Tag Archives: intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst – welke vordering past bij welke LOI?

intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst: betreft een overeenkomst die de intenties van partijen weergeeft. In de transactieactiepraktijk gaat het dan om de intentie tot (ver)koop van een onderneming. De intenties van verkoper en koper behoren ter zake gelijk te zijn.

Namelijk voor verkoper en Continue reading

Intentieverklaring bedrijfsovername: waarop te letten? TIPS!

intentieverklaring bedrijfsovername

Intentieverklaring bedrijfsovername: nuttig bij bedrijfsovername. Waarop te letten? TIPS

Intentieverklaring bedrijfsovername:  een nuttig instrument bij bedrijfsovername om bijvoorbeeld het (tussentijdse) resultaat van onderhandelingen vast te leggen. En/of om de verdere onderhandelingen en gevolgen daarvan te stroomlijnen. Denk aan een te houden due diligence onderzoek (DD) en de termijn waarbinnen dit DD moeten hebben plaatsgevonden. En wat de gevolgen zijn van de uitkomst van dit DD: doorgaan met de bedrijfsovername of juist stoppen.

Continue reading