Horeca bedrijfsovername: doe uw huiswerk goed!

Horeca bedrijfsovername: natuurlijk een hartstikke mooi plan om een goedlopende horecazaak over te nemen. Eigen baas, leuk werk en, als het goed loopt, een goede omzet en dito inkomen. Doch doe uw huiswerk goed, als u denkt aan horeca bedrijfsovername. Zeker ook in (meer) onzekere tijden, zoals ten tijde van – en na Corona.

Horeca bedrijfsovername: om met dit laatste (post Corona tijdperk) te beginnen: indien u een horecabedrijf kunt overnemen, kijk dan goed naar de (eventueel) aanwezige financiële historie, cijfers en resultaten.
Hoe waren deze pre Corona en welke mogelijkheden liggen er derhalve? Tijdens en met name ook nadat we dit Corona tijdperk achter ons (hebben) kunnen laten.

Laat hierbij bij voorkeur een financieel adviseur, bijvoorbeeld een accountant of corporate finance adviseur, goed mee kijken. Doe grondig onderzoek naar het horecabedrijf.
Kijk in dit kader ook naar de aanwezige schulden en andere verplichtingen van de horecazaak.

Zijn de uitkomsten vanuit dit (boeken)onderzoek (voldoende) positief en liggen er goede (commerciële) mogelijkheden, dan kunt u inzake de horeca bedrijfsovername de volgende stappen zetten.

Voordat u overigens de boeken of andere informatie van de horecazaak kunt inzien, dient u als beoogd koper of adviseur daarvan doorgaans een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen.

Horeca bedrijfsovername: de volgende stappen

  • Laat uw accountant, corporate finance adviseur of register valuator een waardering maken van het over te nemen horacabedrijf. Al is het maar indicatief. Zodat u als koper weet dat u inzake de horeca bedrijfsovername niet teveel gaat betalen;
  • Breng daarna desgewenst schriftelijk een (niet bindend) indicatief bod uit;
  • Indien verkoper en koper een principe akkoord bereiken, leg dat dan vast in een intentieverklaring (zie bijgaande tips) of koopovereenkomst onder opschortende of ontbindende voorwaarden;
  • Ga tijdig aan de slag met de financiering, indien nodig. Dit kan ook reeds eerder in het traject van de horeca bedrijfsovername worden opgepakt;
  • Doe (aanvullend) boekenonderzoek, waar nodig;
  • Indien er geen lijken uit het boekenonderzoek naar voren zijn gekomen, dan wel deze zijn uit onderhandeld en de financiering is rondgekomen: sluit dan de definitieve koopovereenkomst. Dit eventueel gevolgd door notariële levering van aandelen en het vestigen van zekerheden.

Horeca bedrijfsovername: welke transactie vorm?

Voor de keuze tussen activa transactie of aandelen transactie, zie Activa passiva transactie nader bezien. Tips voor bedrijfsovername.  

Een aandelen transactie, dus de koop van (alle) aandelen, brengt doorgaans meer risico met zich mee. U koopt in feite “alles” wat in de BV zit, dus ook eventueel aanwezige risico’s. Goed boekenonderzoek is dan doorgaans belangrijk, evenals een meer uitgebreide koopovereenkomst, met garanties en vrijwaringen, waar nodig.

Horeca bedrijfsovername: huur

Indien  het horecabedrijf in een gehuurd pand zit, dient u de plek te kunnen innemen van de huidig huurder/verkoper/horeca exploitant (de zgn. indeplaatststelling). Toestemming van de verhuurder is daarvoor nodig.
Of u dient een nieuwe huurovereenkomst met verhuurder af te sluiten.

Zorg in beide gevallen dat dit bij horeca bedrijfsovername tijdig gebeurt: voordat u het horecabedrijf heeft gekocht / geleverd gekregen.
Neem zo nodig hiertoe een ontbindende of opschortende voorwaarde op in de intentieovereenkomst en/of koopovereenkomst.

Horeca bedrijfsovername: personeel

Bij horeca bedrijfsovername speelt personeel een rol. Doorgaans is een horecabedrijf amper of niet te draaien zonder (voldoende) personeel.
Zie voor de aandachtspunten inzake horeca bedrijfsovername  en personeel mijn artikel Bedrijfsovername personeel. Oplossingen.

