Overname advocaat Brabant: Schets Advocatuur is u graag van dienst bij bedrijfsovername en participatie

Overname advocaat Brabant: bent u in Brabant op zoek naar een advocaat voor de juridische begeleiding van de overname van een bedrijf of overdracht van uw bedrijf, zoek dan niet verder.

Schets Advocatuur is een niche kantoor, gespecialiseerd in bedrijfsovername – en participatie contracten. Ofwel: hele dagen bezig met deze materie!

Overname advocaat Brabant: ervaring bij bedrijfsovername en participatie telt!

Wat betreft mijn ervaring met bedrijfsovername, verwijs ik u graag naar de transactielijst op deze website. Er zijn inmiddels circa 200 bedrijfsovernames en participaties begeleid. In een grote verscheidenheid aan branches.

Voor aanbevelingen over bedrijfsovername – en participatie kunt u de aanbevelingen raadplegen.

Overname advocaat Brabant: op het blog van Schets Advocatuur staan 50+ artikelen over bedrijfsovername en participatie. Daarmee is dit blog waarschijnlijk het meest omvangrijke op dit terrein in Brabant en mogelijk zelfs in Nederland.

In goede samenwerking met de cliënt en met de accountant en/of bedrijfsovername adviseur brengen we de bedrijfsoverdracht of participatie tot stand. Doelstelling is altijd om de verkoop van de onderneming, koop of participatie te realiseren. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

Overname advocaat Brabant: lid brancheverenigingen en gastauteur

Enno Schets is lid van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). Dit is een landelijke vereniging voor financiële professionals. Doelstelling is om kennis te delen en een netwerk te creëren binnen de zakelijke financiële sector. Met Corporate Finance en fusies & overnames als specialisme.

Enno Schets is geassocieerd lid van de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). Dit betreft een beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van bedrijfsoverdracht.

Enno Schets is auteur over allerlei onderwerpen inzake bedrijfsovername op het blog van Bedrijventekoop.nl.

Overname advocaat Brabant – wat doen we zoal:

– Geheimhoudingsovereenkomst opstellen (ook wel NDA genoemd, Non Disclosure Agreement).
– Routing/stappenplan voor de bedrijfsoverdracht/bedrijfsovername bepalen.
– Mede onderhandelen met verkoper, koper en zijn/haar adviseurs.
– Intentieovereenkomst opstellen (ook wel LOI, Letter of Intent genoemd).
– Verkoopovereenkomst opstellen – activa/passiva transactie.
– Verkoopovereenkomst aandelen BV opstellen of beoordelen (afhankelijk wie het eerste concept aanlevert, koper of verkoper).
– Participatieovereenkomst opstellen of beoordelen.
– Management buy-out/buy-in begeleiden.
– (Achtergestelde) overeenkomst van geldlening opstellen en afstemmen op bankdocumentatie.
– Overeenkomst van pandrecht, escrow of andere zekerheden opstellen en afstemmen op bankdocumentatie.
– Managementovereenkomst opstellen en afstemmen op evt. aandeelhoudersovereenkomst.
– Aandeelhoudersovereenkomst opstellen of beoordelen.

We verrichten of begeleiden als overname advocaat Brabant ook mede het juridische DD (= due diligence) onderzoeken. Behandelen en adviseren over trajecten bij (ver)koop van bedrijven die zijn vastgelopen. Vorderen namens cliënten nakoming van (ver)koopovereenkomsten. En behandelen soms als overname advocaat Brabant schadeclaims die voortvloeien uit bijvoorbeeld een mislukte bedrijfsoverdracht.

Schets Advocatuur: trusted advisor

Letterlijk de aanbeveling van een cliënt in een mooi traject van verkoop van haar onderneming: trusted advisor, in het proces van bedrijfsovername op juridisch en contractueel vlak.

Graag worden we als ervaren advocaat bedrijfsovername betrokken bij het opstellen van het (ver)koopcontract of participatieovereenkomst. Met de daarbij veelal behorende contracten (bijvoorbeeld overeenkomst van (achtergestelde) geldlening, zekerheden, managementovereenkomst en dergelijke. Voor de werkwijze verwijs ik u naar werkwijze contracten of werkwijze bedrijfsovername.

Vraag of afspraak over bedrijfsovername en participatie?

Voor vragen of een afspraak over bedrijfsovername en participatie kan contact worden opgenomen met Enno Schets van Schets Advocatuur via:

– telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
– email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook contactpagina.

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.