Advies bedrijfsovername: preken voor eigen parochie?

Advies bedrijfsovername: wellicht denkt u, ik preek voor eigen parochie. Als ik als (juridisch) adviseur verkondig dat advies bij bedrijfsovername belangrijk is. Natuurlijk hoeft u dat niet van mij aan te nemen. U kunt het navragen bij ondernemers die een bedrijf hebben gekocht. Of hun bedrijf hebben verkocht. Advies bedrijfsovername is een vak apart. Ik zeg dat in uw belang. Ook al realiseer ik me dat dit uit de mond van de adviseur komt.

Zonder relevante kennis en ervaring weet u bijvoorbeeld niet wat u mist en juist belangrijk is om te regelen. Op het moment dat u een overeenkomst onder ogen krijgt. En u denkt: nou dat ziet er best goed uit.

Inmiddels heb ik circa 200 bedrijfsovernames en participaties begeleid. Geen transactie is precies hetzelfde. Steeds verdienen specifieke zaken de aandacht. Het kan contractueel soms letterlijk in 1 woord (verschil) zitten. We kijken naar wat er niet is geregeld, naar wat er niet goed genoeg is geregeld of beter anders kan worden geregeld.

Ook maakt het voor advies bedrijfsovername groot verschil of u verkoper bent, of koper. Graag verwijs ik u naar het hoofdstuk hierna: inzake diverse aandachtspunten.

Regelmatig krijg ik dossiers onder ogen waar geen advies bedrijfsovername is ingewonnen. Of bij de verkeerde adviseur, die daarvoor niet is opgeleid. Er zijn ook adviseurs die denken dat ze alles kunnen. Dat is mijns inziens een verkeerde inschatting. Achteraf schade herstellen is bij bedrijfsovername niet eenvoudig. Ook hier geldt zondermeer: voorkomen is beter dan genezen!

Tips voor bedrijfsovername: check het blog van deze website!

Op het blog van deze website staan meer dan 80 vakinhoudelijke artikelen met informatie en tips over bedrijfsovername. Een eerste advies bedrijfsovername aldus!

Desgewenst breng ik u graag in contact met klanten of relaties, die u kunnen vertellen wat er bij een bedrijfsovername zoal komt kijken. Ervaring met het geven van advies bedrijfsovername is belangrijk, alsmede kennis en ook mensenkennis. Dit naast doorzettingsvermogen en creativiteit. Sommige transacties laten zich vergelijken met een marathon, andere transacties duren (beduidend) korter.

Bedrijfsovername – advies / begeleiding gewenst?

Waar moet aan denken bij advies bedrijfsovername? Bent u een koper of verkoper van een bedrijf of kunt u gaan participeren in een bedrijf, denk dan aan:

 • Advies van uw accountant. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van de verkoop van uw onderneming: het verkoop klaar maken van het bedrijf.
 • Advies van een fiscalist: inzake bijvoorbeeld de fiscaal optimale structuur, zodat de verkoopopbrengst zo beperkt als mogelijk fiscaal wordt belast. Win dit advies geruime tijd voor (ver)koop in.
 • Advies/begeleiding door een corporate finance specialist: een corporate finance specialist houdt zich bezig met (ver)koop van bedrijven en participaties. Denk bij verkoop aan het (mede) verkoop klaar maken van het bedrijf of waardering van aandelen of onderneming. Of het opstellen van een informatiememorandum, het zoeken van kandidaat kopers, gesprekken en begeleiding van onderhandelingen met kandidaat kopers, begeleiding due diligence (boekenonderzoek), begeleiding richting de jurist voor intentieovereenkomst en koopovereenkomst etc.
 • Advies/begeleiding door de jurist/advocaat bedrijfsovername. Hij of zij stelt alle benodigde transactiedocumentatie op. Zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieovereenkomst en koopovereenkomst etc. Voert soms mede de onderhandelingen en legt de benodigde afspraken zo helder en precies mogelijk vast. Beter discussie vooraf dan achteraf!

Advies bedrijfsovername: Schets Advocatuur helpt!

Bent u op zoek naar advies bedrijfsovername? Ook als u zoekt naar 1 of meerdere van de bovengenoemde adviseurs, kan ik u daarbij helpen. Inmiddels ben ik 20 + jaar actief in bedrijfsovernames en heb daardoor een kwalitatief goed netwerk van adviseurs opgebouwd,  actief bij advies bedrijfsovername. Het betreffen integere en normale, hard werkende mensen, die aan uw zijde staan, met u samenwerken en meedenken. Totdat de handtekeningen zijn gezet! En vaak ook nog daarna.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen, leveren deze adviseurs toegevoegde waarde, waar het aldus gaat om advies bedrijfsovername.

