Tag Archives: intentieverklaring

Intentieovereenkomst – welke vordering past bij welke LOI?

intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst: betreft een overeenkomst die de intenties van partijen weergeeft. In de transactieactiepraktijk gaat het dan om de intentie tot (ver)koop van een onderneming. De intenties van verkoper en koper behoren ter zake gelijk te zijn.

Namelijk voor verkoper en Continue reading

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud – do’s and dont’s

bedrijfsovername financieringsvoorbehoud

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud. Koper bij bedrijfsovername? Financieringsvoorbehoud altijd opnemen in koopovereenkomst

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud: in het geval dat voor de bedrijfsovername een (bancaire) financiering is benodigd, is het voor koper belangrijk een financieringsvoorbehoud in de intentieverklaring EN in de koopovereenkomst op te nemen.

Continue reading

Bedrijfsovername onderhandelingen afbreken

bedrijfsovername onderhandelingen afbreken

Bedrijfsovername onderhandelingen afbreken: alle vrijheid of … toch niet?

Bedrijfsovername onderhandelingen afbreken: bij onderhandelingen over aan/verkoop van ondernemingen kan het twee kanten opgaan. De transactie komt tot stand of niet. Wil een koper of verkoper bij bedrijfsovername de bedrijfsovername onderhandelingen afbreken, dan kan het ook twee kanten opgaan. De ander accepteert het afbreken of niet. Over bijv. 2009 heb ik 53 gepubliceerde uitspraken geteld over dit onderwerp. Dat geeft al aan dat hierover de nodige geschillen (zijn) ontstaan. Reden genoeg om onderhandelingen afbreken te bespreken, m.n. bij bedrijfsovername.

Continue reading