Algemene voorwaarden gebruiken: gebruik ze op juiste wijze!

Algemene voorwaarden gebruiken: op algemene voorwaarden (hierna ook genoemd: AV) kan uitsluitend een rechtsgeldig beroep worden gedaan, indien deze op juiste wijze worden gebruikt. Anders zijn algemene voorwaarden niet van toepassing en heeft u er niets aan.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

TIPS voor juist gebruik van de algemene voorwaarden:

Op al het briefpapier

Onder “al het briefpapier” versta ik briefpapier voor offertes, voor orderbevestigingen, voor facturen, voor mailings etc.

De volgende verwijzingstekst dient op de voorzijde (onderaan) van al het briefpapier te worden vermeld:

Op alle rechtsverhoudingen tussen …. en haar cliënten (OF: opdrachtgevers) zijn uitsluitend de door ….. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel …….. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www …… .nl en staan tevens op de achterzijde van dit briefpapier vermeld (z.o.z.).

Ik adviseer uitdrukkelijk om de AV op de achterzijde van het briefpapier af te drukken, evt. in verkorte vorm.

Mocht u besluiten om de AV niet op de achterzijde van het briefpapier af te drukken, dan dient uit voorgaande verwijzingstekst het stukje tekst “en staan tevens op de achterzijde van dit briefpapier vermeld (z.o.z.).” te worden weggelaten. Daarnaast dient dan het volgende stukje tekst achteraan (na “www ….nl”) te worden toegevoegd: Onze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene voorwaarden gebruiken: in alle uitgaande e-mails

De volgende verwijzingstekst dient onderaan alle uitgaande e-mails komen te staan:

Op alle rechtsverhoudingen tussen …… en haar cliënten (OF: opdrachtgevers) zijn uitsluitend de door ……. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ………….. . Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www………….nl en worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Ik adviseer u (zo mogelijk) ook de AV bij elke e-mail “mee te zenden”, via een link of PDF bestand, zeker bij elke orderbevestiging. Bent u van plan dat te realiseren, dan dient de verwijzingstekst enigszins te worden aangepast:

Neemt u een link op in uw email, dan dient het stukje tekst “en worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.” uit voorgaande verwijzingsregel te worden weggelaten;

Stuurt u de AV in een PDF bij de email mee, dan dient ook het stukje tekst “en worden op uw  verzoek kosteloos toegezonden.” uit voorgaande verwijzingsregel te worden weggelaten en kan achteraan (na “www…….nl”) worden toegevoegd: “en zie voor onze algemene voorwaarden ook het meegezonden PDF bestand.

Op de website

Algemene voorwaarden gebruiken: belangrijk is de algemene voorwaarden integraal op de website te zetten. Op de homepage kan een link of doorverwijzing in een menu worden geplaatst, die bij aanklikken de AV toont.  Zorg ervoor dat de AV kunnen worden uitgeprint, bijvoorbeeld ook weer in de vorm van een PDF document, of dat de AV kunnen worden gedownload.

Verder kan onderaan elke pagina van de website de volgende verwijzingstekst worden opgenomen:

Op alle rechtsverhoudingen tussen ………..  en haar cliënten zijn uitsluitend de door ……………  gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke via deze website kunnen worden uitgeprint.

Reden van verwijzing naar de voorwaarden onderaan elke pagina van de website is dat via zoekmachines soms niet uitsluitend op de homepage wordt uitgekomen, doch op een bepaalde – andere – pagina, waardoor de homepage (met link of verwijzing naar de algemene voorwaarden) niet wordt gezien.

Depot KvK

Algemene voorwaarden gebruiken: de algemene voorwaarden dienen ook bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd. Gelieve eerst met het regionale kantoor van de Kamer van Koophandel te bellen voor informatie over hoe te deponeren.

Mogelijkheid kennis nemen/ter hand stellen

Algemene voorwaarden gebruiken: uitgangspunt is dat AV van toepassing zijn, indien daarover tussen partijen overeenstemming bestaat. Dat kan uitdrukkelijk of stilzwijgend. Het gaat er om dat de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de inhoud van de AV kennis te nemen. Volgens de wet is daaraan voldaan, indien de voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld.

Gelieve bij elk contract, bij elke opdrachtbevestiging, boven de handtekeningen en bedrijfsnamen, de navolgende tekst op te nemen:

Op alle rechtsverhoudingen tussen …. en haar cliënten zijn uitsluitend de door ……… gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Cliënt verklaart een exemplaar van de algemene voorwaarden van …………..  te hebben ontvangen (bijlage).”

En dan dient natuurlijk wel een set van de AV te worden meegezonden of meegegeven.

Tot zover voor wat betreft het onderwerp: algemene voorwaarden gebruiken, hetgeen nodig is om in voorkomend geval een rechtsgeldig beroep op uw algemene voorwaarden te kunnen doen.

Berkel-Enschot, 14 oktober 2013
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: