VOF stoppen – redenen

Hoe stop ik met een Vennootschap onder Firma (VOF)?
Om allerlei redenen kan je als vennoot willen stoppen met de VOF of met haar onderneming. Verschil van inzicht, leeftijd of ruzie met de andere vennoot. Of er wordt bewust voor een BV of andere rechtspersoon / entiteit gekozen.

Maar: kan je zomaar de VOF beëindigen? En zo nee, wat moet er dan zoal gebeuren?

VOF stoppen – advies of concept vaststellingsovereenkomst VOF stoppen  nodig? Bel 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – kwaliteit, snelheid en betaalbaar

Zoekt u een goede (concept) vaststellingsovereenkomst of advies / begeleiding, dan helpt Schets Advocatuur u graag. Bel naar Enno Schets van Schets Advocatuur (06-57644156) of mail naar info@schetsadvocatuur.nl

Aanvullend advies hierbij heeft toegevoegde waarde, af te spreken tegen een vooraf afgesproken prijs. Het aangeleverde eerste concept van de vaststellingsovereenkomst dient nog ingevuld te worden met de voor de transactie specifieke items en afspraken.

Ook we kunnen de vaststellingsovereenkomst voor u beoordelen, nadat u een concept daarvan heeft ontvangen. We kijken ook scherp naar wat er in de concept overeenkomst ontbreekt. Veelal net zo belangrijk als het checken van datgene wat wel op papier staat.

Schets Advocatuur levert u aanvullende service in de vorm van maatwerk. Bel hiervoor s.v.p. naar Schets Advocatuur (06-57644156) of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – voor advies op maat!

VOF staken – wel of geen VOF overeenkomst

Allereerst is het inzake het VOF stoppen belangrijk om te kijken of er bij aanvang van de VOF een VOF overeenkomst is aangegaan.

Zo ja, check dan de inhoud van de VOF overeenkomst. Wat is daarin geregeld over het beëindigen van de VOF? En wat is daarin eventueel geregeld over de gevolgen van beëindiging / VOF stoppen?
Denk aan de voortzetting (onderneming) VOF (in geval van meerdere, overblijvende vennoten) of juist de verdeling van het vermogen.

VOF stoppen – ontbinden door opzegging VOF

Als u wil stoppen als vennoot, kunt u de VOF ontbinden door opzegging. Dat kan per aangetekende brief aan de andere vennoot en de VOF. Neem de opzegtermijn en wijze van opzegging in acht zoals deze in het VOF contract is overeengekomen.

Is er geen VOF overeenkomst, zeg dan de VOF schriftelijk op met een redelijke opzegtermijn. Neem deze opzegtermijn niet te kort.

De VOF stoppen kan ook met wederzijds goedvinden van alle vennoten.

Het is nuttig om het stoppen van de VOF en de gevolgen daarvan vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (ook wel dissociatieovereenkomst genoemd). Zeker bij de (grotere) VOF waar de nodige (financiële) belangen en risico’s over en weer spelen. Dit voorkomt veelal discussie, geschillen en gerechtelijke procedures achteraf.

In deze vaststellingsovereenkomst dienen ook allerlei zaken geregeld te worden. Denk aldus aan de uittreding, de evt. voortzetting door de andere vennoot en aan de verdeling van het vermogen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de (beëindiging van) de hoofdelijke aansprakelijkheid als (ex) vennoot van de VOF.
Zie over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst verderop deze pagina.

Aandachtspunten voor de inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst inzake de VOF stoppen bevat onder andere de navolgende onderwerpen:

 • Partijen
 • Overwegingen
 • Ontbinding, verwerving en toedeling
 • Uitkoopprijs
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Concurrentie/relatiebeding
 • Bedrijfspand / huurovereenkomst
 • Hoe wordt met personeel (ontslag?) omgegaan. Wie draagt (welk deel van) de kosten?
 • Hoe omgaan met administratie VOF?
 • Afrekenen met de belastingdienst (win van tevoren fiscaal advies in)
 • Zekerheden (verlenen?)
 • Kosten van het opstellen van de overeenkomst
 • Etc.

VOF stoppen – verdeling vermogen

Met alleen het opzeggen van de VOF bent u er dus nog niet. De VOF heeft een gemeenschappelijk vermogen dat bij de VOF stoppen verdeeld dient te worden. Veelal wordt een slotbalans opgemaakt. Op basis daarvan wordt het vermogen vereffend en verdeeld.

Bij voortzetting (van de onderneming van de VOF) door een van de vennoten ontvangt de uittredende vennoot veelal een vergoeding voor zijn vertrek, waartegen de voortzettende vennoot alle rechten en verplichtingen, goederen en schulden van de VOF overneemt.

In de praktijk ontstaat geregeld een geschil over de voortzetting en de deze verdeling. Vandaar dat een goed VOF contract helpt. Is dat contract er niet, of komt u er niet uit, dat kan bijvoorbeeld bindend advies (met bindende opvolging van dat advies) worden overeengekomen. Of dient een gang naar de rechter te worden gemaakt.

VOF stoppen – doorgeven KvK

De opzegging en beëindiging van de VOF, de VOF stoppen, dient te worden ingeschreven in het handelsregister van de KvK. Daartoe bestaan standaard formulieren. Neem daartoe contact op met de KVK of check de website van de KvK.

Advies / begeleiding bij VOF stoppen

Heeft u verder vragen of is er behoefte aan advies over het beëindigen van uw vennootschap onder firma, dan ben ik u graag van dienst.
Bijgaand mijn contactgegevens:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl