Tag Archives: financiering koop bedrijf

Bedrijfsovername financiering: strijdigheid bij bedrijfsovername

bedrijfsovername financiering

Bedrijfsovername financiering: strijdigheid bancaire financiering en achtergestelde lening bij bedrijfsovername.

Bedrijfsovername financiering: om de bedrijfsovername mogelijk te maken, wordt veelal voorgesteld dat verkoper voor een deel van de koopprijs een (achtergestelde) lening aan koper verstrekt: een gedeelte van de koopprijs wordt niet aan verkoper uitbetaald, doch door koper aan verkoper schuldig gebleven en omgezet in een door verkoper aan koper verstrekte overeenkomst van geldlening, die wordt achtergesteld bij de financiering van de bank.

Continue reading