Geheimhoudingsovereenkomst (NDA, non disclosure agreement)

Schets Advocatuur stelt voor u graag deze geheimhoudingsovereenkomst op. Ook kunnen we deze geheimhoudingsovereenkomst, ook kort (in het Engels) genoemd: NDA (non disclosure agreement) genoemd, voor u beoordelen, indien u een concept van deze overeenkomst heeft ontvangen.

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?

Een geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee partijen (schriftelijk) overeenkomen bepaalde informatie jegens derden geheim te houden.

Belangrijk is onder andere om te werken met een duidelijke doelomschrijving, de werkingssfeer door te trekken naar werknemers en derden (zoals ingeschakelde adviseurs), de plicht tot teruggave/vernietigen van de informatie etc. goed te regelen, de duur van de geheimhouding vast te leggen, eventueel een boetebeding en een praktische geschillenregeling.

Verder is belangrijk te regelen:

  • het precies vastleggen wat onder de vertrouwelijke informatie wordt verstaan;
  • strikte geheimhouding ten aanzien van het doel en ten aanzien van alle verkregen informatie;
  • of de geheimhoudingsovereenkomst eenzijdig of tweezijdig wordt aangegaan;
  • wie precies partij zijn bij de NDA: ruimer of beperkter?
  • welke gebruiksrechten er precies worden verstrekt inzake de verkregen informatie;
  • dat er geen garanties worden verstrekt ten aanzien van de gegeven of te geven informatie (daartoe ziet de NDA niet. Dat komt bij bijvoorbeeld (ver)koopovereenkomsten aandelen of activa aan de orde in de set garanties. welke set normaliter deel uitmaakt van de (ver)koopovereenkomst);
  • een bepaling die ziet hoe om te gaan met eventueel nietige of onverbindende bepalingen uit geheimhoudingsovereenkomst;
  • welke (wettelijke) uitzonderingen op de vertrouwelijkheid gelden (denk aan openbaar aanwezige informatie).

Tenslotte kan vanuit de verstrekker van de geheime informatie aan nog andere nuttige beschermingsbepalingen worden gedacht, omdat je van tevoren nooit zeker weet waarop de andere partij precies uit is.

Concept overeenkomst of advies nodig?

Heeft u een goede (concept) overeenkomst nodig, bel dan vrijblijvend naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – ik ben u graag van dienst!
Circa 200 bedrijfsovername deals ervaring.

Deze goede concept overeenkomst is te koop voor € 99,= ex BTW.
Ook kan de overeenkomst in het Engels worden geleverd.

Aanvullend advies, om de overeenkomst te vervolmaken, is mogelijk tegen een vooraf afgesproken vaste prijs.
Maatwerk is nuttig; we kijken ook goed naar wat er in de concept overeenkomst ontbreekt. Dat kan net zo belangrijk zijn als het beoordelen/corrigeren van wat reeds op papier staat.

Is de geheimhoudingsovereenkomst in de wet geregeld?

De NDA is niet specifiek in de wet geregeld. Er geldt dus geen specifiek (dwingend) recht ter zake.

Welke partijen zijn bij de NDA betrokken?

Dat kunnen allerlei partijen zijn die zaken met elkaar (willen gaan) doen. Vaak is het de beoogd verkoper van een bedrijf die aan de beoogd koper van het bedrijf vraagt eerst een NDA te tekenen, voordat er iets wordt gezegd en voordat er enige informatie over het bedrijf zal worden verstrekt.

Advies inzake de geheimhoudingsovereenkomst

Heeft u verder vragen of is er behoefte aan advies inzake het opstellen of beoordelen van een geheimhoudingsovereenkomst, dan ben ik u graag van dienst. Bijgaand mijn contactgegevens:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl