Tag Archives: verkoop onderneming

Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.

bedrijfsoverdracht

Afwachten met bedrijfsoverdracht? Nee. Tenminste 29 redenen om er aan te beginnen.

Ondernemen is vooruitzien. Veel ondernemers, ook degenen die binnen afzienbare tijd hun pensioen tegemoet zien, wachten met bedrijfsoverdracht. Doch stilzitten is vaak niet de beste optie. De ondernemer die nu begint met voorbereiding van de bedrijfsoverdracht kan straks spekkoper zijn.

Continue reading

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding

verkoop onderneming

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding. Waarop als koper  te letten?

Bij verkoop onderneming is het voor een koper belangrijk dat de (belangrijkste) werknemers aan goede, schriftelijke concurrentiebedingen zijn gebonden. Dit (mede) als tegenprestatie voor de aan verkoper betaalde prijs voor goodwill, know how etc. na verkoop onderneming. Voorkomen dient immers te worden dat de werknemers door of ten gevolge van de verkoop onderneming hun (voormalige) werkgever directe concurrentie aandoen.

Continue reading