Horeca bedrijfsovername: vergunningen/gemeente

Bij horeca bedrijfsovername is het belangrijk voor de bedrijfsoverdracht de aan- of afwezigheid van  benodigde (lokale) vergunningen te checken. Denk aan:

Zie hiertoe bijvoorbeeld de webpagina Ik ga starten.
Of de checklist van Misset Horeca.

Horeca bedrijfsovername: brouwerijcontract

Check voor de bedrijfsoverdracht ook het eventueel aanwezige brouwerijcontract. Welke verplichtingen voor verkoper (en dus beoogd koper) liggen er?

Zie hiertoe ook het artikel Wat is een brouwerijcontract?

Horeca bedrijfsovername: win van tevoren juridisch advies in!

Als (juridisch) adviseur verkondig ik dat advies bij horeca bedrijfsovername belangrijk is. Natuurlijk hoeft u dat niet van mij aan te nemen. U kunt het navragen bij ondernemers die een bedrijf hebben gekocht. Of verkocht. Horeca bedrijfsovername is een vak apart.

U weet zelf bijvoorbeeld niet wat u mist en wat juist belangrijk is om te regelen. Op het moment dat u een koopovereenkomst krijgt te beoordelen.

Inmiddels heb ik zelf circa 200 bedrijfsovernames begeleid, waaronder ook van horecazaken. Steeds verdienen dossier specifieke items de aandacht. We kijken naar wat er niet of niet goed is geregeld, wat beter anders kan worden geregeld en we kijken dus naar datgene wat ontbreekt.

Op het blog van deze website staan meer dan 60 vakinhoudelijke artikelen met informatie over bedrijfsovername. Een eerste advies bedrijfsovername voor u!

Advies bij bedrijfsovername: Schets Advocatuur adviseert!

Bent u op zoek naar advies bij een horeca bedrijfsovername? Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar actief in bedrijfsovernames en heb daarbij een kwalitatief netwerk van goede adviseurs opgebouwd,  in het MKB actief, ook bij advies horeca bedrijfsovername.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om uw horecabedrijf te verkopen of een horecabedrijf te kopen, leveren we u toegevoegde waarde, zodat u daarna aan de slag kunt met het verwezenlijken van uw droom.

Horeca bedrijfsovername – lid DCFA en BOBB

Enno Schets van Schets Advocatuur is lid van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA). Een club van specialisten in bedrijfsovername. Zie voor meer informatie de website van de DCFA.

Enno Schets van Schets Advocatuur is tevens geassocieerd lid van de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB). De BOBB is een beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. Zie de Linkedin pagina van de BOBB of de website van de BOBB voor meer informatie over de BOBB.

Op het gebied van bedrijfsovername is Enno Schets gastauteur op het blog van Bedrijventekoop.nl 

Inmiddels zijn voor het MKB (+) circa 200 transacties begeleid op het gebied van (ver)koop van bedrijven, bedrijfsovername en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een beeld van door mr. Enno Schets begeleide bedrijfsovernames en participaties in andere bedrijven. De waarde van de bedrijfsovername transacties varieert van honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft bedrijfsovernames in vele branches.

De bedrijfsovername – en participatietransacties zijn verricht in opdracht van verkoper, koper, participant, corporate finance bedrijven, accountantskantoren, bedrijfsovername bemiddelaars en andere partijen die zich met bedrijfsovername bezig houden.

Enno Schets begrijpt de taal van de MKB (+) ondernemer. Gewoon, duidelijk, korte lijnen, wars van poespas. Liever jij dan u. Het werk goed doen wat er moet gebeuren. Samen met de klant.

Advies bedrijfsovername – zie het blog van www.schetsadvocatuur.nl

Op deze website is een grote hoeveelheid vakinhoudelijke informatie te vinden over allerlei onderwerpen op het terrein van bedrijfsovername overeenkomst en participeren in bedrijven: graag verwijs ik u naar het blog.

Heeft u verder vragen over dit onderwerp bedrijfsovername overeenkomst of is er behoefte aan juridische begeleiding bij uw verkoop aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of bij het nemen van aandelen, dan ben ik u graag van dienst. Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.