Koopovereenkomst bedrijf

Koopovereenkomst bedrijf is een overeenkomst waarmee u een bedrijf koopt. Een bedrijf kan worden gekocht via een zgn. activa transactie of via een aandelentransactie.

In dit artikel staat de aandelentransactie centraal.

Heeft u een vraag over het opstellen of beoordelen van een koopovereenkomst voor het kopen van een bedrijf? Circa 200 bedrijfsovername deals kennis en ervaring.

Bel of mail me gerust:

– telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
– email: info@schetsadvocatuur.nl

Koopovereenkomst voor koop bedrijf – koper of verkoper?

Het maakt bijzonder veel verschil bij het beoordelen of opstellen van een koopovereenkomst bedrijf of u koper of verkoper van een bedrijf bent. Deze posities zijn uit hun aard tegengesteld.

Natuurlijk dient er (uiteindelijk) overeenstemming tussen partijen over de koopovereenkomst te worden bereikt. Maar weest u zich zeer bewust van uw positie.

Je ziet in gebruikte overeenkomsten regelmatig systeemfouten staan:

– Wie wel/niet partij is bij de koopovereenkomst;
– Wel/niet uitsluiten titel 1 boek 7 BW;
– Wie recht heeft schade te vorderen bij (welke) inbreuk en schade;
– Welke schade en tot welke omvang deze kan worden gevorderd.

Voor een koper maakt dit alles veel verschil, met name als hij of zij – zo nodig – zijn of haar schade zo maximaal mogelijk wil kunnen vorderen.

Je koopt immers een bedrijf met positieve verwachtingen. Daar betaal je de prijs voor. Vallen die verwachtingen tegen, of erger, dan wil je als koper of vanuit de vennootschap je schade op koper kunnen verhalen.

Voor een verkoper maakt het ook verschil, als je juist de mogelijkheden daartoe wil beperken.

Koopovereenkomst voor bedrijfsovername – denk als koper!

Namens de koper worden voor een koopovereenkomst “verkopers overeenkomsten” of verkopers clausules gebruikt.

Namens de verkoper worden voor een koopovereenkomst “kopers overeenkomsten” of kopers clausules gebruikt.

Het is (in eerste instantie) essentieel dat je denkt vanuit koper of vanuit verkoper. Dat gebeurt bij het beoordelen of opstellen van een koopovereenkomst bedrijf te weinig.

Koopovereenkomst bedrijf – waarop o.a. als koper te letten?

Ik noem enkele basis uitgangspunten voor de koopovereenkomst bedrijf (zonder volledig te zijn):

– Welke systematiek wordt gehanteerd: closing accounts of locked box?
– Wie wordt wel/niet partij bij de koopovereenkomst bedrijf.
– Ondernemingswaarde vastgelegd?
– Idem uitgangspunten koopprijs.
– Koopprijs hoe/wanneer te betalen?
– Verkoperslening?
– Opschortende voorwaarden.
– Garanties.
– Gevolgen inbreuk garanties.
– Wie heeft recht om schade te vorderen bij (welke) inbreuk en schade?
– Welke schade en tot welke omvang kan deze worden gevorderd?
– Vrijwaringen.
– Zekerheden.
– Non concurrentiebeding etc.
– Wel/niet uitsluiten titel 1 boek 7 BW?

Dit alles luistert bijzonder nauwgezet. Enno Schets heeft op basis van opgedane kennis en ervaring een uitgebreide scan/checklist voor de koopovereenkomst opgesteld. Vanuit het perspectief van de koper. Hierbij zijn duidelijk andere zaken belangrijk dan bij een verkoper van een bedrijf.

Koopovereenkomst bedrijf – alleen een modelovereenkomst gebruiken?

Ik raad u sterk af om alleen een modelovereenkomst voor het opstellen van een koopovereenkomst bedrijf te gebruiken. Het zit hem niet alleen in de basis zaken, maar vaak juist in de details.

Of in de onderwerpen die je niet ziet. Die dus vanuit koper bezien ontbreken in het model van de koopovereenkomst.

En in het juist en volledig regelen van alle wensen en bedoelingen. Vanuit het positieve scenario. Als alles goed blijft gaan. Maar ook vanuit het negatieve scenario. Als de koper ontdekt dat de zaken niet zijn zoals voorgespiegeld. De schade kan snel oplopen.

Vanuit de literatuur, wet en jurisprudentie gelden stevige te nemen horden, alvorens een rechter schade aan de koper toewijst.

Enno Schets van Schets Advocatuur zorgt in naam van de koper van een bedrijf voor een solide koopovereenkomst. Waarbij we ons baseren op voornoemde literatuur, wet en jurisprudentie. En op opgedane kennis en ervaring met eerdere varianten van een koopovereenkomst bedrijf.

Koopovereenkomst bedrijf – maatwerk voor ervaren advocaat bedrijfsovername

Wilt u zoveel mogelijk zekerheid inbouwen, dan help ik u graag met uw koopovereenkomst voor het kopen van een bedrijf. Of dat nu in het noorden, oosten, westen of zuiden van Nederland is. Of in het buitenland.

Koopovereenkomst voor koop bedrijf – kennis en ervaring is in uw voordeel

Meer dan 20 jaar en circa 200 deals kennis en ervaring is aanwezig inzake de begeleiding van bedrijfsovernames, als advocaat voor een koper of verkoper van een bedrijf.

Graag verwijs ik u naar de transactielijst. En naar enkele aanbevelingen van klanten en relaties. Meer aanbevelingen kunnen desgewenst worden verschaft.

Opdrachten worden verricht voor MKB en MKB + ondernemingen, (startende) ondernemers, investeerders etc.

Veel kennis over bedrijfsovername en koopovereenkomsten is te vinden op het blog van deze website www.schetsadvocatuur.nl

Enno Schets is lid van diverse specialistenverenigingen, waaronder de DCFA en BOBB.

Koopovereenkomst voor bedrijfsovername – Schets Advocatuur

Bel of mail voor uw koopovereenkomst Enno Schets van Schets Advocatuur. Graag sta ik u te woord. Ook voor advies hierover. Of als u een claim tegen de verkoper wil indienen.

Gaarne help ik u verder. Toegevoegde waarde tegen een redelijke prijs, in overleg te bepalen.

U kunt bellen of mailen naar:

– telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
– email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook de contactpagina.