Kosten bedrijfsovername: waaraan te denken?

Kosten bedrijfsovername: oriëntatie vooraf loont!
Indien u de verkoop van uw onderneming overweegt of juist de aankoop van een bedrijf, is het verstandig dat u zich vooraf oriënteert over de kosten bedrijfsovername.

U kunt wat betreft kosten bedrijfsovername kiezen voor “goedkoop of duurkoop”. Goedkoop door te besparen op (het aantal) gespecialiseerde adviseurs bedrijfsovername. “Duurkoop” door elke hieronder benoemde adviseur in te schakelen en dan de duurdere of misschien wel de duurste aanbieder daarvan.
Of is duurkoop misschien juist wel goedkoop?

Het antwoord op voornoemde vraag hangt mijns inziens ervan af: als u de juiste gespecialiseerde adviseurs bedrijfsovername inschakelt tegen een acceptabel (MKB) tarief, zal van duurkoop geen sprake zijn.
Deze adviseurs behoeden u namelijk voor mogelijke valkuilen, gebaseerd op hun – aantoonbare – relevante kennis en ervaring met bedrijfsovername.
Zodat partijen na de overname hun dossier kunnen sluiten en kunnen doorgaan met hun business of desgewenst met andere bezigheden, daar waar het verkoper betreft.

Kosten bedrijfsovername: welk soort adviseurs in te schakelen?

U kunt via de website van de KvK op zoek gaan naar de diverse adviseurs. Zie de webpagina KvK: hulp bij bedrijfsoverdracht.
Op deze webpagina van de KvK staat een overzicht van o.a. bedrijfsovername adviseurs, fiscalisten, waarderingsdeskundigen, notarissen en advocaten.
Met een link naar de beroepsorganisaties van de diverse beroepsgroepen.

Schets Advocatuur kan u hierbij verder helpen (kiezen). Voor elk item / elke stap van de bedrijfsovername kennen we de juiste adviseurs voor u. Natuurlijk bent u degene die hierbij kiest en beslist. U dient een klik te hebben met betreffende adviseur. We kunnen u desgewenst een shortlist van ervaren en deskundige bedrijfsovername adviseurs doen toekomen. Op het relevante terrein van corporate finance, fiscaliteit en cijfers. Ook op andere gebieden, zoals IE rechten, pensioen, privacy of arbeidsrecht.

Als team kunnen we de bedrijfsovername tot stand brengen. Korte lijnen. Rechtstreeks contact en snel schakelen.

Doorgaans zie ik de navolgende adviseurs die worden betrokken bij bedrijfsovername:

 • Accountant
 • Fiscalist
 • Corporate finance specialist / adviseur bedrijfsovername
 • Advocaat
 • Notaris
 • Varia zoals IE recht specialist, financieel planner, pensioendeskundige etc.

Kosten bedrijfsovername: wat rekent elke adviseur?

Bekijken we inzake de kosten bedrijfsovername wat elke adviseur doorgaans rekent, dan kom ik, op basis van mijn ervaring, tot het navolgende:

 • Accountant: werkt meestal op basis van een uurtarief en inzake sommige werkzaamheden tegen een vaste prijs.
 • Fiscalist: werkt meestal op basis van een uurtarief en inzake sommige werkzaamheden tegen een vaste prijs.
 • Corporate finance specialist / adviseur bedrijfsovername: werkt meestal op basis van een uurtarief in combinatie met een succes fee: indien de transactie tot stand is gekomen, betaalt u een bepaalde fee.
 • Advocaat: werkt meestal op basis van een uurtarief en inzake sommige werkzaamheden tegen een vaste prijs.
 • Notaris: werkt meestal op basis van een uurtarief en inzake sommige werkzaamheden tegen een vaste prijs.
 • Varia zoals IE recht specialist, financieel planner, pensioendeskundige etc.: werken meestal op basis van een uurtarief en inzake sommige werkzaamheden tegen een vaste prijs.

Zoals bij vrijwel elk product of dienst, heeft u goedkopere en duurdere varianten. Laat u niet alleen leiden door de prijs, maar kijk (vooral ook) naar specialistische kennis en ervaring. Het maakt veel verschil of u uw transactie laat begeleiden door iemand die wel eens een bedrijfsovername transactie heeft gedaan of daarbij heeft mee gekeken dan wel dat uw bedrijfsovername transactie laat begeleiden door adviseurs voor wie dit soort werk dagelijkse praktijk is!

U kunt hierbij kiezen voor een groot kantoor of een klein(er) kantoor. Het verschil zit hem veelal in de hoogte van het uurtarief. Dat kan soms het dubbele of meer – per uur – bedragen.

Kosten bedrijfsovername: mijn tips!

Indien u zich van tevoren oriënteert over te maken kosten bedrijfsovername, dan kunt u gebruik maken van navolgende tips:

 1. Maak per soort adviseur een shortlist en maak vervolgens (persoonlijk) kennis met deze adviseurs. Met wie heeft u een klik en wie vertrouwt u (het meest)?
 2. Vraag op voorhand referenties na bij klanten of relaties. Vraag ook aan betreffende adviseurs zelf om hun kennis en ervaring aan te tonen.
 3. Spreek vooraf duidelijk schriftelijk een begroting af (waar mogelijk), leg het uurtarief vast alsmede de (omvang van de) te verwachten werkzaamheden.
 4. Zorg ervoor dat de adviseur alleen in/na overleg werkzaamheden verricht.
 5. Vraag periodiek om een urenspecificatie en laat periodiek factureren, zodat u niet achteraf wordt verrast met een hoge totaalfactuur van de kosten bedrijfsovername.
 6. Probeer (een deel van) de kosten bedrijfsovername via onderhandelingen met de wederpartij vergoed te krijgen. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden opgenomen wie het eerste concept van de koopovereenkomst etc. opstelt. En wie bijvoorbeeld de notariskosten draagt.

