Checklist bedrijfsovername: aandachtspunten en tips.

Checklist bedrijfsovername: indien u de verkoop van uw bedrijf overweegt of juist de aankoop van een bedrijf, is het verstandig om onderstaande checklist bedrijfsovername te raadplegen. Gebaseerd op circa 200 bedrijfsovername deals aan ervaring.

Hieronder staat een checklist bedrijfsovername voor de verkoper van een bedrijf en een checklist bedrijfsovername voor de koper van een bedrijf. Het maakt namelijk wel verschil of u verkoper van een bedrijf bent of een koper daarvan.

Checklist bedrijfsovername: voor de verkoper van een bedrijf

1. Verkoop klaar maken bedrijf door verkoper

Als verkoper van een bedrijf begint het overname traject idealiter met het tijdig bedrijfsklaar maken van het bedrijf voor de verkoop.
Zorg ervoor dat zoveel mogelijk obstakels en punten van eventuele discussie van tevoren worden opgeruimd.

Check daartoe deze uitgebreide checklist bedrijfsovername, ter voorbereiding op de verkoop/overdracht van een bedrijf: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.
Deze checklist bedrijfsovername is gebaseerd op vele jaren ervaring bij de juridische begeleiding van bedrijfsovernames en waar we zoal tegenaan zijn gelopen.

Is de verkoop van een bedrijf zo goed mogelijk voorbereid, dan kan dat onnodige irritatie (bij kopers en zijn/haar adviseurs) gedurende het (ver)kooptraject voorkomen.

2. Informatiememorandum (brochure over onderneming) laten opstellen.

Het informatiememorandum is een rapport dat een goed beeld geeft van de te verkopen onderneming. Doorgaans staat er in het informatiememorandum het navolgende beschreven:

– structuur van de onderneming
– geschiedenis van de onderneming
– beschrijving bedrijfsactiviteiten
– samenstelling omzet
– De leveranciers, personeel
– positie en wensen van de eigenaren
– overige relevante items.

3. Op zoek naar de (kandidaat) koper voor het bedrijf

Is uw bedrijf voldoende verkoop klaar, dan is het zaak op zoek te gaan naar de beste koper.

Maak voor uzelf een profielschets van de ideale kandidaat koper.
Dat kan bijvoorbeeld een mede aandeelhouder zijn, een branchegenoot / concurrent, een MBI kandidaat of een nader te vinden kandidaat koper.

Heeft u een goed beeld van de beoogde kandidaat koper, dan kan de zoektocht beginnen. Zoeken kan bijvoorbeeld via websites zoals:

Ook kunt u navraag doen bij derden, bij uw accountant, bij brancheorganisaties of bijvoorbeeld bij:

 • de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). Zie de website van de DCFA.
 • de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). zie de Linkedin pagina van de BOBB of de website van de BOBB.

Via de ledenlijsten kunt u leden van DCFA of BOBB benaderen die partijen in hun portefeuille kunnen hebben, waarmee een koper of verkoper in contact kan komen.

U kunt ook denken aan een participatiemaatschappij, zie deze pagina van de KvK. U kunt ter zake ook informatie inwinnen via de website van De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Heeft u een beoogd koper voor uw bedrijf gevonden, dan volgen doorgaans de navolgende stappen in het overname traject.

Checklist bedrijfsovername: volgende stappen verkoop onderneming door verkoper

De checklist bedrijfsovername voor verkoper van een bedrijf ziet er vervolgens als volgt uit:

 1. Beoogd koper gevonden, dan: gesprekken voeren en bezien of er een eerste klik is. Zie het als een “sollicitatiegesprek”. Bij een positieve uitkomst:
 2. Geheimhoudingsovereenkomst / NDA met beoogd koper sluiten.
 3. Informatiememorandum aan koper overhandigen of vergelijkbare informatie ter zake van het te verkopen bedrijf.
 4. Onderhandelen met koper over de transactiestructuur, verkoopprijs en voorwaarden verkoop.
 5. Intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen.
 6. Due diligence koper (boekenonderzoek).
 7. Eventueel nadere onderhandelingen met koper.
 8. Koopovereenkomst met koper sluiten, met normaliter de bijbehorende transactiedocumentatie.
 9. Notariële overdracht (closing) van aandelen. Bij activa levering daarvan aan koper.
 10. Registratie KvK.
 11. Eventueel persbericht of andere publiciteit zoeken.
 12. Overdracht activiteiten/leiding en inwerken koper.

Deze checklist bedrijfsovername en de volgorde daarvan is niet in beton gegoten. Er worden soms ook stappen overgeslagen of in een andere volgorde genomen. Belangrijk is wel zorgvuldigheid; overleg bij voorkeur met een deskundige advocaat en andere specialisten op het terrein van bedrijfsovername.

Voor adviseurs inzake de bedrijfsovername mkb zie de website van de KvK en mijn pagina hierover op deze website.

Voor informatie over de kosten van de bedrijfsovername mkb zie bijgaand artikel van mijn hand op deze website.

Checklist bedrijfsovername: voor de koper van een bedrijf

Bent u een koper en weet u wat u wilt, dan kunt u op zoek gaan naar de “target”: de te kopen onderneming of vennootschap.
Dat kan ook via de hierboven genoemde kanalen.

Denk daarbij ook zo vroegtijdig mogelijk na over de beoogde “koopstructuur”. Dit vanuit juridisch en fiscaal perspectief. Bijvoorbeeld via een (op te richten) koopholding.
Win tijdig fiscaal advies in.

