Category Archives: Ondernemingsrecht: boek 2 BW/vennootschapsrecht

Advocaat verkoop aandelen

advocaat verkoop aandelen

Advocaat verkoop aandelen

Advocaat verkoop aandelen: kunt u uw aandelen verkopen, schakel dan Schets Advocatuur in. Schets Advocatuur is als ervaren advocaat verkoop aandelen gespecialiseerd in de juridische begeleiding van verkopers van aandelen in ondernemingen. Een vraag hierover? Bellen staat vrij, ik sta u graag te woord.

Advocaat verkoop aandelen – ervaring telt!

Bij het verkopen van aandelen kan veel komen kijken. In de beginfase van Continue reading

Bedrijfsoverdracht fiscaal

bedrijfsoverdracht fiscaal

Bedrijfsoverdracht fiscaal

Bedrijfsoverdracht fiscaal: in de fusie- en overnamemarkt wordt een flinke toename verwacht van het aantal ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Dat komt doordat er veel ondernemers zijn die behoren tot de zogenaamde babyboomers. Zij zijn op een leeftijd gekomen waarop ze het stokje willen overdragen. Continue reading

Decharge verlenen bestuur – volgen deze Tips dan op!

decharge verlenen

Decharge verlenen bestuur – volg deze Tips dan op!

Decharge verlenen bestuurder

Bent u aandeelhouder van een BV of adviseert u aandeelhouders van vennootschappen, dan wel koopt u een onderneming of adviseert u hierover, geef dan het decharge verlenen aan bestuurder(s) voldoende aandacht! Continue reading

Belang nemen in een bedrijf: checklist participatieovereenkomst – deel 2

participatieovereenkomst

Belang nemen in bedrijf: checklist participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst – checklist deel 2

Bij een participatie neemt de koper, veelal een investeerder (hierna: de participant), een belang in het bedrijf. Bijvoorbeeld 25% of 40% van de aandelen, een minderheid van de aandelen aldus. Zeggenschap is hierbij dan direct een belangrijk onderwerp. Mede om de investering te beschermen. Bijgaand volgt deel 2 van de checklist voor de participant. Waarbij een aantal aandachtspunten voor de participatieovereenkomst aan de orde komen. Continue reading

Belang nemen in een bedrijf: checklist participatieovereenkomst – deel 1

belang nemen in een bedrijf

Belang nemen in een bedrijf: checklist participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst – checklist deel 1

Bij een bedrijfsovername wordt meestal de hele onderneming (100% van de aandelen of activa) overgenomen. En daarmee ook 100% van de zeggenschap: de koper wordt volledig eigenaar. Bij het belang nemen in een bedrijf (participatie) neemt de investeerder (hierna: de participant), een belang in het bedrijf, bijv. 25% of 40% van de aandelen, een minderheid van de aandelen aldus. Continue reading

Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

handelen namens bv io

Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

Als u of een cliënt van u een contract gaat afsluiten of een bedrijf (activa of aandelen) wil kopen en persoonlijke aansprakelijkheid beoogt te voorkomen, is het handelen namens een besloten vennootschap in oprichting (handelen namens BV io) een prima mogelijkheid om persoonlijke gebondenheid te voorkomen. Mits dat op de juiste wijze en volgorde gebeurt! In deze Tips noem ik enkele spelregels voor handelen namens BV io, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Continue reading

Flex BV en bedrijfsovername – Deel 2.

flex bv wetgeving

Flex BV en bedrijfsovername – Deel 2.

Flex BV: de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flex BV) is op 1 oktober 2012 definitief in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn behoorlijk wat wettelijke bepalingen uit boek 2 BW gewijzigd of verdwenen, voor wat betreft het deel van het wetboek dat ziet op de BV. Uit het gewijzigd voorstel van wet nr. 31 058 volgt exact welke wetsartikelen verdwijnen of worden aangepast.

Continue reading

Flex BV wetgeving en bedrijfsovername deel 1

flex bv wetgeving

Flex BV wetgeving. – Deel 1.

Flex BV wetgeving: de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flex BV wetgeving) is op 1 oktober 2012 definitief in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn behoorlijk wat wettelijke bepalingen uit boek 2 BW gewijzigd of verdwenen, voor wat betreft het deel van het wetboek dat ziet op de BV. Uit het gewijzigd voorstel van wet nr. 31 058 volgt exact welke wetsartikelen verdwijnen of worden aangepast.

Continue reading