Kosten bedrijfsovername: advocaat of andere adviseur nodig?

Zoek dan niet verder: wij zijn u graag van dienst. Zodat u zich kunt concentreren op uw business. Belangrijk in deze tijden en een zorg minder. U kunt bellen naar 06 -57 644 156.

Begeleiding bij bedrijfsovername is zinvol. Vraag het maar eens na bij oud ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht of bij ondernemers die een bedrijf hebben gekocht. U kunt ook de aanbevelingen van mijn klanten bekijken zodat u een idee hiervan heeft.

Kennis en ervaring telt bij bedrijfsovername begeleiding. Zonder kennis en ervaring weet u bijvoorbeeld niet wat ontbreekt in de verkoopovereenkomst. Altijd belangrijk om de koopovereenkomst hierop te checken. Vanuit de verkoper of juist vanuit de koper.  Dat maakt groot verschil: de positie van een verkoper en koper bij bedrijfsovername is uit hun aard tegengesteld.

Zelf heb ik intussen geadviseerd bij circa 200 bedrijfsovernames en participaties. Geen transactie is precies hetzelfde. Het doorgaan van een bedrijfsovername kan afhangen van een of enkele woorden waarin (belangrijk verschil) zit. Wat zijn daarvan de gevolgen voor u als verkoper of koper? Het kan belangrijk zijn om de bedoelingen van partijen uit te schrijven, soms met (reken)voorbeelden. Dat is het duidelijk wat partijen willen regelen.

Zo nu en dan krijg ik zaken ter beoordeling waar geen advies bij bedrijfsovername is ingewonnen. Achteraf schadevergoeding toegewezen krijgen bij bedrijfsovername kan complex zijn.

Bedrijfsovername begeleiding: uitgangspunt bij begeleiding van verkoper of koper

Indien wordt opgetreden voor de verkoper bij bedrijfsoverdracht, proberen we een teveel aan mogelijke risico’s te voorkomen. Denk aan aansprakelijkheden, zekerheden en verhaalsmogelijkheden. Of dat claims van koper te gemakkelijk zijn te verrekenen met vorderingen van verkoper.

Wordt daarentegen opgetreden voor een koper bij bedrijfsovername, dan proberen we genoeg te regelen indien zich onverhoopte risico’s materialiseren. Op het terrein van aansprakelijkheid van de verkoper/vennootschap in voorkomend geval, van zekerheden en verhaalsmogelijkheden. Dit alles zonder te proberen van verkoper te overvragen.

Tips voor bedrijfsoverdracht: het blog biedt u allerlei tips.

U kunt naar het blog van deze website gaan voor allerlei vakinhoudelijke blog artikelen met tips over bedrijfsovername en participatie.

Desgewenst kan ik u met klanten of relaties in contact brengen, die u ook kunnen vertellen wat er bij een bedrijfsovername allemaal komt kijken. Idem wat betreft de kosten bedrijfsovername.

Advies bij (ver)koop bedrijf – lid DCFA en BOBB

Enno Schets is lid van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). De DCFA op haar website:

De DCFA is de onafhankelijke vereniging van ervaren fusie- en overnameprofessionals die multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring stimuleert, onder meer door de vakkennis, het netwerk (en daarmee het zakelijke succes van haar leden en hun opdrachtgevers) te vergroten.

Zie de website van de DCFA.

Enno Schets is tevens geassocieerd lid van de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). De BOBB op haar website:

De Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) is in 2006 opgericht. We zijn een groeiende beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. De  gecertificeerde leden van de BOBB houden zich fulltime hiermee bezig. Dat is ook wat de leden bindt: kennis en ervaring delen over het bedrijfsovernameproces. Het begeleiden van het proces rondom koop en verkoop is immers een vak, een specialiteit. Ónze specialiteit.

De BOBB heeft ook een Linkedin pagina van de BOBB met informatie en zie verder tevens  de website van de BOBB.

Enno Schets is auteur op de website van de BOBB en op de website Bedrijventekoop.nl

Bedrijfsoverdracht begeleiding – transactielijst en aanbevelingen

Voor het MKB (+) zijn aldus circa 200 transacties begeleid. Inzake (ver)koop van bedrijven en participaties. Op deze website staat de transactielijst om u hiervan een beeld te geven.

Deze transactielijst geeft aldus een indruk van door mr. Enno Schets begeleide transacties, nationaal en internationaal, bij bedrijfsovername en participaties in andere bedrijven. De waarde van de transacties fluctueert van honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft bedrijfsovernames in vele branches.

Deze deals zijn verricht namens verkoper, koper, participant, op verzoek van corporate finance bedrijven, accountantskantoren, andere bemiddelaars bij bedrijfsovername en partijen die bedrijfsovernames begeleiden.

Advies bedrijfsovername: Schets Advocatuur helpt!

Bent u op zoek naar advies een adviseur voor bedrijfsovername? Inmiddels ben ik 20 + jaar actief in bedrijfsovernames en heb een goed relatienetwerk van allerlei ervaren adviseurs / specialisten opgebouwd. Het betreffen betrouwbare mensen, die goed met u samenwerken en willen meedenken. Tot en met de closing en vaak ook nog daarna, in het kader van integratie etc.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om te participeren in een ander bedrijf, uw bedrijf of een deel daarvan te verkopen of een ander bedrijf te kopen, leveren deze adviseurs toegevoegde waarde.

Heeft u bedrijfsovername begeleiding nodig, wilt u advies over de kosten bedrijfsovername of heeft u een andere vraag, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.

Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
info@schetsadvocatuur.nl
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.