Tag Archives: koop bedrijf

Overname bedrijf, tussen koop en levering

overname bedrijf

Overname bedrijf: tussen koopovereenkomst en levering kan nog van alles gebeuren!

Overname bedrijf: bij overname bedrijf via aandelentransacties zit soms de nodige tijd tussen de datum van ondertekening van de koopovereenkomst en de datum van (notariële) levering van de aandelen. Op basis van eerder onderzochte (financiële) gegevens is de koopovereenkomst gesloten, waarbij dan later wordt geleverd, soms ook met terugwerkende kracht per begin van het lopende (kalender/boek)jaar. De overname bedrijf lijkt (al) geslaagd. Is daarmee de kous af? Nee, bij overname bedrijf kan tussen koop en levering nog van alles gebeuren!

Continue reading

Koop bedrijf en duur concurrentiebeding

koop bedrijf

Koop bedrijf en duur concurrentiebeding. Wat is aan verkoper op te leggen?

In de praktijk kom je bij koop bedrijf vele varianten tegen, als we het hebben over de duur van concurrentiebedingen: 5 jaar, 2 jaar, 10 jaar, onbepaald. En varianten die daar tussenin liggen. Wat geldt nu rechtens aangaande de duur concurrentiebeding bij koop bedrijf? Waar doet u goed aan? Gezien het belang bij met name kopers van bedrijven om dit goed te regelen genoeg reden om dit onderwerp (duur concurrentiebeding bij koop bedrijf) eens nader onder de loep te nemen.

Continue reading

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding

verkoop onderneming

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding. Waarop als koper  te letten?

Bij verkoop onderneming is het voor een koper belangrijk dat de (belangrijkste) werknemers aan goede, schriftelijke concurrentiebedingen zijn gebonden. Dit (mede) als tegenprestatie voor de aan verkoper betaalde prijs voor goodwill, know how etc. na verkoop onderneming. Voorkomen dient immers te worden dat de werknemers door of ten gevolge van de verkoop onderneming hun (voormalige) werkgever directe concurrentie aandoen.

Continue reading

Koop onderneming en klachttermijn

koop onderneming

Koop onderneming: garanties en inbreuk daarop. Wanneer moet ik klagen?

Koop onderneming: in geval van een koop onderneming dient verkoper vaak een hele set garanties te verschaffen. Welke garanties betrekking hebben op de aandelen, de vennootschap, belastingen etc. Garanties zijn verklaringen van verkoper bij koop onderneming over bepaalde feiten die in beginsel als juist worden verondersteld. Bijvoorbeeld: de grond is niet vervuild. De koper kan schadevergoeding vorderen als blijkt dat de garantie niet juist is geweest. Maar let op de klachttermijn!

Continue reading