Category Archives: Ondernemingsrecht: incasso voor ondernemingen

Hoge Raad sanctioneert opzegging lening door bank

opzegging lening

Hoge Raad sanctioneert opzegging lening door de bank

Opzegging lening: hoe voorkomen (dreigende) opzegging door de bank?

Opzegging lening: onlangs heeft de Hoge Raad een opzegging van rentevaste leningen door de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geoordeeld (ECLI:NL:HR:2014:2929). Dit had voor de ondernemer tot gevolg dat Continue reading

Regels verkoop consumenten

regels verkoop consumenten

Regels verkoop consumenten

Regels verkoop consumenten: kennelijk zijn nog niet alle ondernemers bekend met de per 13 juni 2014 geldende, vernieuwde regels verkoop consumenten voor ondernemingen. Op nu.nl stond op 25 november 2014 het volgende bericht (verkort weergegeven):

Webwinkels zijn in veel gevallen laks wanneer ze geld moeten terugbetalen aan de klant.  Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Consumentenbond. De belangenorganisatie bestelde bij 211 webwinkels producten en stuurde die binnen twee weken terug. Ruim 31 procent van de onlineretailers stortte het aankoopbedrag niet binnen de wettelijke termijn van veertien dagen terug op de rekening van de klant. Bovendien bleek de hoogte van het teruggestorte bedrag vaak niet te kloppen. Continue reading

Pensioen bij bedrijfsovername

pensioen bij bedrijfsovername

Pensioen bij bedrijfsovername

Pensioen bij bedrijfsovername. Bij bedrijfsovername van ondernemingen spelen een groot aantal facetten een rol die bepalen of een transactie tot stand moet komen. Specialisten zijn veelal noodzakelijk. Om tot verantwoorde (des)investeringsbeslissingen te komen. De arbeidsrechtelijke aspecten vormen een belangrijk onderdeel in het beslissingsproces. De pensioenregeling van de werknemers is daarbij vaak een complicerend element. Continue reading

incasso advocaat Berkel-Enschot

incasso advocaat Berkel-Enschot

Incasso advocaat Berkel-Enschot: Schets Advocatuur realiseert incasso van uw vorderingen – buitengerechtelijk en gerechtelijk incassotraject

Incasso advocaat Berkel-Enschot: het incassotraject kent een buitengerechtelijke fase. En als het niet lukt om buitengerechtelijk te incasseren, dan is Schets Advocatuur als incasso advocaat Berkel-Enschot bevoegd om namens u gerechtelijke maatregelen bij de rechtbank te nemen. Schets Advocatuur heeft meer dan 27 jaar ervaring met succesvolle incassering van business to business vorderingen. Continue reading

Nieuw: nu zelf procederen online bij de eKantonrechter

zelf procederen

Nieuw: nu zelf procederen online bij de eKantonrechter

Zelf procederen burgers: zelf online procederen bij eKantonrechter

Sinds begin juli 2014 kunnen burgers zelf gaan procederen door online een rechtszaak bij de eKantonrechter te starten, voeren en volgen. De eKantonrechter behandelt Continue reading

Earn out bij bedrijfsovername: oplossing of risico? Oplossing, mits goed geregeld!

earn out

Earn out bij bedrijfsovername: oplossing of risico? Oplossing, mits goed geregeld!

Earn out: wat is het?

Earn out: een earnout regeling behelst in feite een nabetaling van een deel van de koopprijs door de nieuwe eigenaar van de onderneming aan de voormalige eigenaar van de onderneming. Waarbij de uitbetaling “an sich” en de omvang afhangt van de na de overdracht door de onderneming behaalde resultaten. Continue reading

advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot

Dutch law firm Tilburg The Netherlands, Advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot

advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot: Schets Advocatuur is advocaat ondernemingsrecht.

Advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot: heeft u als ondernemer of als onderneming advies of procesbijstand nodig op het terrein van ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met Schets Advocatuur op. Een betrouwbaar en ervaren advocaat ondernemingsrecht. Continue reading

Overeenkomst opzeggen – eerst nadenken, dan doen!

overeenkomst opzeggen

Overeenkomst opzeggen – eerst nadenken, dan doen!

Overeenkomst opzeggen: beoordeel eerst uw situatie.

Het onmiddellijk opzeggen van (zakelijke) overeenkomsten kan u duur komen te staan. Denk aan schadevergoeding. Zo onnodig, want met enige oriëntatie vooraf is dat meestal te voorkomen.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Bijgaand een aantal Tips om u op weg te helpen.

Continue reading

Advocatenkantoor Oisterwijk of directe omgeving daarvan? Schets Advocatuur!

advocatenkantoor Oisterwijk

Advocatenkantoor Oisterwijk of directe omgeving daarvan? Schets Advocatuur!

Advocatenkantoor Oisterwijk? Zoekt u als ondernemer een advocatenkantoor in Oisterwijk of in de directe  omgeving daarvan, dan is Schets Advocatuur, gevestigd te Berkel-Enschot, u graag van dienst. Schets Advocatuur werkt voor cliënten in heel Brabant. En ook (ver) daarbuiten, zodat ondernemers en ondernemingen uit Oisterwijk zeker welkom zijn.

Mr. Enno Schets van Schets Advocatuur werkt inmiddels meer dan 27 jaar uitsluitend voor ondernemers en ondernemingen. Daarbij is veel ervaring, expertise en kennis opgebouwd op met name de navolgende terreinen: Continue reading

Betalingstermijn wettelijk

betalingstermijn

Cash is king: betalingstermijn wettelijk per 13 maart 2013!

Omzet is alleen omzet als deze wordt betaald. Elke ondernemer zal dat met me eens zijn. Om vorderingen op debiteuren te kunnen incasseren, is het van belang met een juist contract en algemene voorwaarden te werken. Waarin vastgelegd de betalingstermijn. Veelal is die betaaltermijn 14 of 30 dagen, soms langer. De betaaltermijn wordt nogal eens overschreden of betwist. Gevolg: cash flow problemen. Terwijl u, als het goed is, toch duidelijke (betalings)afspraken had gemaakt.

Continue reading