze materie gespecialiseerd en is u hierbij graag van dienst. U kunt zo gewenst rechtstreeks contact op nemen met Richard Boonstra (tel.: 06 37 409 609)

PeRiscoop Pensioenen BV
Auteur van dit artikel © :
R.P. Boonstra MFP RMFP CFP®
T: +31 (0)13 533 14 03
M: +31 (0)6 37 409 609
E: richard.boonstra@periscoop-pensioenen.nl
W: www.periscoop-pensioenen.nl

Berkel-Enschot, 15 juni 2018
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: