Tag Archives: jurisprudentie

Vertegenwoordiging bij verkoop

vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bij verkoop – TIPS ter beperking van schade.

Vertegenwoordiging: als u – beroepsmatig of incidenteel – namens een (beoogd) verkoper of koper optreedt, bijv. bij bedrijfsovername, dan weet u hoe ingewikkeld onderhandelingen kunnen verlopen. Stel dat u namens uw opdrachtgever, als vertegenwoordiger, akkoord heeft gegeven op een voorstel tot (ver)koop en uw opdrachtgever wilde dit (nog) niet, dan heeft u een groot probleem. Ondenkbeeldig? Nee, ik heb onlangs zo’n lastige kwestie te behandelen gekregen.

Continue reading