Advocaat verkoop aandelen

Advocaat verkoop aandelen: kunt u uw aandelen verkopen, schakel dan Schets Advocatuur in. Schets Advocatuur is als ervaren advocaat verkoop aandelen gespecialiseerd in de juridische begeleiding van verkopers van aandelen in ondernemingen. Een vraag hierover? Bellen staat vrij, ik sta u graag te woord.

Verkoop aandelen / bedrijfsoverdracht – ervaring telt!

Bij het verkopen van aandelen kan veel komen kijken. In de beginfase van het verkooptraject wordt veelal een geheimhoudingsovereenkomst opgesteld. Wordt het serieus, dan is het aan te bevelen om een intentieverklaring op te stellen, ook met het oog op bijvoorbeeld een boekenonderzoek door of namens koper, het al dan niet verlenen van exclusiviteit, de duur van het verkooptraject etc. Hoe zit het met de eventuele financiering door koper? Wat zijn de (bank)voorwaarden daarvan en wat betekent dit voor een verkoperslening? Na eventuele nadere onderhandelingen behoort de verkoopovereenkomst te worden opgesteld. Wie neemt de regie?

Omdat er veel zaken een rol kunnen spelen bij de verkoop van aandelen, heeft het toegevoegde waarde zich als verkoper van aandelen door een ervaren advocaat verkoop aandelen te laten bijstaan.

Zie over die toegevoegde waarde: wat vinden cliënten van Schets Advocatuur?

Enno Schets van Schets Advocatuur heeft inmiddels circa 200 transacties begeleid, met een dealwaarde uiteenlopend van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen: daarbij gaat het om verkoop of koop van hele bedrijven en verkoop of koop van deelbelangen in ondernemingen.

Zie de transactielijst op deze website, die een goed beeld geeft van de grote verscheidenheid van (belangen in) bedrijven in verschillende branches, die in de afgelopen jaren succesvol naar verkoop of naar koop zijn begeleid.

Verkoop aandelen

Als advocaat verkoop aandelen ben ik u graag van dienst bij het opstellen of beoordelen van:

– Geheimhoudingsovereenkomst
– Letter of Intent (intentieverklaring)
– Overeenkomst verkoop aandelen
– Managementovereenkomsten
– Participatieovereenkomsten
– Overeenkomst van (achtergestelde) geldlening
– Escrow overeenkomsten
– Aktes van verpanding en andere vormen van zekerheid
– Etc.

We kunnen daarnaast als advocaat verkoop aandelen adviseren omtrent de opzet van het due diligence onderzoek en kunnen ook uw belangen behartigen bij vorderingen die ontstaan door of vanwege gevoerde onderhandelingen of in geval van garantieclaims of schadeclaims nadat u uw aandelen heeft verkocht.

Advocaat bedrijfsovername – eenzijdig UW vertegenwoordiger als verkoper van aandelen

Anders dan een notaris dient een advocaat eenzijdig het belang van 1 partij. U kunt ervan uitgaan dat Schets Advocatuur als advocaat verkoop aandelen er probeert alles uit te halen wat er in zit, zonder het dealbelang daarbij uit het oog te verliezen. Immers u wilt als verkoper van aandelen natuurlijk dat de verkoop door gaat.

Voor een verkoper hoeft de verkoopovereenkomst aandelen niet te lang te zijn: hoe meer garanties, vrijwaringen en verplichtingen op papier komen, hoe meer handvaten voor een koper te gaan claimen. In verband daarmee kan er voor worden gekozen om als advocaat verkoop aandelen namens verkoper de regie te pakken in het verkoopproces en het eerste concept van de verkoopovereenkomst op te stellen. Wil de koper van de aandelen het eerste concept aanleveren, dan is het belangrijk kritisch naar de inhoud daarvan te kijken.

Enkele voorbeelden van aandachtspunten

In alle gevallen is het belangrijk dat er als advocaat verkoop aandelen goed en nauwgezet wordt gekeken naar wat er wordt vastgelegd. Enkele voorbeelden daarvan:

 • Welke partijen worden in de concept verkoopovereenkomst opgenomen?
 • Hoe luidt de considerans?
 • Wat wordt precies verkocht en is dat correct weergegeven?
 • Is er sprake van economische levering van de aandelen?
 • Is de koopprijs van de aandelen juist verwoord? Met een voorkeur voor betaling ineens of zoveel mogelijk ineens;
 • Is er sprake van een verkoperslening? Zo ja, is de inhoud daarvan afgestemd op de bankfinanciering, waarbij zoveel mogelijk aan het belang van verkoper is gedacht?
 • In geval van betaling van de koopprijs in termijnen, is het zaak het onderwerp wel/geen verrekening met claims van koper te regelen, denk ook aan zekerheden;
 • Welke garanties worden verstrekt en hoe luiden die? Wat is de duur daarvan?
 • Regel de beperking van aansprakelijkheid en de duur daarvan;
 • Denk aan decharge als bestuurder,
 • Etc. etc.

Naast de namens verkoper van aandelen te regelen onderwerpen, is ook de inhoud en formulering daarvan essentieel. Dat luistert nauwgezet, soms kan 1 enkel woord al een groot verschil maken of de wijze waarop het taalkundig is verwoord. Juridische kennis en uitgebreide ervaring met de begeleiding van verkoop van aandelen is daarbij van groot belang.

Zie voor algemene informatie over een bedrijf overnemen ook deze pagina van de KvK.

Advocaat verkoop aandelen: voor vragen of een afspraak over de verkoop van aandelen kan vrijblijvend contact worden opgenomen met Schets Advocatuur via:

–          telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
–          email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook contactpagina. 

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: