Tag Archives: tips

Indeplaatsstelling huurder

indeplaatsstelling huurder

Indeplaatsstelling huurder. Locatie, locatie, locatie.

Indeplaatsstelling huurder: de locatie van een onderneming kan bij koop daarvan een belangrijke rol spelen. De locatie is immers bekend bij klanten en relaties en zorgt daarmee voor omzet. Denk bijv. aan een winkelketen op A1 locaties. Voor een koper is het derhalve van groot belang om deze locatie(s) te verkrijgen.

Continue reading

Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

handelen namens bv io

Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

Als u of een cliënt van u een contract gaat afsluiten of een bedrijf (activa of aandelen) wil kopen en persoonlijke aansprakelijkheid beoogt te voorkomen, is het handelen namens een besloten vennootschap in oprichting (handelen namens BV io) een prima mogelijkheid om persoonlijke gebondenheid te voorkomen. Mits dat op de juiste wijze en volgorde gebeurt! In deze Tips noem ik enkele spelregels voor handelen namens BV io, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Continue reading

Vertegenwoordiging bij verkoop

vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bij verkoop – TIPS ter beperking van schade.

Vertegenwoordiging: als u – beroepsmatig of incidenteel – namens een (beoogd) verkoper of koper optreedt, bijv. bij bedrijfsovername, dan weet u hoe ingewikkeld onderhandelingen kunnen verlopen. Stel dat u namens uw opdrachtgever, als vertegenwoordiger, akkoord heeft gegeven op een voorstel tot (ver)koop en uw opdrachtgever wilde dit (nog) niet, dan heeft u een groot probleem. Ondenkbeeldig? Nee, ik heb onlangs zo’n lastige kwestie te behandelen gekregen.

Continue reading