Heeft u de target gevonden, volg dan deze checklist bedrijfsovername met de navolgende stappen in het overname traject:

 1. Contact zoeken met verkoper.
 2. gesprekken voeren en bezien of er een eerste klik is. Zie het als een “sollicitatiegesprek”. Bij een positieve uitkomst:
 3. Geheimhoudingsovereenkomst / NDA met beoogd verkoper sluiten.
 4. Informatiememorandum (brochure over onderneming) opvragen en (laten) bestuderen.
 5. Zo tijdig mogelijk financiering aanvragen, waar nodig.
 6. Waardeberekening door deskundige laten maken, teneinde waarde en prijs te bepalen.
 7. Bepaal de transactievorm / koopstructuur en werk deze uit. Kan ook eerder al, desgewenst.
 8. Onderhandelen met verkoper over de transactievorm, verkoopprijs en voorwaarden verkoop.
 9. Intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen.
 10. Due diligence bij onderneming verkoper (boekenonderzoek).
 11. Eventueel nadere onderhandelingen met verkoper. Zo nee en bij positieve uitkomst boekenonderzoek:
 12. Koopovereenkomst met verkoper sluiten, met veelal bijbehorende transactiedocumentatie.
 13. Notariële overdracht (closing) van aandelen. Bij activa levering daarvan aan koper.
 14. Registratie KvK.
 15. Eventueel persbericht of andere publiciteit zoeken.
 16. Overdracht activiteiten/leiding en inwerken door verkoper.

Deze checklist bedrijfsovername en de volgorde daarvan is niet in beton gegoten. Er worden soms ook stappen overgeslagen of in een andere volgorde genomen. Belangrijk is wel zorgvuldigheid; overleg bij voorkeur met een deskundige advocaat en andere specialisten op het terrein van bedrijfsovername.

Voor adviseurs inzake de bedrijfsovername zie de website van de KvK en mijn pagina hierover op deze website.

Voor informatie over de kosten van de bedrijfsovername zie bijgaand artikel van mijn hand op deze website.

Checklist bedrijfsovername: zie het blog!

Check het blog van deze website voor andere checklist bedrijfsovername en vele vakinhoudelijke artikelen met meer tips over bedrijfsovername en participatie. U kunt de zoekfunctie van de website of het blog gebruiken.

Advies bij (ver)koop bedrijf – lid DCFA en BOBB

Een checklist bedrijfsovername is het begin. Heeft u verder vragen, bel of mail dan gerust. We kunnen vrijblijvend overleggen. Oriëntatie vooraf en gedurende het (ver)koopproces is belangrijk. Dat kan ook via een second opinion. Voor als u twijfelt of eens van een andere jurist wil horen hoe die erover denkt.
Enno Schets is inmiddels meer dan 30 jaar advocaat. Van alles gezien en meegemaakt. En al lange tijd lid van de Dutch Corporate Finance Association. De DCFA heeft als doelstelling om haar leden kennis met elkaar te laten delen inzake fusies & overnames als specialisme. En een netwerk te vormen. Zie de website van de DCFA.

Enno Schets is tevens geassocieerd lid van de andere specialistenclub op het gebied van bedrijfsovername in Nederland, de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. De BOBB is aldus een beroepsorganisatie van adviseurs gespecialiseerd in bedrijfsovername. Meer informatie over de BOBB is te vinden op de Linkedin pagina van de BOBB of de website van de BOBB.

Op het gebied van bedrijfsovername is Enno Schets gastauteur op de website van voornoemde BOBB en tevens op het blog van de grootste overnamesite van Nederland, Bedrijventekoop.nl

Checklist bedrijfsovername – zie ook de transactielijst en aanbevelingen

In allerlei branches zijn voor het MKB (+) inmiddels circa 200 transacties begeleid. Op het terrein van (ver)koop van bedrijven en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze uitgebreide transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een beeld van door mr. Enno Schets als advocaat bedrijfsovername begeleide transacties, nationaal en internationaal. De waarde van de transacties varieert van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het gaat aldus om bedrijfsovernames in vele verschillende branches.

Deze transacties zijn verricht in opdracht van corporate finance bedrijven, accountantskantoren, verkoper, koper, participant, bemiddelaars bij bedrijfsovername en andere partijen die ook advies bedrijfsovername verstrekken.

Checklijst voor bedrijfsovername: Schets Advocatuur helpt u graag verder!

Bent u op zoek naar een checklist bedrijfsovername of eventueel verder advies voor uw bedrijfsovername? Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar actief in de juridische begeleiding van bedrijfsovernames en heb een goed netwerk van adviseurs opgebouwd. U kunt me vrijblijvend bellen of mailen. Ook voor andere bedrijfsovername adviseurs waarmee al jaren wordt samengewerkt. Het betreffen ervaren mensen, die met u samenwerken en van begin tot eind kunnen meedenken. Totdat bij overdracht van de aandelen of activa en vaak ook nog daarna.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om een bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen, leveren wij in teamverband toegevoegde waarde, waar het aldus gaat om advies bedrijfsovername.

Heeft u een checklist bedrijfsovername of bedrijfsovername begeleiding nodig, wilt u advies over kosten van de bedrijfsovername of heeft u een andere vraag, wilt u overleg over uw verkoop of koop van aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of verkoop van activa, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.

Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
info@schetsadvocatuur.nl
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.