Tag Archives: toepasselijkheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruiken: handleiding juist gebruik.

algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden gebruiken: gebruik ze op juiste wijze!

Algemene voorwaarden gebruiken: op algemene voorwaarden (hierna ook genoemd: AV) kan uitsluitend een rechtsgeldig beroep worden gedaan, indien deze op juiste wijze worden gebruikt. Anders zijn algemene voorwaarden niet van toepassing en heeft u er niets aan.

Continue reading