Bedrijfsovername: aandachtspunten verkoper en koper

Zoals hierboven al even genoemd, maakt het voor advies bedrijfsovername groot verschil of u verkoper bent, of koper. Natuurlijk dienen partijen uiteindelijk overeenstemming te bereiken, maar het verschilt of u de eerste koopovereenkomst opstelt vanuit verkoper, dus “verkoper vriendelijk” of vanuit koper, dus kopers vriendelijk.

Schets Advocatuur heeft een uitgebreide checklist voor de koopovereenkomst opgesteld, vanuit verkoper en vanuit koper bezien. Daarin zijn vele aandachtspunten verwerkt, vanuit 30 jaar ervaring, opgedane en ontvangen know how, gevolgde cursussen etc. Zaken die van belang zijn bij advies bedrijfsovername.

Zo kan bij advies bedrijfsovername, in het kader van de op te stellen (ver)koopovereenkomst, worden gedacht aan:

 1. welke transactie sytematiek: closing accounts of locked box?
 2. wijze van onderhandelen, snel binding bereiken of vrijheid afbreken behouden?
 3. welke partijen partij maken bij de koopovereenkomst? Denk aan uitbreiding van aansprakelijkheid/verhaal of juist beperking daarvan.
 4. 1:88 BW van toepassing?
 5. gebruik van juiste overwegingen: bedoeling van partijen goed beschrijven.
 6. koopprijs – opbouw en wijze van betaling. Zoveel mogelijk upfront (‘boter bij de vis”) of niet?
 7. koopprijs cash en debt free?
 8. earn out of niet?
 9. achtergestelde lening verkoper of niet?
 10. hoe wordt omgegaan met het werkkapitaal?
 11. wel/geen opschortende en/of ontbindende voorwaarden?
 12. verrekening koopprijs met claims of niet?
 13. garanties verkoper – omvang en inhoud en wel/geen relatie tot DD / full disclosure of niet?
 14. etc. etc.

Advies bedrijfsovername: uitgangspunt bij advies aan verkoper of koper

Indien wordt opgetreden voor verkoper bij bedrijfsovername, proberen we in het kader van advies bedrijfsovername een teveel aan aansprakelijkheid, zekerheden en verhaalsmogelijkheden te voorkomen. En bijvoorbeeld ook dat (veronderstelde) claims door koper te lichtzinnig kunnen worden verrekend met gelden die verkoper van koper tegoed heeft.

Indien wordt opgetreden voor koper bij bedrijfsovername, proberen we in het kader van advies bedrijfsovername – kort gezegd – voldoende te regelen op het terrein van aansprakelijkheid verkoper/vennootschap, gewenste zekerheden en verhaalsmogelijkheden. Dit alles terwijl we het dealbelang in de gaten blijven houden.

Advies bij (ver)koop bedrijf – lid DCFA en BOBB

Enno Schets van Schets Advocatuur is lid van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA). De DCFA stelt zich ten doel kennis te delen en een netwerk te creëren voor adviseurs, met Corporate Finance en fusies & overnames als specialisme. Zie voor meer informatie de website van de DCFA.

Enno Schets van Schets Advocatuur is tevens geassocieerd lid van de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB). De BOBB is een beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. Zie de Linkedin pagina van de BOBB of check de website van de BOBB voor meer informatie over de BOBB.

Op het gebied van bedrijfsovername is Enno Schets gastauteur op de grootste overnamesite van Nederland, Bedrijventekoop.nl

Advies bij bedrijfsoverdracht – transactielijst en aanbevelingen

Inmiddels zijn voor het MKB (+) circa 150 transacties begeleid inzake (ver)koop van bedrijven en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een indruk van door mr. Enno Schets begeleide transacties, nationaal en internationaal, bij bedrijfsovername en participaties in andere bedrijven. De waarde van de transacties varieert van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft een grote verscheidenheid van bedrijfsovernames in vele branches.

Deze transacties zijn verricht namens verkoper, koper, participant, corporate finance bedrijven, accountantskantoren, bemiddelaars bij bedrijfsovername en andere partijen die advies bedrijfsovername verstrekken.

Enno Schets begrijpt de MKB (+) ondernemer. Het werk goed doen wat er moet gebeuren. Samen met de klant. Graag verwijs ik u naar de aanbevelingen van deze klanten.

Adviseur bij bedrijfsovername – zie www.schetsadvocatuur.nl

Op deze website is veel vakinhoudelijke informatie te vinden over bedrijfsovername en participeren in bedrijven: graag verwijs ik u naar het blog. U kunt de zoekfunctie van de website gebruiken. Dan komen de artikelen naar voren met tips, die gaan over het onderwerp waarop u heeft gezocht.

Heeft u advies bedrijfsovername nodig of heeft u een vraag, wilt u overleg over uw verkoop of koop van aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of verkoop van activa, dan ben ik u graag van dienst. Ook indien u na de (ver)koop met vragen of een geschil zit.
Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
info@schetsadvocatuur.nl
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.