Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte bij leegstand makkelijker

Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte: alternatief voor leegstand gebouwen.

Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte. Veel bedrijfsruimte staat leeg en daarin is helaas in sommige gevallen op korte termijn geen verandering te verwachten. Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd om de tijdelijke verhuur van woonruimte in een leegstaand gebouw te vergemakkelijken.

Heeft u een vraag hierover? Of advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst? Bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Tijdelijke verhuur van uw bedrijfsruimte kan een oplossing zijn voor gebouwen waarbij eigen gebruik, bedrijfsmatige verhuur of verkoop niet spoedig mogelijk is. Volgens de Leegstandwet is tijdelijk te verhuren: woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis).

Vergunning nodig tijdelijke verhuur bedrijfsruimte

De pandeigenaar dient een vergunning voor tijdelijke verhuur van zijn of haar bedrijfsruimte bij de gemeente, waar het gebouw staat, aan te vragen. Daarvoor kan het formulier ‘Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte’ worden gebruikt. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2013/07/04/aanvraag-vergunning-tot-tijdelijke-verhuur-van-leegstaande-woonruimte

Toestemming hypotheekverstrekker

Rust op het gebouw een hypotheek, houd er dan rekening mee dat voor tijdelijke verhuur van uw bedrijfsruimte toestemming nodig is van de hypotheekverstrekker. Vraag zekerheidshalve ook de verzekeraar om toestemming voor tijdelijke verhuur bedrijfsruimte.

Lengte vergunning voor tijdelijke verhuur bedrijfsruimte

Bij woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend wordt de vergunning ineens verleend voor de duur van die ontheffing (met een maximum van 10 jaar). De termijn voor tijdelijke verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen is per 1 juli 2013 verruimd naar maximaal tien jaar. De totale lengte van de vergunning is voor woonruimte in een gebouw nooit meer dan 10 jaar.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur bedrijfsruimte

Bij tijdelijke verhuur van uw bedrijfsruimte op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. Voor een verhuurder is dat gunstig: huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur: einde huurovereenkomst betekent dus het moeten vertrekken door de huurder. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder.

De huurovereenkomst inzake de tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door, indien een huurder na afloop van de vergunning met goedkeuring van de verhuurder gebruik blijft maken van het pand. In laatstbedoelde situatie dient verhuurder de tijdelijke huurovereenkomst wel schriftelijk op te zeggen en bijv. voorafgaand aan de verlenging duidelijke afspraken met de huurder omtrent vertrek/ontruiming van het gehuurde te maken, voor het geval dat er op de aanvraag van verlenging van de vergunning negatief zou worden beslist.

Inhoud huurovereenkomst

In de (schriftelijke) huurovereenkomst voor tijdelijke verhuur bedrijfsruimte dient te worden vermeld:

–          dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet;
–          dat er een vergunning is verleend;
–          voor welke termijn de vergunning is verleend;
–          dat de huurovereenkomst automatisch stopt als de vergunning is verlopen;
–          welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld (voor zover van toepassing).

Voldoet de huurovereenkomst voor tijdelijke verhuur bedrijfsruimte hier niet aan, dan loopt de verhuurder het risico dat de verhuur als gewone verhuur wordt gezien en hij de huur niet kan beëindigen.

Huurprijs

De maximale huurprijs is bij tijdelijke verhuur bedrijfsruimte vrijgegeven. Verhuurder en huurder kunnen dus de huurprijs afspreken die zij willen. Voorheen gold een puntenstelsel. Door een behoorlijke huurprijs met de tijdelijke huurder(s) af te spreken, kan de schade worden beperkt die de pandeigenaar/verhuurder zou leiden doordat het gebouw langdurig zou leegstaan. Bovendien kan wellicht een gebouw in deze verhuurde staat weer beter worden verkocht, gezien de huuropbrengsten.

Te koop staande woningen

Voorgaande wijzigingen van de Leegstandwet gelden niet alleen bij tijdelijke verhuur bedrijfsruimte maar ook, met enkele beperkte verschillen, voor te koop staande woningen en voor woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

Berkel-Enschot, 24 oktober 2013.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: