Onderhuur bedrijfsruimte

Een verhuurder van bedrijfsruimte kan geconfronteerd worden met een huurder, die wil onderverhuren. Waarop als verhuurder bij onderhuur te letten? Of een huurder van bedrijfsruimte wil kunnen onderverhuren. Waarop als huurder bij onderhuur van je bedrijfsruimte te letten?
Heeft u een vraag hierover, advies nodig of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst, bel dan naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!

Onderhuren van bedrijfsruimte – vanuit de verhuurder bezien

Eerst ga ik in op onderhuur vanuit de verhuurder van de bedrijfsruimte bezien.

Goede huurovereenkomst belangrijk

Het begint bij een goede huurovereenkomst. Verstandig is een verbod tot onderverhuur op te nemen (onderverhuur verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder). Koppel die evt. toestemming tot onderhuur niet alleen aan het wel/niet toestaan van de onderhuur an sich maar beding ook dat de toestemming van verhuurder dient te zien op de voorwaarden van onderverhuur, ofwel op de inhoud van de onderhuurovereenkomst bedrijfsruimte..

Wie wil de onderhuurder van de bedrijfsruimte worden?

Ga na wie de beoogde onderhuurder wordt. Niemand wil tenslotte een wietplantage binnen zijn pand. Check KvK, ID, doe antecedentenonderzoek, vraag na etc. Beter geen onderhuurder, dan allerlei schade en ellende aan de bedrijfsruimte achteraf.

Let op duur van de onderhuurovereenkomst bedrijfsruimte

Zorg ervoor dat bij onderhuur de duur van de onderhuurovereenkomst van de bedrijfsruimte gelijk is aan de (resterende) duur van de hoofdhuurovereenkomst.

Onderhuur: verhuurder bedrijfsruimte, let verder op ……..

Zorg er als verhuurder van de bedrijfsruimte voor dat:
– de bestemming  van het gehuurde in de onderhuurovereenkomst strikt is omschreven;
– de inhoud en voorwaarden van de onderhuurovereenkomst goed worden gecheckt;
– hoofdhuurder en onderhuurder de juiste afspraken maken over onderhoud/herstel van de voorzieningen van het gehuurde en idem inzake evt. verbouwing of aanpassing van het gehuurde. Maak ook afspraken inzake de aanpassingen van het gehuurde bij einde van de onderhuur: achterlaten of herstel oude staat?;
– de hoofdhuurder contractueel de schade aan verhuurder dient te vergoeden, indien onderhuurder in voorkomend geval een beroep doet op ontruimingsbescherming en in het gehuurde blijft zitten (terwijl bijvoorbeeld de hoofdhuurder al de huurovereenkomst heeft opgezegd en zelf reeds is vertrokken), waardoor de bedrijfsruimte niet opnieuw aan een derde kan worden verhuurd;
– hoofdhuurder bij aanvang van de onderhuur een uitgebreid proces-verbaal van oplevering met onderhuurder opmaakt of, beter nog, door een professionele derde laat opmaken.

Onderhuur – vanuit de hoofdhuurder van de bedrijfsruimte bezien

Vanuit de hoofdhuurder bezien zijn er natuurlijk ook aandachtspunten bij onderhuur van de bedrijfsruimte.

Goede huurovereenkomst ook belangrijk voor hoofdhuurder

Zorg als hoofdhuurder voor een goede onderhuurovereenkomst. Een model huurovereenkomst is een goed uitgangspunt, maar aanvullende advisering hierbij helpt bij het maken van bewuste en juiste keuzes.

Onderhuur: wie is de beoogde onderhuurder?

Ga ook als onderverhuurder bij onderhuur goed na wie de beoogde onderhuurder van de bedrijfsruimte wordt. Check KvK, ID, doe antecedentenonderzoek, vraag na etc.

Onderhuur: hoofdhuurder van bedrijfsruimte, let verder op ……..

Zorg er als onderverhuurder van de bedrijfsruimte bij onderhuur voor dat:
– de bestemming  van het gehuurde in de onderhuurovereenkomst strikt is omschreven;
– de juiste afspraken over onderhoud/herstel van de voorzieningen van het gehuurde worden gemaakt en idem inzake evt. verbouwing van het gehuurde;
– de onderhuurder contractueel afstand doet van zijn recht op ontruimingsbescherming en onderhuurder schriftelijk toezegt op eerste verzoek van onderverhuurder het gehuurde te ontruimen;
– bij aanvang van de onderhuur een uitgebreid proces-verbaal van oplevering met onderhuurder wordt opgemaakt.

Onderhuur: goede oplossing voor verhuurder en huurder van bedrijfsruimte

Onderhuur kan een goede oplossing zijn voor een huurder van bedrijfsruimte die teveel m2 in gebruik heeft, doch niet uit het gehuurde wil vertrekken. Bij een goede huurder is ook voor een verhuurder van die bedrijfsruimte een mooie oplossing, immers de bedrijfsruimte komt niet leeg te staan. De stroom aan huurinkomsten blijft doorlopen, mits aldus de onderhuur op een goede wijze is geregeld. Dit houdt ook in dat je als verhuurder of hoofdhuurder van een onderhuurder wilt kunnen afkomen, wanneer de zaken bij onderhuur bedrijfsruimte onverhoopt anders lopen dan verwacht.

Berkel-Enschot, 12 juni 2017
Auteur van dit artikel ©:
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: