Tag Archives: overgang van onderneming

Bedrijfsovername personeel. Oplossingen

Bedrijfsovername werknemers

Bedrijfsovername personeel: overgang van onderneming. Koper: het personeel komt er aan.

Bedrijfsovername personeel: indien sprake is van zgn. overgang van een onderneming (art. 7:662 en 7:663 BW, zie voor eisen elders op dit blog), dan gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege (dus “automatisch”) over op de verkrijger (= koper). Werknemers behouden dan hun rechten.

Continue reading

Activa passiva transactie nader bezien. Tips voor bedrijfsovername.

activa passiva transactie

Activa passiva transactie – (ver)koop bedrijf

Activa passiva transactie: wanneer wordt overwogen een bedrijf te (ver)kopen, dan zijn er in essentie twee mogelijkheden: Continue reading

Bedrijfsovername overgang van onderneming

bedrijfsovername overgang van onderneming

Bedrijfsovername overgang van onderneming en werknemers: aandachtspunten!

Bedrijfsovername overgang van onderneming: de meeste ondernemingen hebben – niets nieuws – werknemers. Wat geldt bij bedrijfsovername ten aanzien van het personeel? Hoe hiermee als (ver)koper om te gaan? Wel eens van het begrip overgang van onderneming gehoord? Hieronder een gecomprimeerde weergave met tips.

Continue reading