Tag Archives: incasso

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – de VOF

Faillissementsaanvraag als incassomiddel

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – de VOF

De faillissementsaanvraag als incassomiddel of het dreigen daarmee kan een effectief incassomiddel zijn. Kortgezegd moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (met opeisbare schulden). Daarnaast moet er ook sprake zijn van Continue reading

Betalingstermijn wettelijk

betalingstermijn

Cash is king: betalingstermijn wettelijk per 13 maart 2013!

Omzet is alleen omzet als deze wordt betaald. Elke ondernemer zal dat met me eens zijn. Om vorderingen op debiteuren te kunnen incasseren, is het van belang met een juist contract en algemene voorwaarden te werken. Waarin vastgelegd de betalingstermijn. Veelal is die betaaltermijn 14 of 30 dagen, soms langer. De betaaltermijn wordt nogal eens overschreden of betwist. Gevolg: cash flow problemen. Terwijl u, als het goed is, toch duidelijke (betalings)afspraken had gemaakt.

Continue reading